Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "Z generáció" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

IKT-használat 10–18 éveseknél egy ikt-eszközhasználati kérdőív bemutatása

ICT usage in 10–18 old hungarian students presentation of an ICT usage questionnaire

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
László Dorner
,
Andrea Hatvani
,
Tünde Taskó
,
Péter Soltész
,
Magdolna Estefánné Varga
, and
Mária Dávid

intrinsically rewarding xx . Proceedings of the National Academy of Sciences , ( 21 ), 8043 – . Tari , A. ( 2011 ). Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom

Restricted access

A globalizáció hatására beköszöntő és gyors sebességű ciklonként továbbgyűrűző információs kor, a fogyasztói társadalmak életünk részévé váltak. Az információs eszközök nélkül földi létünk mára szinte elképzelhetetlen, leginkább azon korosztályba tartozók számára, amelynek tagjai beleszülettek a digitális korba. Ezt a generációt, mely szorosan követi az Y generációt, az információs szakemberek Z generációnak, internet generációnak, vagy D-nek (digital) nevezték el, éreztetve a korcsoportba tartozók közös jellemzőjét.Ahogy az információs társadalom egyre modernebbé válik, úgy nőnek a generációk információszerzési és kulturális szokásai közötti különbségek, mely az idősebb generációk képviselőiben előítéleteket ébreszt. A helyzet azonban korántsem vészjósló, az információs társadalom egyben innovációs társadalom is, mely már önmagában generálja az áthidaló megoldásokat.

Restricted access

Alsó tagozatosok kortárskapcsolatai az offline és online térben +

Offline and Online Relationships among Primary School Children

Educatio
Authors:
Borbála Károlyi
and
Anikó Fehérvári

.pdf [Letöltve: 2020. 11. 23.] 15 Pásztor J. & Bak G. (2020) Z generáció online: közösségi média használat, FoMO és a társas kapcsolatok közötti

Open access

Az IKT hatása a kognitív működésekre iskoláskorban

ICT effects on cognitive function in school age

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Mária Dávid
,
László Dorner
,
Andrea Hatvani
,
Péter Soltész
,
Tünde Taskó
, and
Klára Soltész-Várhelyi

rewarding xx . Proceedings of the National Academy of Sciences , ( 21 ), 8043 – . Tari , A. ( 2011 ). Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom

Restricted access

Rendészeti közösségi oldalak alkalmazása a szaknyelvoktatásban

The Use of Policing Social Networking Sites in Teaching Technical Languages

Educatio
Author:
Erna Uricska

. 44 Tari A. (2011) Z generáció. Budapest, Tericum. 45 Twenge, M. J. (2018) iGeneráció. Budapest, Édesvíz Kiadó

Open access

Hatottak-e az IKT-eszközök a pedagógusok munkájára?

Have ICT Devices Had an Impact on the Work of Teachers?

Educatio
Author:
András Buda

Learning: Proceedings of the 19th ICL Conference. Springer. pp. 131–141. 37 Tari A. (2012) Kik ezek a gyerekek? A Z generáció az iskolapadban. Fordított szocializáció és

Open access

változás kihívásaira ,” Hadtudomány , vol. 27 , e-szám , pp. 84 – 93 , 2017 . http://real.mtak.hu/72149/1/dajnoki.pdf . [6] A. Ferincz and R. Szabó Zs , “ Z generáció hatása a munkáltató szervezetekre ,” Munkaügyi Szemle , vol. 2012 , no. 2

Open access

Tehetség a munkahelyen 2. A tehetségmenedzsment gyakorlati szempontjai

Talent at Work 2. Practical Aspects of Talent Management

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dóra Klajkó
,
Szilvia Kázmér-Mayer
,
Nikoletta Fejes
,
Gyöngyvér Csapó
,
Bonnie Bakurecz
, and
Andrea Czibor

különböző gene-ráció képviselői vannak jelen a munkaerőpiacon. A baby boomerek (1946–1964), az X generáció (1965–1979), az Y generáció (1980–1994) és a Z generáció (1995–2009) tagjai (McCrindle és Wolfinger, 2010), és ezen csoportok tagjai eltérnek a

Open access

. Szőke-Milinte , E. ( 2019 ). A Z generáció megismerése – megismerés a Z generációban . In J. Kaposi

Open access

Neuromítoszok az oktatásban – tények és törekvések

Neuromyths in education – Facts and aspirations

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tamás Csányi
,
Katalin Kälbli
,
Bernadett Svraka
,
Kinga Révész-Kiszela
, and
Julianna Vig

Educación , ( 6 ), 193 – 198 . Gage , F. H. ( 2004 ). Structural plasticity of the adult brain . Dialogues in Clinical Neuroscience , 6 ( 2 ), 135 . Gál , T. , & Árváné , V. G. ( 2018 ). Hogyan tanul a Z generáció? Gradus , 5 , 66 – 73

Open access