Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "VATS lobectomy" x
Clear All
Magyar Sebészet
Authors: Károly Kovács, Csaba Oláh, László Füstös, Zoltán Fülep, Gábor Cserni and László Sikorszki

Hansen HJ, Petersen RH, Christensen M: Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) lobectomy using a standardized anterior approach. Surg Endosc 2011; 25: 1263–1239. 5

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: József Furák, Balázs Pécsy, Aurél Ottlakán, Tibor Németh, Tibor Géczi, László Tiszlavicz, Anna Lakatos and György Lázár

-assisted thoracoscopic surgery (VATS) lobectomy using a standardized anterior approach. Surg Endosc 2011; 25: 1263–9 5 Yan TD, Cao C, D’Amico TA, Demmy TL, He J, Hansen H, Swanson SJ, Walker

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Zoltán Szántó, Ottó Kovács, Dashti Parham Choroumzadeh, Norbert Lippai, Tibor Csőszi and Dániel Urbán

, Gonzales-Rivas D: Is VATS lobectomy standard of care for operable non-small cell lung cancer? Lung Cancer 2016; 100: 114–119. 11 Shigemura N, Akashi A, Funaki S et al

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Pál Gehér, Árpád Füredi, László István Kecskés and Béla Kiss

. Magy Seb 2010; 63: 75–79 9 Hansen HJ, Petersen RH, Christensen M: Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) lobectomy using a standardized anterior approach

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Aurél Ottlakán, Balázs Pécsy, Edit Csada, Gábor Ádám, Anikó Maráz, Bernadett Borda, György Lázár and József Furák

Hansen HJ, Petersen RH, Christensen M. Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) lobectomy using a standardized anterior approach. Surg Endosc. 2011; 25: 1263–1269. 22

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: József Furák, Zsolt Szabó, Theodor Horváth, Tibor Géczi, Balázs Pécsy, Tibor Németh, Aurél Ottlakán, Zsolt Molnár and György Lázár

Irodalomjegyzék 1 Gehér P, Füredi Á, Kecskés LI, Kiss B: Initial experiences with VATS lobectomy. Magy Seb 2017; 70: 43–47 2

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A tüdőresectiókat követő leggyakoribb szövődmény a tartós levegőáteresztés, amely az immobilisatióval együtt hozzájárul a kezelési költségek emelkedéséhez. Anyag és módszer: A szerzők retrospektíven elemzik a 2011. március 1-től 2011. október 30-ig terjedő időszakban egy általános mellkassebészeti osztály 40 betegének adatait. A 22 férfi és 18 nőbeteg átlagéletkora 61,6 év volt. Minden betegnél nyílt vagy VATS műtét során lebeny-, illetve ékresectio történt, NSCLC, ptx, illetve solitaer perifériás benignoma vagy metastasis miatt. A posztoperatív szakban hordozható, digitális szívórendszert (Thopaz) alkalmaztak. A drainek eltávolításának idejét is a digitális adatok segítségével határozták meg. Eredmények: A nyitott műtétek során történt ékresectiókat követően 57 óra drainage- és 6,2 nap ápolási időtartamot, a lebenyresectiókat követően 59,8 óra drainage- és 6,8 nap ápolási időtartamot észleltek. A VATS során végzett ékresectiók után 75,2 óra drainage- és 5 nap ápolási időtartamot, míg 2 esetben végzett VATS lobectomiát követően 48 óra drainage- és 4,5 nap ápolási időtartamot találtak. Következtetések: A mellkassebészeti digitális szívórendszerek hordozható, könnyen kezelhető és biztonságos készülékek, objektív adatokat szolgáltatnak a posztoperatív levegőáteresztés nagyságáról, és grafikusan ábrázolják a tendenciáját is. A korai mobilizációval hozzájárulnak a kezelési költségek csökkentéséhez, a VATS technikát támogatva a betegek egyre kisebb megterhelésével precízebb posztoperatív kezelést tesznek lehetővé, rövidítve a gyógyulás időtartamát.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: József Furák, Ervin Bács, Radek Grochulski, Antal Wolfárd, Tamás Szőke, Imre Troján, Edina Csernay and György Lázár

F Carnochan G Pugh 2003 Long-term outcomes following VATS lobectomy for non-small cell bronchogenic carcinoma Eur J

Restricted access