Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "Tokaj-Hegyalja" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The change of system drastically transformed the functioning of society in Tokaj-Hegyalja, it placed the economic structure on new foundations and parallel with this there was also a change in the picture formed of the individual and collective action of economic actors. Within this there was also a revaluation of the role of the cooperatives that had played a determining role in Hegyalja for 150 years and grouped a broad stratum of producers. Under the combined influence of external and internal factors, judgement of the cooperatives has become ambivalent despite the fact that they have many positive qualities for small producers. This article examines the situation of the cooperatives in the period following the change of system from the viewpoint of economic anthropology. Based on interviews with producers in Hegyalja and data available on the economic organisations, a picture emerges of the economic attitude that now characterises this form of collective action.

Restricted access

Abstract

In the study I tried to reconstruct the history of the Jewish community of Tállya and their synagogue, for up to now neither the community, nor the art historically important Torah ark has received due attention. After the Holocaust very few survivors came back to Tállya – a settlement in Tokaj-Hegyalja, a region of north-eastern Hungary – and not a single member of the former Orthodox congregation lives there today. The community built their third place of worship in the mid-nineteenth century, pulled down in 1964. The reasons why I found it important to map the socio-cultural and religious environment in more detail are commemorative and research methodological. The Israelite community enjoyed autonomy in choosing their rabbi and arranging all other domestic matters, and consequently, their taste, religious orientation, acculturation influenced the shaping of their synagogue building, the style of its furnishing and ritual objects. For lack of congregational documents, many kinds of sources (e.g. newspaper articles, recollections, biographies of rabbis, municipal documents) had to be interpreted within the context offered by the historical elaborations of the age. It was indispensable to shed light on the system of relations between Hasidism of growing influence from the early nineteenth century and traditional Orthodoxy, particularly because the tendencies of secession also appeared in the Tállya community, and the iconography of the Torah ark of their synagogue is most closely related to the carved Torah arks of East European Hasidic communities (in Poland, Galicia, Moldavia, etc.). According to archival sources the community leaders of Tállya could assert their wish to have the woodcarver create symbolic motifs on the ark despite the rabbi’s disapproval. As the direct antecedent to the composition I identified the masonry Torah ark of Mád, but the inventive, singular style of the carvings bears no kinship with the mentioned prototypes or the altars in churches in the vicinity. At the end of the paper I sum up the events that led to the demolition of the synagogue and the perishing of its interior furniture, relying on documents in the Hungarian Jewish Museum and the Monument Documentation Centre.

Restricted access

A Bodrog jobb partján, a Tokaj-Eperjesi-hegység keleti lábánál futó régi ún. Galíciai út szerves része volt a korabeli magyar úthálózatnak: egyik szakasza volt a Galícia kereskedelmi és gazdasági központját, Lemberget (mai nevén L’vov) Pesttel összekötő útnak. Sárospataktól Szegilongig haladva_d

Restricted access

Irodalom 1. Balassa I. 1991 . Tokaj-Hegyalja szőleje és bora . Tokaj : Tokaj-Hegyaljai ÁG. Borkombinát

Restricted access

Dolgozatunk célja a földtani kutatásokban rutinszerűen használt geofizikai eszközök talajtani alkalmazási eredményeinek bemutatása és értékelése.A mintaterület a tokaj-hegyaljai Mádi-patak vízgyűjtője, ahol a dominánsan riolittufa- andezit tömör talajképző kőzet megjelenésének mélységét geoelektromos mérésekkel állapítottuk meg. A fajlagos ellenállás és a gerjesztett polarizációs szelvénymetszetek jól mutatják a felső mállott, talajosodott összlet vastagságát.A geoelektromos mérési eredményeket fúrással ellenőriztük. A validálási pontokon kapott fúrási eredmények alátámasztják a geoelektromos módszerrel mért eredményeket. Az adatok további elemzésével, számítások alapján vizsgáltuk a domborzat — akár minimális értékű — görbültségi fokának és mértékének eróziós folyamatokban betöltött szerepét is. Ezáltal meghatározhatók a lejtőoldal lepusztult térszínei, illetve az akkumulációs területek.Megállapítható, hogy ez a geofizikai módszer lejtőoldali környezetben jól alkalmazható a talajtakaró vastagságának, illetve az erózió mértékének a mérésére.

Restricted access

A Tokaj-Hegyalja DNY-i részének s a vele dél felõl határos sík terület földtani viszonyai MÁFI Évi Jel. 1929–32 329 364 (Geological features of the SW part of the Tokaj-Hegyalja

Restricted access

Gazdasági Egyesület. Pest. Szabó J. & Molnár J., 1866. Tokaj-Hegyalja talajának leírása és osztályozása. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. IV. Szabolcs I. (szerk

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Tibor József Novák
,
Árpád Csámer
,
József Incze
,
István Papp
, and
Péter Rózsa

. Szabó, J. , 1866 : Tokaj-Hegyalja talajának leírása s osztályozása, Mathematikai és természettudományi közlemények , 4 ( 1 ): 366 – 372

Restricted access

, J. , 1866 . Tokaj-hegyalja talajának leírása és osztályozása . Matematikai és Természettud. Közlemények. 4 . 1865 – 1866 . Treitz , P

Restricted access

agrogeologiai viszonyai) Szabó, J., Molnár, J. 1866: Description and classification of the soil of the foothills of the Tokaj Mountains (Tokaj-Hegyalja talajának leírasa és osztályozása

Restricted access