Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "adatvédelem" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: József Ködmön and Zoltán Ernő Csajbók

Absztrakt

Az orvos, az ápoló és a többi, gyógyítással foglalkozó szakember egyre több időt tölt a számítógép előtt, használja a háziorvosi, szakellátási vagy integrált kórházi rendszereket. A gyógyító-betegellátó munka során kezelt adatok nagyrészt a különleges adat kategóriába tartoznak, amelyek kezelésére szigorú szabályok vonatkoznak. A jogszabályok, rendeletek, szabályzatok és útmutatók dzsungelében nem könnyű eligazodni. Az ismerethiány azonban nem mentesít a felelősség alól. Jelen tanulmány a szakterülethez tartozó nemzetközi ajánlások, szabványok és jogszabályok legfontosabb tudnivalóit foglalja össze, majd az egészségügyi adatok biztonságos és jogszerű kezelésének megvalósításához ad hasznos gyakorlati tanácsokat. Orv. Hetil., 2015, 156(27), 1075–1080.

Restricted access

Az Európai Bizottság 2012–2020-as időszakra vonatkozó, az elektronikus egészségügyi fejlesztések irányait felvázoló cselekvési tervének kidolgozása és az úgynevezett Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér kialakítását előirányozó törvénytervezet társadalmi vitára bocsátása nyomán az e-health fejlesztések a közösségi és a hazai jog szintjén is meghatározó kérdéskörré váltak. A tanulmány célja a magyar és a közösségi e-health megoldások alapvető jellemzőinek felvázolása a releváns jogi normák, az európai uniós intézmények dokumentumai és a másodlagos irodalmi források segítségével. A fejlesztés alapvető céljainak és eszközeinek meghatározása révén feltárhatók az európai uniós és nemzeti jogi nézőpontok különbözőségei. A fejlesztési programok és a már létező megoldások elemzése az interoperabilitás megteremtésének nehézségeit és a finanszírozási lehetőségeket szemlélteti. Az elemzést a hatásköri és alapjogi szempontok bevonása zárja. Ezen vizsgálat mentén kijelölhetők az e-health fejlesztések jogi, gazdasági és technológiai keretfeltételei. Orv. Hetil., 2014, 155(21), 822–827.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Manuela Krauß, Tamás Tóth, Heinrich Hanika, Miklós Kozlovszky, and Elek Dinya

Absztrakt

A „Big Data” az utóbbi időben gyakran használt kifejezés, amely arra utal, hogy egyre nagyobb digitális információtömeg keletkezik. Ezen információk összekapcsolásával, feldolgozásával és elemzésével újfajta következtetések vonhatók le, és új szolgáltatások alapulhatnak rájuk. Ez kihatással van az élet minden területére, többek közt az egészségügyre is. A szerzők áttekintik a Big Data alkalmazási lehetőségeit az orvostudományból és más területekről vett példák segítségével. A lehetőségek jobb kihasználásához szükség van megfelelő infrastruktúrára, a szükséges szabályozási környezet kialakítására, különös hangsúllyal az adatvédelmi és adatbiztonsági kérdésekre. E problémákat és a megoldásukra tett intézkedéseket is bemutatják a szerzők. Orv. Hetil., 2015, 156(49), 1979–1986.

Open access

Összefoglalás. A tanulmány célja a mesterséges intelligencia (MI) belügyi és biztonsági célú alkalmazásának bemutatása, különös figyelemmel az arcfelismerő rendszerek és egyéb MI alapú megoldások rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint önkormányzati és vízgazdálkodási területen való alkalmazásának lehetőségeire, adatvédelmi és kibervédelmi szempontjaira. A tanulmány ennek kapcsán mind az irányadó magyar és európai uniós előírásokat és célkitűzéseket, mind az MI-re irányadó hatósági gyakorlatot számba veszi és ismerteti, valamint ezek tanulságait összefoglalja és kiértékeli az egyes MI alapú megoldások sajátosságainak figyelembevételével.

Summary. The purpose of the study is to take a closer look on the application of artificial intelligence (AI) concerning internal affairs and for security purposes, with a key focus on facial recognition systems and other solutions used by law enforcement and national security agencies to answer new challenges posed by cybercrime and criminal networks spreading through the cyberspace. In the light of the above, the study further takes into account the risks associated with the usage of AI solutions concerning internal affairs and for security purposes and tries to find possible measures to minimize them.

Bearing this in mind, the study highlights the key relevant Hungarian and European Union requirements and goals, including the approach of the European Union concerning biometric identification and the Hungarian AI Strategy’s vision on the usage of AI based solutions for administrative, law enforcement, defense and military national security purposes.

The study further analyzes the practical aspects of the usage of AI solutions by law enforcement agencies and the key aspects of facial recognition systems and other similar solutions. This includes the territory affected by the system, the period of monitoring, the human revision of the results presented by the algorithms, as well as data security minimum requirements and the rights of data subjects affected by AI solutions (e.g. sufficient information provided on the processing of their data in accordance with the national and public interests related to the usage of AI solutions).

In addition to the above, the study further discusses the use of AI solutions by national security agencies, including the aspects of monitoring dark web activities conducted by criminal and terrorist organizations and ways for national agencies to intercept messages and gather evidence by new solutions in line with data protection and constitutional requirements.

Finally, the study helps us understand, how AI based solutions can be used for facilitating everyday work of local governments (with a key focus on chatbot services and self-service opportunities) and for solving water management related tasks more efficiently, thus creating a more modern administration, where citizens can easily interact with administrative bodies and technical or simpler tasks are undertaken by algorithms.

All in all, the study outlines how AI is currently used concerning internal affairs and for security purposes and how it can be used to help law enforcement and national security agencies fight new forms of crime empowered by technology or to further modernize local governments and water management systems and apply AI based solutions in accordance with data protection requirements and procedural laws.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Palicz, Tibor Sas, József Tisóczki, Balázs Bencsik, and Tamás Joó

Absztrakt:

Az elmúlt években az egészségügyi adatok értékessége és az egészségügyi folyamatok sajátosságai miatt az adatokkal történő visszaélés egyre nagyobb jelentőséggel rendelkezik. Az Európai Unió általános adatvédelmi szabályozása mellett az általános információbiztonsági, köztük a technológiai és humán szempontok is újraértékelődtek. Cikkünkben bemutatjuk, hogy milyen jelentősége van a zsarolóvírus-támadásoknak az egészségügyi szektorban. A nemzetközi, elsősorban USA-beli adatok alapján az intézményi támadások egyik legfontosabb módszere az elkövetkező években a zsarolóvírus-támadás lesz, és ennek – különösen az egészségügyben, ahol szenzitív és értékes adatok mellett az idő tényleg életet jelent – a jelentősége várhatóan nőni fog. A zsarolóvírusok az adatok titkosítása és az alaptevékenységek blokkolása miatt jelentős hatással lehetnek a gyógyítófolyamatok eredményességére is. A jelenlegi nemzetközi helyzet bemutatása mellett a cikkben kitérünk a legfontosabb lehetséges teendőkre is, amelyeket a mindennapi gyógyítófolyamatokban részt vevők is alkalmazni tudnak a betegellátás folyamatossága érdekében. Orv Hetil. 2020; 161(36): 1498–1505.

Open access

’ ( 2009 ) 94 Iowa Law Review 1137 – 1206 . Hajdú , J. , A munkavállalók személyiségi jogainak védelme. Az adatvédelem alapkérdései (Pólay Elemér Alapítvány 2005

Restricted access

data management. [Adatvédelem az egészségügyben: az egészségügyi adatkezelés vázlata.] Med et Jur. 2011; 2(1): 16–18. [Hungarian] 9 Kovács G. Special issues in health

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Boglárka Eisingerné Balassa, Tímea Csákvári, and István Ágoston

: 29–36. 7 Kovács G. Data protection on health care: the outline of health care data management. [Adatvédelem az egészségügyben: Az egészségügyi adatkezelés

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Boncz, Andor Sebestyén, Tímea Csákvári, István Ágoston, Eszter Szabados, and Dóra Endrei

] 21 Kovács G. Data protection on health care: the outline of health care data management. [Adatvédelem az egészségügyben: Az egészségügyi adatkezelés vázlata.] Med et Jur. 2011; 2(1): 16

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Boncz, Dóra Endrei, Tímea Csákvári, István Ágoston, Péter Cserháti, Bálint Molics, and Andor Sebestyén

ahead of print] 26 Kovács G. Data protection on health care: the outline of health care data management. [Adatvédelem az egészségügyben: az egészségügyi adatkezelés

Open access