Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,182 items for :

  • "absorption" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The absorption of three amino acids (leucine, alanine and lysine) from the washed, closed rumen was studied in a short-term (75 min) experiment in situ. The concentration of leucine and alanine did not change in the rumen during the experiment, while that of lysine continuously decreased, and 40% of the total lysine placed in the rumen was absorbed during the experimental period. The rate of absorption decreased in proportion to the fall of amino acid concentration.

Restricted access

Abstract  

The enthalpies of absorption and solubility at T=298.15 K of carbon dioxide in aqueous solutions of bis-(3-dimethylaminopropyl)amine (CAS RN: [6711-48-4]) are reported in this paper. It was observed that the saturation loading of the CO2 is α=2.9 mol CO2/mol TMBPA, which is close to the theoretical value, α0=3 mol CO2/mol TMBPA. The molar heat of absorption of CO2 is independent of the polyamine concentration of the solutions and the amount of CO2 absorbed and was calculated to be Δabs H m=–44 (2) kJ mol–1 CO2.

Restricted access

The intestinal absorption of trivalent and hexavalent chromium (Cr) given orally (experiment I) or infused in the intestine (experiment II) was investigated in rats. The nonabsorbable form of chromium (51Cr2O3) and water-soluble and more absorbable Na2 51CrO4 (the hexavalent form of Cr) were compared. Total retention of chromium given orally ranged around 15 percent of the dose, regardless of the chromium compounds applied. The absorption rate of chromic oxide, which is considered a nonabsorbable compound, was 14.4 as a percentage of chromium intake. This result indicates that some loss of chromium has to be taken into account in metabolic trials made by the indicator method. In isolated rat intestine, from the injected Cr 2.5% of chromic oxide and 43.2% of sodium chromate were absorbed during an hour (experiment II). The absorbed chromium was transferred to the liver where the liver tissue retained 10.9% of chromic oxide and 51.1% of sodium chromate. Radioactivity of v. cava caudalis following intestinal injection of Na2CrO4 was thirtyfold greater than after Na2CrO4 dosing. This phenomenon can be explained by the lower blood clearance of chromate. Different absorption rate of chromate depending on the route of administration could be due to the fact that the hexavalent form given orally was reduced to Cr3+ in the acidic environment of the stomach. When Na2CrO4 was infused directly in the intestine of rats, such reduction could not occur. This means that the acidic gastric juice might play a role in inhibiting the intestinal absorption of Na2CrO4 when this compound is given orally.

Restricted access

Carbon dioxide absorption by MEA

A preliminary evaluation of a bubbling column reactor

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: N. Palmeri, S. Cavallaro, and J. Bart

Abstract  

Biogas generally contains significant quantities of carbon dioxide in addition to methane. A bubbling column reactor operating at atmospheric pressure is proposed for cheap separation and a Mettler RC1 reaction calorimeter was used to build a simplified empirical model for measuring the molar heat of solubility of CO2 in aqueous solutions of monoethanolamine (MEA). Determinations were performed in 12 mass% MEA solutions regenerated at atmospheric pressure and reflux temperature for 3 h. Flows of CO2 from 174 to 917 mL min−1 were used at a reactor temperature of 283 to 353 K.

Restricted access

A Tellegen Abszorpció Skála (TAS) egy sajátos információfeldolgozási módra való hajlandóságot mér, melynek meghatározó eleme az élményben való teljes elmerülés oly módon, hogy a figyelem fókuszában tartott külső vagy belső inger teljes mértékben „kitölti” a reprezentációs rendszert. Míg a TAS-t eredetileg a szuggesztibilitás és hipnábilitás mérésére fejlesztették ki, több évtizedes pályafutása során számos személyiségjeggyel, pszichopatológiai és pszichoszomatikus jellemzővel hozták összefüggésbe. A jelen tanulmányban elsősorban amellett érvelünk, hogy az abszorpciós képesség csak közvetetten kötődhet pozitív vagy negatív mentális jelenségekhez. Míg az abszorpciós képesség az inger feldolgozási módját határozza meg, az élmény minősége (pozitív vagy negatív jellege) elsősorban magától az ingertől, azaz a reprezentációs tartalomtól függ. Az abszorpciós képesség így pozitív és negatív élmények intenzitását egyaránt fokozhatja. A jelen kérdőíves vizsgálatban 567 egyetemista adata alapján bemutatjuk a TAS magyar nyelvű változatának pszichometriai jellemzőit, összefüggését egyes személyiségjellemzőkkel, pszichopatológiai és pszichoszomatikus érzékenységet vizsgáló mutatókkal, továbbá megvizsgáljuk az abszorpció tünetképzésben játszott szerepét. Eredményeink arra utalnak, hogy a 34-tételes TAS magyar változata megfelelő belső konzisztenciával bír, ugyanakkor a gyakorlatban az egyes alskálák használatától az alacsony belső konzisztencia miatt érdemesebb eltekinteni. A skála konvergens validitásának vizsgálata során az abszorpció a szakirodalomban dokumentált összefüggéseket mutatta a vizsgált személyiségjellemzőkkel, mint például a fantáziálásra való hajlandósággal és az érzelmi nyitottsággal, illetve ugyancsak pozitívan korrelált a disszociatív tünetekkel, a személyes éntudatossággal, a szomatoszenzoros amplifikációval, a szubjektív testi tünetekkel, a pozitív és negatív affektivitással, továbbá kapcsolatban állt az álomfelidézéssel és az álmok ébrenlétre gyakorolt hatásával. További eredményeink szerint az abszorpció szorosan összefügg a tünetképzésre való hajlammal. Mivel nézetünk szerint az abszorpció az inger feldolgozási módját jellemzi, feltételezzük, hogy amennyiben a magas abszorpciós hajlammal jellemezhető személyek figyelmének középpontjába a szomatikus ingerek (különböző testérzetek) kerülnek, az abszorpciós tendenciák jelentősen fokozhatják egyes szomatikus tünetek kialakulását.

Restricted access

Introduction The absorptive capacity has been one of the most important concepts during the last two decades (Camisón and Forés 2010 ). It has been studied from different theoretical perspectives and wide empirical studies

Restricted access

-cooling-breaking-the-vicious-cycle-ofincreasing-hot-temperature/ , (last visited 15 February 2012) Čurka D., Molotta M. Using solar energy to drive an absorption refrigeration unit with an output of 10 kW, (in Slovak), Medzinárodná konferencia Vykurovanie , Stara Ľubovňa, Slovakia, 28

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: G. Zapantis, G. Zapantis, Ildikó Csóka, E. Csányi, E. Csányi, G. Horváth, G. Horváth, I. Erős, and I. Erős

absorption of topical dosage forms: case studies. Int. J. Pharm. 291, 11-19. In vitro and in vivo percutaneous absorption of topical dosage forms: case studies Int. J. Pharm

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Igor J. Pietkiewicz, Szymon Nęcki, Anna Bańbura, and Radosław Tomalski

as maladaptive daydreaming (MD), which may be expressed through extensive book-reading, watching films, or gaming. MD refers to extensive, often compulsive, absorption in fantasy for several hours a day, which replaces human interaction and impairs

Open access

. , Hamard , E. , Cothenet A. Measuring the water absorption of recycled aggregates, what is the best practice for concrete production? Construction and Building Materials , Vol. 123 , 2016 , pp. 690 – 703

Open access