Search Results

You are looking at 1 - 10 of 201 items for :

  • "adatbázis" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

terminológiai adatbázis vizsgálata . (megjelenés alatt). 18. Snel Trampus , R.D. 1989 . La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano . Aspetti e problemi. Trieste

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A ClinicalTrials.gov az Amerikai Egyesült Államok kormányzata által működtetett weboldal, amely a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat gyűjti. Célkitűzés: Vizsgálatunkban az oldalról XML fájlok formájában letölthető, magyar vonatkozású adatokat dolgoztuk fel. Módszer: Nagyobb mennyiségben a 2000-es évektől állnak rendelkezésre adatok, így jó áttekintő képet kaphatunk az elmúlt 10–15 év klinikai kutatásairól. Az adatmezők jelentős része szabad szöveges, ezért az adatok elemzése előtt jelentős munkát kellett fektetni az adattisztítás elvégzésébe. Eredmények: Az adatbázisban 2863 magyar vonatkozású klinikai vizsgálat szerepelt az elemzés elkészítésekor, amelyek 189 településen rendelkeznek vizsgálati hellyel. A konkrét intézményeket sokszor nem lehet azonosítani, a vizsgálati helyek alig ötödénél sikerült ez. A többi esetben csak valamilyen azonosító vagy általános megnevezés szerepel, így ezt a publikusnak szánt információt anonimmá teszik. Következtetés: Vizsgálatunk az adatbázisból kinyerhető információk elemzése mellett rámutat arra, hogy milyen problémák befolyásolhatják a magyar klinikai kutatás helyzetéről kialakult nemzetközi képet. Orv. Hetil., 2017, 158(9), 345–351.

Open access

Summary

A wordnet olyan elektronikus lexikális szemantikai adatbázis, melyben a nyelvi fogalmak hálózatba szerveződnek. A fogalmakat szinonimahalmazok (synsetek), a közöttük lévő kapcsolatokat szemantikai relációk (hipernima, meronima, antonima stb.) reprezentálják. Cikkünkben bemutatjuk a Magyar WordNetet létrehozó projektet, melyben három magyar intézmény vett részt 3 éven keresztül. A projekt eredményeképpen 2007-re létrejött mintegy 40.000 magyar synset, melyek nagy része meg van feleltetve ekvivalens angol WordNet synseteknek, így implicit módon más nyelvek wordneteinek is. Bemutatjuk az egy- és többnyelvű wordnetek általános szerkezetét, valamint a Magyar WordNet létrehozása során kidolgozott alapelveket, módszereket és eredményeket, a magyar nyelv sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A coronaria komputertomográfiás angiográfia az egyetlen nem invazív vizsgálómódszer, amely a plakkok mennyiségéről, helyéről, illetve szerkezetéről ad információt, így alkalmas a koszorúér-betegség, illetve a fokozott rizikójú betegek azonosítására. Nagy esetszámú regiszterek létrehozásának legfőbb nehézségét a vizsgálati eredmények adatbázisba és a kórházi informatikai rendszerbe párhuzamosan történő kettős rögzítése jelenti. Célkitűzés: A coronaria komputertomográfiás vizsgálatok eredményeinek kutatásban való felhasználásához megbízható regiszter kialakítása. Módszer: Klinikai leletezéssel egy időben tudományos igényű adatrögzítést is lehetővé tevő strukturált leletezőeljáráson alapuló regisztert alakítottunk ki. Az adatbevitelt követően automatikusan hozzuk létre a nemzetközi irányelveknek megfelelő leletet. Eredmények: 2014. augusztus 1. és 2015. szeptember 1. között 2866 beteg adatát rögzítettük. A betegek 77,03%-ánál találtunk coronariaplakkot, amelynek 33,18%-a kalcifikált elváltozás. Súlyos fokú szűkülettel 13,71%-uk rendelkezett. Következtetések: A strukturált leletezés használata növeli az adatbevitel sebességét, kiiktatja a kettős adatbevitelt és csökkenti a hibalehetőségek számát. További célunk egy országos rendszer, az Országos Plakk Regiszter és Adatbázis létrehozása. Orv. Hetil., 2017, 158(3), 106–110.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Belicza
,
Péter Mihalicza
,
Judit Lám
, and
Cecília Surján

finanszírozási adatbázis elemzésével: 2004–2009.] Orv. Hetil., 2012, 153 (3), 102–112. [Hungarian] 17 Kárpáti, K., Brodszky, V., Májer, I., et al.: Incidence and

Open access

Absztrakt

Napjainkban a cukorbetegséggel kapcsolatos adatbázis-elemzések új lehetőségként vonultak be a klinikai kutatások körébe. Hazánkban az egészségügyi ellátásban részesülők központi betegregiszterét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisa jelenti. Ide futnak be a hazai fekvő- és járóbeteg-szakellátás havi adatai, illetve a gyógyszerforgalommal (gyógyszertári receptkiváltással) kapcsolatos heti jelentések. A retrospektív vizsgálat célja az volt, hogy a szerzők az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisát közel másfél évtizedre (2001–2014) visszatekintően diabetológiai szempontból elemezzék, s így adatokat nyerjenek a cukorbetegséggel kapcsolatos morbiditási és mortalitási mutatók alakulásáról. Adatokat gyűjtöttek az ellátás költségvonzatáról, a kórházi kezelés jellemzőiről, illetve a terápiás szokások alakulásáról is. A jelenlegi dolgozat az elemzés módszertanát tekinti át. A szerzők remélik, hogy adataik értékesen fogják majd bővíteni a cukorbeteg-ellátás alakulásáról rendelkezésünkre álló eddigi ismereteket. Orv. Hetil., 2016, 157(32), 1259–1265.

Open access

methods of the database analysis of the National Health Insurance Fund. [A cukorbeteg-ellátás mutatóinak alakulása Magyarországon 2001–2014 között. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázis-elemzésének célja

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Viktória Szűcs
,
Erzsébet Szabó
, and
Diána Bánáti

. [Európai élelmiszer-fogyasztási adatbázis.] Élelmiszer-biztonság, 2008, 6 , 42. [Hungarian] Bíró L. European food consumption database. [Európai élelmiszer-fogyasztási adatbázis

Restricted access

. 2010 . Hogyan definiálhatjuk a fordítói adatbázist? Egy olasz és egy spanyol fordítói terminológiai adatbázis vizsgálata . In: Károly K. - Fóris Á. (szerk.) Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére . Budapest

Restricted access

A preventív és proaktív fogászati azonosítás bevezetése és jelentősége tömegkatasztrófa áldozat azonosításkor

The introduction and importance of preventive and proactive dental identification in disaster victim identification

Scientia et Securitas
Authors:
Botond Simon
,
Ajang Armin Farid
, and
János Vág

Összefoglaló. A modern kriminalisztika interdiszciplináris területe a tömegkatasztrófa áldozat azonosítás. A katasztrófát általában egy előre nem látható esemény okozza, amelyben mind az emberi, mind pedig az anyagi kár jelentős. Napjainkban az áldozatazonosítás folyamata reaktív módon történik, tehát az azonosításhoz szükséges dokumentáció az esemény bekövetkezése után kerül összegyűjtésre. A fogászati ante-mortem (AM) adatokat előre, hatóságilag egy központi adatbázisban, preventív jelleggel, kötelező módon nem tárolják.

A preventív AM adatbázis létrehozása felgyorsíthatja és költséghatékonnyá teheti az áldozatazonosítást, mert a jelenlegi reaktív módszer helyett preventív módon, proaktív jelleggel kerülne sor az azonosításra.

Summary. Mass disaster identification is an interdisciplinary field of modern forensic science. A disaster is usually caused by an unforeseen event in which both human and material damage is significant. Nowadays, the victim identification process is reactive, i.e., the authorities react to the event that has occurred and collect the necessary documentation for identification after the event has taken place. Primary identifiers include fingerprints, DNA and dental records. In mass casualty incidents, teeth are usually the most common means of identifying victims. However, dental ante-mortem (AM) documentation is not stored in advance in a central database as a preventive measure.

The creation of a preventive AM database could speed up and make victim identification cost-effective, because it would be done in a preventive and proactive way instead of the current reactive method. The quality of the AM documentation would be guaranteed to be good and accurate, so that post-mortem (PM) data collected in the field can be easily and efficiently compared by a smart pattern recognition software, increasing the likelihood of successful identification. The introduction of digital health involves not only security and technology, but also cultural change. In Hungary, from 2020 onwards, the private sector will be obliged to provide data to the National eHealth Infrastructure (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, EESZT), so digital health information will be stored in a centralized system, which can improve the quality of ante-mortem documentation. When identifying victims, it is important to have biometric identifiers that are resistant to environmental influences, have individual characteristics, are easy to collect and compare with reference information, and can be stored and used in a cost-effective way. The palatal ridge has been shown to meet the above properties. The development of digital dentistry and the involvement of the dental sector in data collection will facilitate the work of forensic dental experts, enabling the state to ensure effective identification and subsequent dignified farewells and burials for its citizens in the event of a mass disaster. According to the principle of operation of the preventive AM-PM database, the two- and three-dimensional X-ray and other imaging data, findings, anamnesis documentation and final reports collected during the lifetime of a citizen are stored in a central database. Changes during screening examinations can be traced. One of the most valuable is dental documentation. All information linked to the individual is stored with AM ID, which is also linked to passport and ID card information. In the event of an accident, post-mortem data is also stored in the AM-PM database, which is saved with a PM ID. With the help of a smart algorithm, the AM-PM ID match helps to identify the victim. In the case of missing persons, it is important that the missing person’s medical AM documentation, if not already stored, is immediately included, since when identifying an unknown body, it is probably best to start the search among the missing persons first.

Open access