Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • All content x
Clear All

funzionali della subordinazione a verbo non finito nella Vulgata . Ci soffermeremo in particolar modo sulla complementazione a verbo non finito in dipendenza da verba dicendi et sentiendi (e dunque, sostanzialmente, sull' Accusativus cum Infinitivo ) e

Restricted access

Az Ex 34,29 jeromosi megközelítését régóta elveti a tudományos közvélemény. A ma elfogadott fordítások alapja egy, a Vulgatában követett héber változattól valószínűleg különböző olvasat, valamint a Hab 3,4 vitatható értelmezése: egyik sem elegendő ahhoz, hogy az elterjedt latin változat fölött ítéletet mondjunk. A részlet nyelvi közegének és a patrisztikus kor exegetikai gyakorlatának vizsgálata átgondoltnak mutatja a Vulgata megoldását, az utókor zsidó, illetve keresztény kommentárjaiban kifejtett magyarázatok pedig az eltérő fordítási és értelmezési hagyományok kölcsönös életképességét példázzák.

Restricted access

Abstract  

We have studied the uptake of237Np in marine plants and animals belonging to several phyla, and collected samples from the end of January 1986 to March 1986, in a sampling station situated near the outlet of the irradiated fuel reprocessing plant at La Hague.We determined the237Np by neutron activation analysis. This method is very sensitive, with a limit of detection of 5×10–10 mg, 1.3×10–2 mBq. The method consists of the following steps:Reduction of the neptunium to the tetravalent state by treatment with a mixture of hydrazine sulfate and ferrous iron-chromatographic separations on Dowex 1×10 resin in a nitric medium, then in a hydrochloric medium-neutron irradiation in a nuclear reactor-purification of the neptunium by chromatography on Dowex 1×10 resin in a nitric then hydrochloric medium-measurement of the isotope238Np by gamma ray spectrometry using a Ge(Li) detector. The species were collected at Goury, at the northwest extremity of the Cotentin Peninsula, 5 km from the outlet of the reprocessing plant at La Hague. The levels of237Np were as follows: red algaeCorallina officinalis 64 mBq kg–1 wet weight; andChondrus crispus 18 mBq kg–1 wet weight; the spongeHalichondria panicea 14 mBq kg–1 wet weight; the ascidianDendrodoa grossularia 12 mBq kg–1 wet weight. The bivaive molluscsPatella vulgata andGibbula umbilicalis (the flesh ofP. vulgata andG. umbilicalis: 4 and 7 mBq kg–1 wet weight respectively) also prove to be interesting biological indicatorsThe transfer modes of237Np to the various species as a function of their trophic levels are discussed as well as the distribution among the organs in the species consumed and the radiological impact of human consumption.

Restricted access

785 786 Dante Alighieri, La Commedia secondo l'antica vulgata . a cura di G. Petrocchi, Firenze, 1994. La Commedia secondo l

Restricted access

A következő elemzést az a megfigyelés indokolja, hogy Kallimachos Zeus-himnuszának epilógusa (h. 1. 91 sk.) utal az archaikus költő-filozófus Xenophanés egyik töredékére (fr. 34. 1 sk.). Hogy ez eleddig senkinek sem tűnt fel, annak tudható be, hogy Xenophanés töredékét több szerző idézi különféle változatban, Kallimachos pedig nem arra a szövegre utal, amelyik ma elfogadottnak tekinthető, hanem arra, melyet Plutarchos (de aud. poet. 2. 17 E) őrzött meg nekünk. Ez az észrevétel vezet tovább az allúzió szerepének vizsgálatához, amelyben a vendégszöveg a himnikus formakinccsel ötvöződik.

Restricted access

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

Restricted access

. Mahābhārata — Vulgáta. Śalyaparvan = Kinjawadekar , Ramechandrashastri (ed.) ( 1931 ): Shrimam Mahabharatam . Part IV. IX. Shalyaparvan . Poona , Shankar Narah Joshi

Restricted access

, qui citata in 4, e la struttura della Vulgata qui riportata in 18a–b: 18a) Et sic de pane illo edat et de calice bibat (I ad Corinth.11. 28) 18b) ϰαὶ οὕτως ἐϰ τοῦ ἄρτου ἐσϑιέτω ϰαὶ ἐϰ τοῦ ποτηρίου πινέτω Lo studioso finlandese osserva che il

Restricted access

the Greek text of the Septuagint: Table 1. Psalm 123.1–5 (LXX) 26 En. in Ps. 123 (CSEL 95/3) Psatterium Romanian Vulgata Septuagiuta Canticum graduum. Nisi quia Dominus erat ill nobis dicat nunc Israel: Canticum graduum. Nisi quod Dominus erat in

Restricted access

Gregorio di Tours). 10 Lo schema d'ordine opposto, con il predicato della reggente che precede quello della subordinata, sarebbe caratteristico in particolare delle opere dallo stile meno sofisticato, come mostrerebbero i dati della Vulgata (con ordine

Restricted access