Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Summary In the paper [5], several operations on generalized topologies are considered. They are not monotone in general, but an old result on monotonicity may be sharpened.

Restricted access

Bevezetés: A tudományos folyóiratok impaktfaktor-elérésének első lépcsőfoka a Thomson Reuters Web of Science adatbázisba való kerülés. Cél: A dolgozat célja az Orvosi Hetilap tartalmi és formai vizsgálata a Thomson Reuters folyóirat-kiválasztási irányelvei alapján, különös tekintettel az idézetelemzés szempontjára. Módszerek: A szerzők a 2011-ben megjelent Orvosi Hetilap füzetszámait vizsgálták és különböző adatbázisokban kerestek adatokat. Kiszámolták az Orvosi Hetilap nem hivatalos impaktfaktorát; elemezték az idéző folyóiratokat, a hivatkozások számát, egyes szerkesztőbizottsági tagok tudományos tevékenységét; vizsgálták a nemzetközi kiadói irányelvek megvalósulását. Eredmények: Az Orvosi Hetilap nem hivatalos impaktfaktora az elmúlt tíz évben – a 2004-es és a 2010-es évek kivételével – évről évre folyamatos emelkedést mutat. Cikkeit nagy arányban idézik külföldi szerzők és magas impaktfaktorú lapok. A hivatkozott cikkek mintegy 50%-a open access elérésű. A leggyakrabban idézett közleménykategóriák: eredeti közlemény, összefoglaló referátum és klinikai tanulmány. Az Orvosi Hetilap pontosan, rendszeresen megjelenő hetilap, amelyet több nemzetközi adatbázis is indexel (PubMed/Medline, Scopus, Embase, BIOSIS Previews). A vizsgált szerkesztőbizottsági tagok közleményszámainak csonkolt átlaga 497, idézetüké 2446, független idézeteiké 2014, h-indexüké 21. Következtetések: Az Orvosi Hetilap a Thomson Reuters sok szempontjának eleget tesz, azonban érdemes az idézetek számának növelése érdekében bevezetni on-line idézési mintát, elérhetővé tenni az összes szerkesztőbizottsági tag tudományos munkásságát, továbbá szorgalmazni sokszerzős, csoportmunkával készült összehasonlító elemzéseket, epidemiológiai adatokat bemutató dolgozatok közlését. Orv. Hetil., 2012, 153, 1905–1917.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Egy tudományos folyóirat esetében tartani kell a tudományos színvonalat a tudományos adatbázisokba – Web of Science, Journal Citation Reports – kerülés után is. Célkitűzés: A dolgozat célja az Orvos Hetilap idézetelemzése 2012 és 2016 között különféle mutatószámok alapján, elsősorban a szerzők által korábban írt, 2012-ben megjelent Orvosi Hetilap-cikk adatainak összevetésével. Módszer: A szerzők 2013–2015-ben megjelent Orvosi Hetilap-füzetszámokat vizsgáltak, és különböző adatbázisokban kerestek le adatokat. Kiszámolták az Orvosi Hetilap 2012–2016-os impaktfaktorait, elemezték a 2015–2016. évi hivatalos impaktfaktorok bibliometriai összetevőit idéző folyóiratok, hivatkozások száma szerint; lekeresték az Orvosi Hetilap 2012–2016-os cikkeinek idézettségét; vizsgálták az Orvosi Hetilap tudományos teljesítményét egyéb mutatószámok alapján. Eredmények: Az Orvosi Hetilap 2016-os hivatalos impaktfaktora, 0,349 az eddigi legmagasabb érték a korábbiakhoz viszonyítva. A folyóirat cikkeit továbbra is idézik külföldi szerzők és magas impaktfaktorú lapok. A hivatkozott közlemények több mint 50%-a open access elérésű. A leggyakrabban idézett cikk-kategóriák: eredeti és összefoglaló közlemények, esetismertetések. Az Orvosi Hetilap tudományos teljesítménye a SCImago weboldal és a Scopus adatbázis mutatószámai alapján biztató értékeket mutat a vizsgált évekre vonatkozóan. A folyóirat önidézettségi arányának átlaga 30% körül mozog. Az Orvosi Hetilap h-indexe a Web of Science Core Collection adatbázisban 7, a Scopus adattárban 19. Következtetések: A jelen cikk idézetelemzése megmutatja, hogy rövid távon is emelkedhetnek a hivatkozások és a különféle hányadosok értékei, de radikális változás hosszú távon történhet az eddig elért eredmények megtartásával és emelésével, szem előtt tartva a folyóirat előremutató fejlesztéseit. Orv Hetil. 2018; 159(30): 1226–1234.

Open access

Harrison, A. (1996): Openness and Growth: A Time-series, Cross-country Analysis for Developing Countries. Journal of Development Economics , 48: 419–447. Harrison A. Openness and Growth

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: S. Valcheva-Kuzmanova, M. Eftimov, R. Tashev, L. Yankova, I. Belcheva, and S. Belcheva

of the effects of parachlorophenylalanine and electrolytic midbrain raphe lesions. Pharmacol. Biochem. Behav. , 8 , 223–233. Lorens S.A. Open field activity and avoidance

Restricted access

Setting (?) Abstinence (?) Alper et al. ( 1999 ) a Open-label 33 (heroin. methadone, and cocaine) 22 men, mean age 27.3 years

Open access

experience, plasticity, and creativity: Exploring lower-order, high-order, and interactive effects. Journal of Research in Personality , 43 (6), 1087–1090. O’Connor A. Openness to

Restricted access

Solution enthalpies of hydroxylic compounds

Study of solvent effects through quantitative structure property relationships

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Marina Reis, Luís Moreira, Nelson Nunes, Ruben Leitão, and Filomena Martins

. 5a 5b 5c Fig. 2 Plot of versus according to equations: 5a ( open diamond 1-AdOH), 5b ( filled square 2-MeBu-2-OH), and 5c ( asterisk 3-MeBu-1-OH) In a QSPR study

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Riesz, András Rusz, Miklós Szűcs, Attila Majoros, Péter Nyírády, Attila Keszthelyi, Miklós Szűcs, Stelios Mavrogenis, Gábor Filkor, József Pánovics, and Imre Romics

–243. Taille A. Open versus laparoscopic radical prostatectomy: part I BJU Int. 2004 94 238 243

Open access

.666, respectively). Fig. 3 Tamman plot of DyBr 3 –RbBr binary system: determination of: a ( open circles ) RbBr–Rb 3 DyBr 6 and b ( open circles ) Rb 2 DyBr 5 –RbDy 2 Br 7 eutectic composition; stoichiometry

Restricted access