Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for :

  • "active participation" x
Clear All
Authors: Tiringer István, Nagy Alexandra, Teleki Szidalisz, Žilinski Nikolett and Szabados Eszter

Műhelytanulmányunkban egy olyan új szemléletmódot mutatunk be, amelyet az elmúlt években egy kardiológiai rehabilitációs osztályon működtetett standard, manualizált betegedukációs program használata során sajátítottunk el. Az edukáció új szemléletében a betegek képessé tevése alapozza meg azt, hogy mindennapi életükben meg tudják oldani a betegségükhöz kapcsolódó problémákat. Ennek kiindulópontja, hogy a betegek az igényeiknek megfelelő információkat kapnak betegségükről és kezelésükről. A betegséggel kapcsolatos reális attitűdök és adekvát készségek megtanulása olyan edukációs módszereket igényel, amelyek célja a betegek aktív részvételének ösztönzése, a betegséggel kapcsolatos saját elképzelések és tapasztalatok megosztása és megbeszélése. Az aktív részvétel segíti a betegek felelősségvállalását és a megtanult képességek átültetését a mindennapi életükbe. A tanulmány további részében ismertetjük „A koszorúér-betegség oktatási programjá“-t, amely saját betegedukációs gyakorlatunk alapjául szolgált. A program öt egymásra épülő modulból áll. Kialakítása multidiszciplináris együttműködés keretében történt, a kockázati tényezők csökkentésével és az életmód-változtatással foglalkozó részei az egészségmagatartás társas-kognitív folyamatmodelljén alapulnak. Saját tapasztalataink szerint a betegedukációs program működtetését nagymértékben segíti strukturáltsága és részletes kidolgozottsága. Ezek nemcsak fontos feltételei az edukáció minőségének, hanem segítséget adnak az egyes témák megbeszélése során kialakuló csoportdinamikai folyamatok kezeléséhez is. A betegedukációs program standardizált alkalmazása elősegítheti eredményességének és mechanizmusainak empirikus kutatását.

Open access

Nowadays globalization and sustainable development are interconnected economic factors having positive and negative effects on various aspects of human rights. Although the internationalization of human rights and the birth of their so-called third generation can be attributed to globalization, it has increased disparities regardless of anti-discrimination principles of human rights. There is a minimum level of economic development and resources essential for providing full-scale human rights coverage, for this reason both IMF and World Bank has on several occasions been charged with prescribing structural reform projects and shock therapy measures on state budgets, that significantly deteriorated the conditions in the population’s economic and social rights. The active participation in the global problem’s solution is also an important element of the UN Secretary General’s strategy which aims at turning the UN into an international organization that does not watch mass scale human rights abuses silently, is able and willing to act to promote development, security and human dignity in order to achieve global freedom. Not only the active role of the international organizations, but also the decision-making process closer to the levels accessible to people must also be reinforced to improve the human rights dimension of sustainable development.

Restricted access

Summary The results of investigation of MgO participation in the binding of SO2 with lime-containing materials as sorbents are presented. Experiments of SO2 binding into solid phase using model samples of reactive grade MgO and CaO varying the mole ratio of MgO/CaO from 9:1 to 1:9 were carried out. Besides, dolomite and limestone samples with different MgO/CaO mole ratio (from 1.24 to 0.13) and samples of ashes formed at combustion of Estonian oil shale (containing 35-40% of carbonates) and its semicoke were studied Initial samples, intermediate and final products were subjected to chemical, IR-spectroscopy, X-ray and BET specific surface area analyses. The results of the present study confirmed the active participation of MgO in the binding of SO2 into the solid phase. In addition to CaSO4 the formation of Ca,Mg-double sulphate CaMg3(SO4)4 and ß-MgSO4 was observed. The presence of CaMg3(SO4)4 was fixed in a large temperature range 400-900°C and that of ß-MgSO4 in between 500-700°C. The optimum temperature range for formation and durability of CaMg3(SO4)4 was 700-800°C.

Restricted access

The vast rural areas, which contain historical, cultural heritage and natural resources areas are the root for the stability of China and the foundation of the Chinese nation. However, excessive urban development and construction has affected these smaller rural villages, which were left behind due to China’s rapid economy. This is a design study of the ‘Beautiful Village’ Project, initiated by the local government, in order to demonstrate an opportunity to redesign the rural areas. This paper exhibits the experiences and impressions of the architects from China Central Academy of Fine Arts who took part in the architecture design for the villages. In order to achieve this, a series of investigation and analysis was done by the architects to reveal the present situation of the villages in China. Additionally, the active participation of the villagers is crucial in the successful re-development of the area. The main objective of this paper is to therefore identify the difficulties and problems encountered by the village and to propose a counter solution in order to design a better living condition for the rural areas of China.

Restricted access

The active participation in the life of the international community of the Holy See is natural. As it comes from its nature, vocation and aim, the Holy See acts on behalf of the world-wide spread Catholic Church. Most of its bilateral diplomatic relations and international treaties are about the relations between a certain state and the local part of the Church. The Holy See is able to exert international activity in the name of the universal Church and for the benefit of it in such way that its acts are complied with the rules of the international law.It can be read in the manuals of the international law that the Holy See is a sui generis subject of the international law. It can hardly be explained for the international law that the Holy See acts in face of “external entities” in the name of the universal Church and on behalf of it. This function is either not mentioned or it is seen as “a tradition” in the manuals of the international law. It can also happen that this function is viewed as a kind of concession from the part of the different states, but one can find other solutions as well.In this essay I attempt to find a model outside the paradigm of the international law but inside the paradigm of law that explains in what way the Holy See is able to exert international activity in the name of the universal Church and for the benefit of the universal Church with the help of the mechanism of the jurisprudence.

Restricted access
Authors: Gergely Fügedi, Judit Lám and Éva Belicza

Absztrakt

Az egészségügy és a gyógyítóeljárások rohamléptékű fejlődése mellett a XXI. században egyre inkább középpontba kerül az ellátás hatékonysága, az intézményi működés és a biztonságos betegellátás kérdésköre. A betegbiztonság növelésének tudományosan is bizonyítottan eredményes eszköze az akkreditáció, amely bár lassan több mint száz éve jelen levő eszköz az egészségügyben, robbanásszerű terjedése csak az 1990-es évektől indult meg. A közeli jövőben Magyarországon is elinduló, hazai fejlesztésű akkreditációs rendszer működtetésében és sikerében meghatározó tényező lesz az egészségügy szereplőinek támogatása és aktív részvétele – ez azonban nem várható el az alapvető célok és jellemzők ismerete nélkül. Bonyolítja az új rendszerben való eligazodást és ahhoz való viszonyulást a magyar ellátók által már jól ismert ISO tanúsítás jelenléte. Jelen összefoglaló rövid áttekintést kíván nyújtani az egészségügyi akkreditáció fejlődéséről, céljairól, működéséről és jelentőségéről, valamint a tanúsítással való hasonlóságokról és eltérésekről. Orv. Hetil., 2016, 157(4), 138–145.

Open access

Az 1990-es évek óta számos nemzetközi szakember írt az evészavar szomatikus szövődményeiről, így a fogászati-sztomatológiai jellegűekről is. Közülük többen hangsúlyozták azt, hogy ez a fiatal korosztályra jellemző súlyos táplálkozási betegség a szájüregi elváltozásokkal már a korai szakaszban megjelenhet, így a fogorvosok az elsők között diagnosztizálhatják. Ennek ellenére sokszor még sincsenek tudatában a multidiszciplináris kezelésben való részvételük fontosságával. Még ha tudnák is, hogy miről szól ez a betegség és idejekorán felismernék a szájüregi elváltozások alapján, akkor sem tépné ki a probléma gyökerét a betegeknek adott tanács: Gyakrabban mossanak fogat! Nem csak a faló-purgáló mechanizmus szövődményeinek minél korábbi kezelése, az orális higiénia megtartása, hanem a pszichiáterek közreműködésével a patológiás szokások kontrollálása és gyógyítása is szükséges a teljes gyógyulás érdekében. A betegség multidiszciplináris jellegéből adódóan kívánatos a sokoldalú kommunikáció, ezért a szervi-szervezeti betegségek fogászati tükröződésének a fogorvosi konferenciákon és szaklapokban való közlésén túl a sztomatológiai eredmények háziorvosok, szakorvosok általi megismerése is javasolt. Orv. Hetil., 2012, 153, 1779–1786.

Restricted access
Authors: Attila Tordai, Sándor Nagy, Klára Baróti-Tóth, Imelda Marton, Mária Lázár, Judit Demeter, Tamás Masszi and Andrea Matusovits

Absztrakt:

A súlyos akut légúti szindrómát kiváltó, új típusú koronavírus, a SARS-CoV2 olyan példátlan világjárványt okozott, amely szélsőséges terhelést jelent a még a legfejlettebb országok egészségügyi rendszereire is és azok társadalmaira. Az újonnan emberi kórokozóvá váló vírus ellen sem védőoltás, sem hatékony célzott terápia nem áll rendelkezésre. A járványhelyzetre reagálva a világszerte, köztük Magyarországon is, meghozott szigorú korlátozások a vérellátás tevékenységét egyfelől a donációs hajlandóság és aktivitás kifejezett csökkenése, másfelől a felhasználók igényeinek nehezebben jósolható csökkenése révén érintették. Az OVSz országos adatai szerint a vörösvérsejt-, illetve plazmakészítmények felhasználása mintegy 30%-os, míg a thrombocytakészítményeké mintegy 20%-os csökkenést mutatott 2020. április hónapban az előző év azonos időszakához képest. Ugyanebben az időszakban a mobil véradási események száma országosan 61%-kal, a véradásra megjelent donorok száma pedig 28%-kal csökkent. A korábban járványt okozó légúti vírusokkal és a SARS-CoV2-vel is meglevő klinikai tapasztalatok alapján nem valószínűsíthető az új koronavírus hematogén úton történő átvitele, így a véradás előtti szűrés sem indokolt a potenciálisan fertőzöttek kiszűrését segítő általános óvintézkedések betartása mellett. A hematológiai betegellátásban a vérkészítmények felhasználásának csökkenése kisebb mértékű volt, és kifejezett szóródást mutatott a vizsgált szegedi és budapesti egyetemi központok összehasonlításában. Az új kórokozó elleni vakcina és célzott kezelés hiányában a SARS-CoV2 elleni konvaleszcens plazmaterápia ígéretes és racionális, azonnal hozzáférhető terápiás lehetőség. Az FDA kivételesen gyorsan meghozott bátorító állásfoglalása és irányelve hatására több párhuzamos, nagyobb esetszámú és a korszerű klinikai kutatási szempontokat is figyelembe vevő, a SARS-CoV2 elleni konvaleszcens plazmaterápiára irányuló klinikai vizsgálat indult az USA-ban és más nyugati országokban, köztük Magyarországon is a vérellátó szolgálatok aktív részvételével.

Open access

Absztrakt:

A statisztikai adatok szerint az egészségben eltöltött évek száma nem növekszik az átlagéletkor kitolódásával arányosan. A tartós gondozási rendszerek az elöregedő társadalmakban egyre terheltebbek, fenntarthatóságuk szempontjából az egyik leglényegesebb kérdés a költséghatékony működés és ehhez kötődően a szolgáltatások összehangolása. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer jelenlegi szeparáltsága számos nehézséget indukál. Az online kérdőíves kutatás célja egyfelől az idősellátásban igen fontos részt vállaló háziorvosok idős betegeikkel, azok hozzátartozóival és az idősgondozást végző szociális szakemberekkel való viszonyának felmérése volt, másfelől információgyűjtés az ellátórendszer orvosok által tapasztalt hiányosságairól, az idősellátás javításának lehetőségeiről háziorvosi szemmel. Az eredmények leíró statisztikai és tartalomelemzéssel kerültek kiértékelésre. Az országosan 5060 címre kiküldött kérdőívet összesen 145-en töltötték ki. A kitöltők számos javaslatot fogalmaztak meg az idősellátás javítására a szociális fejlesztés, a családi támogatás, az egészségügyi fejlesztés és a társadalmi összefogás kategóriáiban. A háziorvosok által megnevezett fejlesztendő területek az idősgondozásban szorosan kapcsolódnak egymáshoz: a szociális ellátás reformja támogatná az egészségügyi ellátórendszert, és fordítva. Az egészségügyi és szociális ellátórendszerek hatékonyabb működése a családok terheit csökkentené, ugyanakkor elősegítené a családok gondozási folyamatban való aktívabb részvételét. A tudatos társadalmi, közösségi edukáció pedig olyan hosszú távú befektetés, melynek hatására erősödhet az időskorhoz való pozitív hozzáállás, az idősödés folyamatának értékközpontú szemlélete, ami az idősek sikeres társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele. Orv Hetil. 2018; 159(8): 312–319.

Open access

flavors. At the end of this short overview of the scientific and social event, concluded with a dedicated visit to Miramare Castle, we wish to thank all the colleagues for their active participation to the XXXII National Congress on Calorimetry

Restricted access