Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "a neveléstudományi műhelyek tagjainak publikációi" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Tükörbe nézve.

Az Educatio® folyóirat a hazai neveléstudományi lapok között

To Look in the Mirror.

The Place of the EDUCATIO® Journal among the Hungarian Educational Scienses Journals
Educatio
Author:
István Polónyi

Összefoglaló. Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy megvizsgálja fennállásának 30 éves évfordulóján az Educatio folyóirat néhány tudománymetriai jellemzőjét. Az írás elemzi a folyóirat egyes tartalmi, mennyiségi jellemzőjét és a neveléstudomány területén mérhető súlyát, jelentőségét és hatását összehasonlítva a másik három jelentős magyar pedagógiai folyóirattal: a Magyar Pedagógiával, az Iskolakultúrával és az Új Pedagógiai Szemlével. Ezen túlmenően megvizsgálja, hogy a hazai neveléstudomány jelentősebb műhelyeinek tagjai mennyit publikálnak az Educatióban és mennyit hivatkoznak a folyóirat írásaira.

Summary. The purpose of this study is to examine some of the scientific metrics of the journal Educatio on the occasion of its 30th anniversary. The article analyzes some of the content and quantitative features of the journal and its measurable weight, significance and impact in the field of educational research, comparing it with the other three major Hungarian pedagogical journals: Magyar Peadgógia (Hungarian Pedagogy), Iskolakultúra (School Culture) and Új Pedagógiai Szemle (the New Pedagogical Review). In addition, the study examines how much the teaching and research members of the most significant workshops in Hungarian education publish in Educatio and how much they refer to the journal’s writings.

Open access