Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "Z generáció" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dorner László, Hatvani Andrea, Taskó Tünde, Soltész Péter, Estefánné Varga Magdolna, and Dávid Mária

intrinsically rewarding xx . Proceedings of the National Academy of Sciences , ( 21 ), 8043 – . Tari , A. ( 2011 ). Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom

Restricted access

56 Tari A. (2011): Z generáció . Tericum, Budapest. 348. Tari A Z generáció

Restricted access

Alsó tagozatosok kortárskapcsolatai az offline és online térben+

Offline and Online Relationships among Primary School Children

Educatio
Authors: Borbála Károlyi and Anikó Fehérvári

.pdf [Letöltve: 2020. 11. 23.] 15 Pásztor J. & Bak G. (2020) Z generáció online: közösségi média használat, FoMO és a társas kapcsolatok közötti

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dávid Mária, Dorner László, Hatvani Andrea, Soltész Péter, Taskó Tünde, and Soltész-Várhelyi Klára

rewarding xx . Proceedings of the National Academy of Sciences , ( 21 ), 8043 – . Tari , A. ( 2011 ). Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom

Restricted access

Hatottak-e az IKT-eszközök a pedagógusok munkájára?

Have ICT Devices Had an Impact on the Work of Teachers?

Educatio
Author: András Buda

Learning: Proceedings of the 19th ICL Conference. Springer. pp. 131–141. 37 Tari A. (2012) Kik ezek a gyerekek? A Z generáció az iskolapadban. Fordított szocializáció és

Open access

Rendészeti közösségi oldalak alkalmazása a szaknyelvoktatásban

The Use of Policing Social Networking Sites in Teaching Technical Languages

Educatio
Author: Erna Uricska

. 44 Tari A. (2011) Z generáció. Budapest, Tericum. 45 Twenge, M. J. (2018) iGeneráció. Budapest, Édesvíz Kiadó

Open access

változás kihívásaira ,” Hadtudomány , vol. 27 , e-szám , pp. 84 – 93 , 2017 . http://real.mtak.hu/72149/1/dajnoki.pdf . [6] A. Ferincz and R. Szabó Zs , “ Z generáció hatása a munkáltató szervezetekre ,” Munkaügyi Szemle , vol. 2012 , no. 2

Open access

Tehetség a munkahelyen 2. A tehetségmenedzsment gyakorlati szempontjai

Talent at Work 2. Practical Aspects of Talent Management

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Klajkó Dóra, Kázmér-Mayer Szilvia, Fejes Nikoletta, Csapó Gyöngyvér, Bakurecz Bonnie, and Czibor Andrea

különböző gene-ráció képviselői vannak jelen a munkaerőpiacon. A baby boomerek (1946–1964), az X generáció (1965–1979), az Y generáció (1980–1994) és a Z generáció (1995–2009) tagjai (McCrindle és Wolfinger, 2010), és ezen csoportok tagjai eltérnek a

Open access

. Szőke-Milinte , E. ( 2019 ). A Z generáció megismerése – megismerés a Z generációban . In J. Kaposi

Open access