Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "abdominal wall hernia" x
Clear All

anatomy and MR imaging appearance. Skeletal Radiol., 2016, 45 (2), 155–162. 9 Ianora, A. A., Midiri, M., Vinci, R., et al.: Abdominal wall hernias: imaging with

Open access

Kedvezőbb műtéti eredmények „onlay” hálóval, mint „sublay” helyzetben beültetettel

Varrattal, illetve hálóbeültetéssel történő hasfal-rekonstrukció prospektív, randomizált, multicentrikus vizsgálata – ötéves utánkövetés eredményei

Authors: György Wéber, József Baracs and Örs Péter Horváth

. 4. JP Chevrel AM Rath 2000 Classification of incisional hernias of the abdominal wall Hernia

Restricted access

Tollens T Vierendeels A Kingsnorth 2009 Classification of primary and incisional abdominal wall hernias

Restricted access

Chung L, Tse GH, O’Dwyer PJ: Outcome of patients with chronic mesh infection following abdominal wall hernia repair. Hernia 2014; 18: 701–704 3 Tomhankar AP, Ravi K

Restricted access
Authors: Tamás Szerafin, Andrij Leny, Lehel Palotás, Lukács Veres, Ágnes Homolay and Csaba Papp

Vaquero L Inglada 1999 Laparoscopic treatment vs open surgery in the solution of maior incisional and abdominal wall hernias with mesh Surg

Restricted access
Authors: Attila Nagy and Zoltán Jánó

Absztrakt

A parastomalis sérvek gyakorisága 35–50%. A rekonstrukciójukra használt módszerek (helyben hagyott stoma körüli hasfal-rekonstrukció, stomaáthelyezés és sérvkapuzárás, különböző módszerrel beültetett különböző típusú hálók) sem hoztak kielégítő eredményeket.

Az endoscopos módszerek elkerülik a stoma körüli metszést, csökkentik a háló felülfertőződésének veszélyét. A sok próbálkozás ellenére a rekonstrukciók után az újabb recidívaarány még mindig 12–35% között maradt.

A nem kielégítő eredmények alapján egyre erőteljesebben vetődik fel a stomakészítéssel egy időben beültetett hálók használata. Szerzők saját speciális, kétrétegű, hengeres összekötőelemmel kiegészített preventív hálóbeültetéssel képzett 17 stoma 5 éves utánvizsgálata során egyetlen parastomalis sérvet sem észleltek, összes szövődményük egy könnyen korrigálható bőrszintű strictura volt. Tapasztalataik alapján megfontolandónak tartják a preventív hálóbeültetést a véglegesnek szánt stoma készítése során.

Restricted access

hernias of the abdominal wall Hernia 4 7 11 . 2. JB Flament JP

Restricted access

Abdominal wall hernias: imaging with spiral CT Eur Radiol 10 6 914 9 . 4. ME Baker

Restricted access
Authors: Sikorszki László, Bezsilla János, Botos Ákos, Berecz János, Temesi Rita and Bende Sándor

Absztrakt

A feszülésmentes technika elterjedése, modern, szövetbarát hálók gyártása új műtéti technikák bevezetését tette lehetővé. A minimál invazív sebészet térnyerése a hasfali sérvek rekonstrukciójánál is megfigyelhető. A szerzők ennek tükrében végeztek laparoscopos hasfali rekonstrukciókat, melynek eredményei az irodalmi adatokkal egybecsengően igen kedvezőek. Az eljárás egyesíti a minimál invazív sebészet és a feszülésmentes technika előnyeit.

A szerzők 102 beteg laparoscopos technikával operált hasfali sérv műtéti eredményeit ismertetik. Osztályukon 1999. január 1. és 2006. december 31. között 978 hasfali sérvműtét történt, ebből 102 laparoscoposan.

A hasfali defektus átlagos nagysága 62 (12–160) négyzetcentiméter, a beültetett háló átlagos nagysága 300 (150–750) négyzetcentiméter volt.

Az átlagos műtéti idő 70 (30–180) perc. Az átlagos ápolás 4 (1–7) nap.

Az eddig operált és visszarendelt betegeiknél 2 recidívát észleltek. Betegeiket 2–96 hónapja ellenőrzik, az átlagos követési idő 18 hónap. Műtéti eredményeiket kedvezőnek ítélik, a laparoscopos megoldás jelentősen csökkenti a szövődmények gyakoriságát, a kórházi ápolási időt, gyorsabb felépüléshez vezet, a nyílt műtétnél jóval alacsonyabb recidívaaránnyal jár, kozmetikailag kedvezőbb, lehetővé teszi incisionalis sérveknél a fel nem ismert kisebb sérvkapuk feltárását és fedését.

Restricted access

-free repair Int Surg 71 1 . 3. Bendavid R : Abdominal Wall Hernias . Springer Verlag, 2001

Restricted access