Search Results

You are looking at 1 - 10 of 160 items for :

  • "Water resources" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Numerical modeling of groundwater flow close to drinking water resources during flood events , Pollack Periodica , Vol. 11 , No. 1 , 2016 , pp. 43 – 54 .

Restricted access

Introduction Numerous studies have pointed out that climate change and increased human population are expected to place significant stress on water resources, and their effects have already been seen in many regions of the

Restricted access

Water resources management and its homeland security aspect in Hungary

Vízbiztonság mint belbiztonság Magyarországon

Scientia et Securitas
Authors:
László Balatonyi
,
Krisztina Ligetvári
,
László Tóth
, and
Ádám Berger

Summary. As a consequence of climate change, extreme weather events will have a profound impact on water resources, environmental security and long-term social compatibility. This is particularly true in the Danube river basin countries. Declining water resources and increasing foreign water use due to climate change could pose a serious security challenge for Hungary in the future. This is because our water resources are significant, but also vulnerable, as more than 95 percent of the water in our watercourses comes from across the border. This case study summarises the floods in the DRB over the last two decades and provides a more detailed analysis of Hungary. It also assesses water-related risks as a domestic security issue, based on national and international literature.

Összefoglalás. A szélsőséges időjárási körülmények, mint az éghajlatváltozás következményei, negatívan hatnak a vízkészletekre, a környezet biztonságára és egyes közép-európai országok, mint például Magyarország, társadalmi viszonyaira is. A szélsőséges események, mint az árvizek és az aszályok fokozódása, jelentős hatással van a közgazdasági mutatókra is. Emellett a mindennapi életünk részévé váltak a korábban extrémnek minősített időjárási események, de negatívan hatnak a mezőgazdaságra, az erdőgazdaságra, az iparra, valamint az épített környezetre és az infrastruktúrára is. Az éghajlatváltozás miatt csökkenő vízkészletek és a növekvő külföldi vízfelhasználás Magyarország számára komoly biztonságpolitikai kihívást jelenthet a jövőben. Ennek oka, hogy bár a hazai vízkészletek jelentősek, ugyanakkor nagyon sérülékenyek is, hiszen vízfolyásaink vízkészleteinek több mint 95 százaléka a határon túlról származik. Az alvízi helyzetből való kitettségünk magas, ezért a vízkészletek tekintetében függünk a felvízi országoktól. Különösen igaz ez vízhiány idején. A 19 országot érintő Duna-vízgyűjtő területe a világ „legnemzetközibb” vízgyűjtőjének tekinthető, így számos kihívás éri a területén fekvő országokat. Egymástól való függőségük jelentős, ezért különösen fontosak a vízgyűjtő szintű együttműködések. Ilyen például az EU Duna Régió Stratégiája, amely integrált keretet biztosít a nemzetek közötti együttműködés megerősítéséhez. Ennek keretében 12 prioritási területen, 115 millió embert fog össze és teszi számukra a környezetet biztonságosabbá azáltal, hogy a célkitűzések között szerepel többek között az árvízkockázat csökkentése, valamint a vízhiányból fakadó kihívások kezelése. Ezekre a kihívásokra csak együtt lehet hatékony választ adni, európai, illetve regionális szinten történő összefogás keretében. A vízzel és éghajlatváltozással összefüggő természeti katasztrófák közül Európában jelenleg az árvíz a legkockázatosabb esemény. Az elmúlt évszázadok során a Duna-medence országai számos katasztrofális árvízi eseményt szenvedtek el. Ezzel összefüggésben a tanulmány ismerteti a Dunán az utóbbi két évtizedben levonult árvizek hatásait, különös tekintettel Magyarországra. Az elmúlt 20 év áradásai egyértelművé tették, hogy Magyarországon rendkívüli árvizekkel kell számolni a jövőben is. Hazánk szükségszerűen és helyesen ismerte fel az ár- és belvízi védekezés, valamint az árvízi kockázat csökkentésének belbiztonsági jelentőségét. Jelen cikk a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján tárgyalja a Magyarországon és a Duna vízgyűjtőjén felmerülő, az előzőekben említett vízgazdálkodási témakörökkel összefüggő biztonságpolitikai kihívásokat és kockázatokat.

Open access

When a flood wave passes along the River Danube, the groundwater level rises, hence property is directly threatened and, in particular, the groundwater resources for the water supply located near the affected rivers increase. As the water is polluted during the flood, a solution to this problem is more than necessary. The specific area for this problem - Sihoť Island, was chosen as one of the most significant areas for groundwater supply in Bratislava. This island is flooded repeatedly every year with several floods. Therefore, it is more than necessary to analyze how the groundwater level reacts to the increased water level in the Danube.

Restricted access

According to the European Union Water Framework Directive, the Hungarian River Basin Management Plan considers as the base of its objectives - which are to assure sustainable water use - to determine the amount of sustainably exploitable water. This study outlines the core properties of current water supply system in Hungary; the distribution of extracted water between different types of sources, where and what kind of water-treatment procedures are needed etc. and also examines the changes in these indicators. This kind of data may contribute to the development of both ecologically and economically sustainable water supply systems.

Restricted access

] Mezűgazda Kiadó Budapest . [2]. I. A. Shiklomanow 1998 World water resources: A new appraisal and assessment for the

Restricted access

S. E. , Creed I. F. , Tague C. L. , Beall F. D. , Buttle J. M. Scale-dependence of natural variability of flow regimes in a forested landscape , Water Resources Research , Vol. 43 , No. 8 , 2007 , pp. 1 – 15

Restricted access

1984 Abu-Zaid, M. (2006): Toward an Effective Management of Water Demand in Arid and Semi-Arid Areas (Egyptian Vision) . 2nd International Conf. on Water

Restricted access

Mikulec, V., 2004, Pollution and water resources Columbia University seminar proceedings, Vol. XXXV, SAS, Bratislava, 193–202. Mikulec V

Restricted access

Abstract  

This paper maps the domain of earth and environmental sciences (EES) and investigates the relationship between cognitive problem structures and internationalisation patterns, drawing on the concepts of systemic versus cumulative global environmental change (GEC) and mutual task dependence in scientific fields. We find that scientific output concentration and internationalisation are significantly higher in the systemic GEC fields of Meteorology & Atmospheric Sciences and Oceanography than in the cumulative GEC fields Ecology and Water Resources. The relationship is explained by stronger mutual task dependence in systemic GEC fields. In contrast, the portion of co-authorships with developing, emerging and transition countries among all international publications is larger for Water Resources than for the three other fields, consistent with the most pressing needs for STI capacity development in these countries.

Restricted access