Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Auge , Ch. : Sur la Figure de Tyche en Nabatene et dans la province d’Arabie , in Petra and the Caravan Cities , Amman : Department of Antiquities , 1990 . 131 – 146 . Balty 1981

Restricted access

Kr. e. 413 őszén az athéniak szicíliai hadjáratának katasztrofális vereségéről — Thukydidés és Plutarchos mellett — Diodóros Sikeliótés is beszámol Bibliothéké Historiké c. világtörténetében. Az athéni foglyok sorsáról a Syrakusaiban ülésező népgyűlés döntött. A szicíliai történetíró először a demagóg Dioklés véleményét summázza, mely szerint az athéni hadvezéreket azonnal ki kell végezni és a foglyokat kőbányába kell küldeni. Az indítványt egy újabb, Hermokratés által kezdeményezett indítvány követte — kevés sikerrel. A tömeg zúgolódását a syrakusai háborúban fiait elvesztő Nikolaos színpadias fellépése törte meg. Diodóros itt — rá nem jellemző módon — hosszabb, retorikailag gondosan megszerkesztett beszédet ad szereplője szájába, ezzel irányítva olvasója figyelmét a beszéd fontosságára. Az idős syrakusai férfi az epieikeia és a philanthrópia eszméit testesíti meg. Beszédében az athéniak védelméért szállt síkra: a foglyok elengedését szorgalmazta, és a múltból kiragadott exemplumokkal az Athénnal való megbékélésre ösztönözte a város lakóit. A tanulmány a Diodóros által megalkotott Nikolaos-beszéd forrásait, másrészt a beszédek szerepét vizsgálja a Thukydidés utáni görög historiográfiában.

Restricted access

When seen or presumed in the actions of gods rather than of men, phthonos (‘spite’) has traditionally been regarded as a disturbingly “primitive” form of behaviour, punishing those who have done nothing to deserve punishment (but are simply too successful or prosperous for the deity’s liking), and chiefly manifesting itself in such authors as Herodotus and such genres as Attic tragedy. After the fifth century BC, orthodoxy holds, this gives way to a more enlightened world-view; now spite is confined to humans, and the gods treat humankind more justly. But K. J. Dover once voiced his suspicion that belief in divine phthonos lingered on, and here I try to show that he was right. In the fourth century, divine phthonos itself is still spoken of (by such disparate authors as Aristophanes and Xenophon); and in later writers, from Polybius to Pausanias, the idea of tyche (‘chance’) takes on both the vocabulary and. more important, the substantive role of supernatural phthonos .

Restricted access

Ungarns 3. Budapest–Bonn. Roscam, P. 1973 Intailles inédites des Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles, au type de Tyché–Fortuna. Bull. de l’Institut Historique Belge de Rome 43, 11

Restricted access

15 , 201 – 211 . EDH : Epigraphic Database Heidelberg https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de . Feraudi-Gruénais , F. 2011 : Lesung einer Grabstele aus Kostolac/Viminacium (Serbien/Moesia superior) . Tyche 26 , 301 – 302 . 10.15661/tyche

Restricted access

form with an intrusive V of the standard common form Beroe . This version can be compared to those of Tyche and Nice from stone inscriptions, where the genitive is Tychenis and Nicenis. 16 4 VULGAR LATIN FEATURES – INNOVATIONS Lexical

Open access

) Tyché mint kedvezőtlen hatalom, irányító erő; (8) a szüzesség megőrzése; (9) a kert mint a szerelmi vágyódás helyszíne és mint az ekphrasis ok tárgya. 3 Eugenianos a szerelmi regények vezérmotívumai közül hármat nem illesztett be a regény

Open access

Sixth- and Seventh-Century Elephant Ivory Finds from the Carpathian Basin •

The Sources, Circulation and Value of Ivory in Late Antiquity and the Early Middle Ages

Elefántcsonttárgyak A 6–7. Századi Kárpát-Medencében

Az Elefántcsont Forrása, Forgalma És Értéke A Késő Ókorban És A Kora Középkorban
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Ádám Bollók
and
István Koncz

. 40.822) . Tyche 2 , 229 – 245 . Torp , Hjalmar – Kiilerich , Bente 1989 Hic est, hic Stilicho. The date and interpretation of a notable diptych . Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 104 , 319 – 371 . Toynbee , Jocelyn M. C

Open access

Hilfstruppen in spätrepublikanischer und frühaugusteischer Zeit . Tyche 3 ( 1988 ) 261 – 272 . R. Wolters : Bronze, silver or gold? Coin finds and the pay of the Roman army . Zephyrus 53–54 ( 2000–2001 ) 579 – 588 .

Open access

by Cîrjan (n. 5), and some partial ones: Platschek, J .: Zur Lesung von Kap. 27 der lex Troesmensium. Tyche 32 (2017) 164–165 (following his own emendations of the Latin text) in German, and Eckhardt, B .: Law, Empire, and Identity between West

Open access