Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A driving force in Vergil’s Aeneid is the hostility of Juno to the Trojans as they approach, and finally arrive in Italy. The epic in some ways mirrors the opposition encountered by Augustus as the new ruler of Rome. Juno’s opposition to the Trojans has its origin not only in Greek mythology, but in the history of the local peoples of Italy with whom early Romans had to contend. From the outset of the poem she becomes the personification of these opposing forces. Once the Trojans finally reach mainland Italy, she sets in motion a long war, although the one depicted in the Aeneid was not as long as the real wars Romans waged with the Latin League and with the many of the tribes of Italy, including the Veii. The reality of the wars Rome had to contend with are here compared to the relatively brief one depicted in the Aeneid, and the pacification of Juno reflects the merging of the different peoples of Rome with their subjugator.

Restricted access

beszélni tanít, hanem egy sajátos – szónoki – gondolkodásmódra is nevel. Ez a gondolkodásmód a már kortársai által is a legnagyobb bizánci szónoknak tartott Michaél Psellosnál is gyakorta tetten érhető. Psellos életműve igencsak tekintélyes: teológiai és

Open access

's primary research field: ko nipa Africa, which means ‘taníts Afrikáról' in Hungarian (‘teach (me) about Africa’ in English). Utilizing the semantic double meaning of the Hungarian name, the program series formulates the children's needs: teach me about

Open access

BERLÁSZ, “‘Tanít- ványom, barátom – Ligeti György:’ Veress Sándor és Ligeti György megújuló kapcsolata Ligeti emigráció- jának elso éveiben (1956-1958)” [“My pupil and friend György Ligeti:” The renewal of Sándor Veress’s and György Ligeti’s relationship

Open access

szent, aki racionalitásával és moralizálásával valójában elnyomja vagy tagadja, nem pedig meghaladja a condition humaine véres valóságát. 57 De nem is arról, hogy a tragédia arra tanít, hogy a bűn elkerülhetetlen. 58 Oidipus és Sókratés története

Open access

A tanórán és iskolán kívüli tanulási elfoglaltságok motivációjának kvalitatív vizsgálata kiemelkedő kognitív képességű tanulóknál

Qualitative Analysis of the Motivation of Extracurricular and Outside School Learning Activities in Students with High Cognitive Abilities

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Szilvia Fodor, Judit Páskuné Kiss, János Máth, and Ágota Fehér

-egy példával illusztrálva mutatunk be. Tanulási és teljesítménymotiváció Kompetencia: annak élménye, hogy a fiatal átéli saját hatékonyságát. Pl. Úgy érzem, hogy ez tanít meg a legtöbb dologra, amit később felhasználok az életben. Érdeklődés: ismeretekben való

Open access

accessible via Harmonic Uniformity. The identical harmonic behaviour of monomorphemic stems like e.g. rɑdiːr ‘rubber eraser’ and morphologically complex ones like tɑn-iːt ‘teach’ (both require back suffix alternants, e.g. rɑdiːr-oz ‘rubber eraser- VERBZ

Open access

- elvezethet a kívánatos értelmiségi működésmódhoz. Éljen továbbra is és virágozzék a kísérleti pszichológia! Úgy legyen! ÖSSZEFOGLALÁS Talán nem felesleges, hogy aki kísérletező pszichológiával foglalkozik, foglalkozni kíván, vagy másoknak erről tanít, feltesz

Open access