Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • All content x
Clear All

1 INTRODUCTION 1.1 Discontinuous Phrases or Hyperbata Discontinuities in noun phrases within the Vulgate are in clear opposition between the original Hebrew and Latin translation, since such word orders are impossible in the Hebrew language, in

Restricted access

Az Ex 34,29 jeromosi megközelítését régóta elveti a tudományos közvélemény. A ma elfogadott fordítások alapja egy, a Vulgatában követett héber változattól valószínűleg különböző olvasat, valamint a Hab 3,4 vitatható értelmezése: egyik sem elegendő ahhoz, hogy az elterjedt latin változat fölött ítéletet mondjunk. A részlet nyelvi közegének és a patrisztikus kor exegetikai gyakorlatának vizsgálata átgondoltnak mutatja a Vulgata megoldását, az utókor zsidó, illetve keresztény kommentárjaiban kifejtett magyarázatok pedig az eltérő fordítási és értelmezési hagyományok kölcsönös életképességét példázzák.

Restricted access

Summary

This paper aims at describing some of the main structural and functional characteristics of two subordinate patterns, namely infinitive clauses governed by verba dicendi et sentiendi (i.e. the so-called Accusativus cum Infinitivo) and participial clauses, as they occur in the Vulgate. The characteristics of the use of the Accusativus cum Infinitivo will be interpreted within the context of the uses of this structure in other Latin texts written in different periods. In particular, and in the framework of a functional-typologi- cal approach, we will investigate word-order phenomena.

Restricted access

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

Restricted access

use of appareo as a synonym to seruio mostly fell out of ecclesiastical use, although a vestige can be found in the Vulgate’s apparitores to describe Saul’s servants as the messengers charged with accosting David (1Sm 19:14). By contrast, for

Restricted access

, P. — Wacquant, L. (2000): La nouvelle vulgate planéteire. Le Monde diplomatique , Mai: 6-7. La nouvelle vulgate planéteire. 6 7

Restricted access

better understand the context of the examined passage from Augustine’s Enarratio in Psalmum 123, let us look more closely at the first five verses of Psalm 123 as they are preserved in Augustine’s text, the Roman Psalter, 25 and the Vulgate compared to

Restricted access

the Gospels) cf. also Vulgate: Matth . 2. 3; Marc . 6. 14; act . 12. 1. A similar phenomenon can be observed in the Itinerarium Egeriae and in the Itinerarium Antonini Placentini . The frequency of Type 2 is surprising in view of the Romance

Restricted access