Search Results

You are looking at 1 - 10 of 124 items for :

  • "academic achievement" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background and aims

Over the last two decades, research into video game addiction has grown increasingly. The present research aimed to examine the relationship between video game addiction, self-control, and academic achievement of normal and ADHD high school students. Based on previous research it was hypothesized that (i) there would be a relationship between video game addiction, self-control and academic achievement (ii) video game addiction, self-control and academic achievement would differ between male and female students, and (iii) the relationship between video game addiction, self-control and academic achievement would differ between normal students and ADHD students.

Methods

The research population comprised first grade high school students of Khomeini-Shahr (a city in the central part of Iran). From this population, a sample group of 339 students participated in the study. The survey included the Game Addiction Scale (Lemmens, Valkenburg & Peter, 2009), the Self-Control Scale (Tangney, Baumeister & Boone, 2004) and the ADHD Diagnostic checklist (Kessler et al., 2007). In addition to questions relating to basic demographic information, students’ Grade Point Average (GPA) for two terms was used for measuring their academic achievement. These hypotheses were examined using a regression analysis.

Results

Among Iranian students, the relationship between video game addiction, self-control, and academic achievement differed between male and female students. However, the relationship between video game addiction, self-control, academic achievement, and type of student was not statistically significant.

Conclusions

Although the results cannot demonstrate a causal relationship between video game use, video game addiction, and academic achievement, they suggest that high involvement in playing video games leaves less time for engaging in academic work.

Open access

and negative impact of IGD ( Kim et al., 2016 ; Müller et al., 2015 ) including academic achievement, time spent gaming, money spent on gaming, sleep duration, and impact on job/education and other leisure activities. A number of studies have

Open access

Abstract

Background and aims

While the relationships between video game use and negative consequences are debated, the relationships between video game addiction and negative consequences are fairly well established. However, previous studies suffer from methodological weaknesses that may have caused biased results. There is need for further investigation that benefits from the use of methods that avoid omitted variable bias.

Methods

Two wave panel data was used from two surveys of 1,928 Norwegian adolescents aged 13 to 17 years. The surveys included measures of video game use, video game addiction, depression, heavy episodic drinking, academic achievement, and conduct problems. The data was analyzed using first-differencing, a regression method that is unbiased by time invariant individual factors.

Results

Video game addiction was related to depression, lower academic achievement, and conduct problems, but time spent on video games was not related to any of the studied negative outcomes.

Discussion

The findings were in line with a growing number of studies that have failed to find relationships between time spent on video games and negative outcomes. The current study is also consistent with previous studies in that video game addiction was related to other negative outcomes, but it made the added contribution that the relationships are unbiased by time invariant individual effects. However, future research should aim at establishing the temporal order of the supposed causal effects.

Conclusions

Spending time playing video games does not involve negative consequences, but adolescents who experience problems related to video games are likely to also experience problems in other facets of life.

Open access

. Previous studies have already confirmed that health-damaging behavior correlates with worse academic achievement and a higher dropout rate. The positive relationship between school absenteeism and early school leaving can already be regarded as evidence

Open access

Tanulói egészségmagatartási csoportok jellemzői és azok területi megoszlása

The Characteristics and Territorial Distribution of Student Clusters in The Light of Health-Behaviour

Educatio
Author: Karolina Eszter Kovács

: 2018. 09. 26.] 5 Kovács K. E., Nagy B. E. & Hegedűs R. (benyújtva) The Connection between Health Behaviour and Academic Achievement among Hungarian Adolescents in an

Open access

Abstract  

In Open Access (OA) environment where article-based or author-based evaluation is important, a new evaluation system is needed to accommodate characteristics of Open Access Resources (OAR) and to overcome limitations of pre-existing evaluation systems such as journal-based evaluation. Primary and secondary evaluation factors were selected. Primary factors include hits and citations that constitutes composite index. Several secondary factors each for article and author evaluation were selected for normalization of the indexes. To validate superiority of newly developed normalized composite index systems compared to the monovariable index system, time-driven bias and power of discrimination were adopted. The results led to the conclusion that composite index proved to be a more stable index offsetting the negative effects from one element to another and normalization makes the composite index even more stable by controlling the bias from external elements.

Restricted access

Nemzeti kisebbségi hallgatók tanulmányi eredményessége

Academic Achievement of National Minority Students

Educatio
Author: Katalin Pallay

Absztrakt:

A hazai és a nemzetközi szakirodalom egyaránt több szempontból elemzi a tanulmányi eredményességet. Az eredményességvizsgálatoknál figyelembe kell venni a mobilis hallgatókat. A külhoni diákok továbbtanulás céljából leggyakrabban az anyaországot választják. Népszerű lehetőségként kínálkozik számukra a Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzése. Fő kérdésként vizsgálom meg, hogy az intézmény egykori kárpátaljai diákjai mennyire voltak eredményesek, megvalósultak-e életpálya-törekvéseik. Eredményeink szerint a Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzése az esetek többségében betölti szerepét: sikeresen hozzájárul ahhoz, hogy a kárpátaljai magyar hallgatók felvételt nyerjenek a magyarországi felsőoktatási intézményekbe.

Open access

Abstract

Authors present the main results of a research conducted in 2017. Extensive empirical data have been gathered on different issues and dimensions of internationalization among Hungarian universities. Doctoral schools have been covered as well. Data analysis unfolded local and systemic features of internationalization. Hungarian universities are diverse in their development of internationalization. Four development phases of internationalization at institutional level are tackled by mapping internal and external as well as quantitative and qualitative factors. The most advanced universities have reached the point from where a shift could be made from quantitative measures to qualitative ones in order to develop further.

Open access

Háttér és célkitűzések

A halogató viselkedés kutatásában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a maladaptív passzív halogatás és a hatékony stratégiaként alkalmazható aktív halogatás elkülönítése. Tanulmányunk célja a Choi és Moran (2009) által kidolgozott Aktív-Passzív Halogatás Kérdőív magyar változatának (Szabó, 2012) pszichometriai tesztelése volt. Módszer: Magyar egyetemi hallgatókból álló mintán (N = 843) ellenőriztük a kérdőív struktúráját, reliabilitását és kapcsolatát más pszichológiai tényezőkkel.

Eredmények

A feltáró és megerősítő faktorelemzések alapján egy passzív és egy aktív halogatás alskála jelenik meg a korábbiakban használt ötfaktoros struktúrával szemben. Az alskálák belső megbízhatósága jónak tekinthető. Az aktív halogatás pozitív, míg a passzív halogatás negatív kapcsolatban áll az önértékeléssel és a tanulási énhatékonysággal. Az időperspektívát tekintve a passzív halogatás a múlt-negatív orientációval pozitív, míg a jövőorientációval negatív együtt járást mutat. A halogatásfaktorokon alapuló klaszterelemzés szerint kialakított csoportok között különbség van a tanulási eredmény tekintetében. A legeredményesebbek a nem halogatók csoportjába tartozók, őket követik az aktív és a passzív halogatók.

Következtetések

Az eredmények alapján kapott nyolcitemes kérdőív alkalmas a klasszikus passzív halogatás, illetve az időnyomás-preferencia kapcsán kialakuló aktív halogatás elkülönítésére. Azonban az eredeti modellben használt további aktívhalogatás-típusok feltárására más eszközök kidolgozása szükséges.

Open access

university – Academic integration at university – Social integration at university – Personal efforts and motivations for studying – Information and admission requirements – Prior academic achievement in school – Personal characteristics of the student

Open access