Search Results

You are looking at 1 - 10 of 347 items for :

  • All content x
Clear All

wheat must include Type I resistance. Proc. of the 5 th Canadian Workshop on Fusarium Head Blight, Delta Winnipeg, 51–66. Mesterházy, Á., Tóth, B., Kászonyi, G. 2006. Sources of “Environmental interactions“ in

Restricted access

stimulated by virus-induced type I interferon. Nat Immunol 4 , 1009-1015 (2003). Cross-priming of CD8+ T cells stimulated by virus-induced type I interferon. Nat Immunol

Restricted access

85 373 375 OMIM – Online Mendelian Inheritance in Man (McKusick és mtsai): Pena-Shokeir syndrome, type I; Fetal Akinesia Sequence, Arthrogryposis Multiplex

Restricted access

stability was made with biopolymer material prepared using glutaraldehyde as cross-linker. Materials and methods Materials Oxalic acid (OA) and glutaraldehyde were obtained from Sigma-Aldrich (USA). Type I

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Noémi Polgár, Katalin Komlósi, Kinga Hadzsiev, Tamás Illés, and Béla Melegh

Az 1-es típusú neurofibromatosis autoszomális dominánsan öröklődő hamartosis, hátterében a neurofibromin-1 gén mutációi állnak. A változatos klinikai kép jellegzetességei a café-au-lait foltok, a bőr jóindulatú neurofibromái, az axillaris, inguinalis hiperpigmentációk, az íriszhamartomák, a csontrendszer deformitásai, valamint a neoplazmák kialakulásának veszélye. A neurofibromin-1 gén eltérései az esetek 50%-ában de novo mutációra vezethetőek vissza. Célkitűzés: Intézetünk 2008 óta végzi a neurofibromin-1 gén molekuláris genetikai vizsgálatát, e közleményben a tapasztalatok kerülnek összefoglalásra. Módszerek: Negyven, a neurofibromatosis klinikai tüneteit mutató beteg teljes génszekvenálása vagy multiplex ligatiofüggő amplifikációval való vizsgálata történt. Eredmények: A kóroki eltérést 31 esetben sikerült azonosítani, 8 betegben az irodalomban eddig nem ismert mutáció került detektálásra. A 8 érintettből, akiknél szekvenálással nem sikerült azonosítani a kóroki mutációt, 1 esetében egy, a teljes gént érintő deletio igazolódott. Következtetések: A neurofibromin-1 gén teljes szekvenálása a nagyobb génátrendeződések vizsgálatával kiegészítve az esetek nagy többségében alkalmas a kóroki eltérés azonosítására. Orv. Hetil., 2011, 152, 415–419.

Restricted access

Abstract  

In gamma-ray spectra, acquired in the absence of the sample, peaks occur which belong to the spectrometer background. When samples are measured, which contain radionuclides that appear in the background also and have activities near the detection level, the background contributes substantially to the peak areas. In the extreme case, when the contribution of the sample is much smaller than the contribution of the background, the peak area attributed to the radionuclide within a sample has the same probability of being positive or negative. Therefore, to interpret the results obtained from measurements of low-activity samples, the performance of the spectrum analysis procedure near the detection level must be known. To test the performance of the spectrum analysis procedure at low activities, the spectrometer background spectra were analyzed as if they had been water samples, prepared as dry residue obtained by evaporation of 50 L of water. The probabilities for false positives together with their decision thresholds are given for radionuclides appearing in the background spectra. For some of the radionuclides that do not appear in the background spectra, probabilities for false detection are given as well.

Restricted access

.L. Barth 2007 Distribution of staphylococcal cassette chromosome mec (SCC mec ) types I, II, III and IV in coagulasenegative staphylococci from patients attending a tertiary hospital in southern Brazil

Restricted access

. (2010): Inhibition of the Type I interferon antiviral response during arenavirus infection. Viruses 2 , 2443–2480. Torre J. C. Inhibition of the Type I interferon antiviral response

Restricted access

, the diameter of types I and II fibers of SOL and types I and IIA fibers of EDL in heat-stressed rats significantly increased in comparison with unloaded rats without heat stress ( 7 ). Selsby and Dodd ( 16 ) administered heat stress to rats 24 h prior

Restricted access

, or non-specific mild symptoms, to severe toxoplasmosis [ 3, 4 ]. Howe and Sibley [ 5 ] originally found a highly clonal population structure of the parasite, which fell into three predominant lineages (Types I, II, and III) by a polymerase

Restricted access