Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • "after-effects" x
Clear All

Abstract  

The after effects of β -decay on time differential perturbed angular correlation (TDPAC) spectra of II–VI semiconductor CdS have been studied using β -emitting111Ag as well as111mCd as probe nuclei. The TDPAC spectrum of111Ag in CdS exhibits a time dependent interaction indicating that the preceding β -decay leaves the daughter nucleus in an excited state. The recovery time (τg) of the probe atom was found to be 16±6 ns while Abragam and Pound's relaxation time (τkr) was found to be 9±2 ns. The results show that β -decay does change the chemical environment around the probe atom.

Restricted access

Borsó és napraforgó jelzőnövényekkel, 1 kg talajt tartalmazó edényekben végeztünk tenyészedény-kísérletet az 1970-es évek elején, az intenzív műtrágyahasználat kezdetén vett és tárolt talajmintákkal, valamint 30 év elteltével ugyanazokról a helyekről gyűjtött párjukkal. A minták karbonátos talajok (csernozjomok) esetén 6, nem karbonátos talajok (savanyú barna erdőtalajok) esetén pedig 13 mintavételi körzetet reprezentáltak. A virágzásig nevelt növények mintáit elhamvasztottuk és megmértük a P-, K-, Ca-, Mg-, Na- és B-tartalmukat. Korábbi talajvizsgálati adatainkkal egyezően, a savanyú talajokon termesztett növényminták szárazanyagában igen jelentős B-tartalom csökkenés volt mérhető. A mostanra kialakult és vélhetően állandósult helyzetben a savanyú talajokon termesztett növények B-tartalma most már lényegesen kisebb, mint a karbonátos talajokon termesztetteké. Az ebből adódó estleges egészségügyi hatások vizsgálata indokolt lenne. A növények P-tartalma is növekedett, követve a talaj oldható P-tartalmának változását. Ez felveti annak a nagy valószínűségét, hogy jelenleg és még sokáig a növények Zn és más P-antagonista mikroelem-tartalma tartósan alacsony marad. A K-műtrágyázás olyan módon csökkentette a növényi szárazanyag Mg-, Ca- és Na-tartalmát, hogy emellett a növények K-koncentrációja nem minden esetben követte a talajok nagyobb K-ellátottságát. Vizsgálataink szerint tehát a tartós intenzív műtrágyázás hatására lényegesen megváltozott a termesztett növények elemösszetétele, ami a hosszú utóhatás időszakra is állandósult. A változásoknak táplálkozás-egészségügyi hatásai is lehetnek.

Restricted access
Authors: D. E. Re, V. Coetzee, D. Xiao, D. Buls, B. P. Tiddeman, L. G. Boothroyd and D. I. Perrett

. Perrett A. Schneider C. A. Conway 2008 Sex-contingent face after-effects depend on perceptual category rather than

Restricted access

HF absorption enhancements following major geomagnetic storms are analysed, using the superposed epoch method, to examine the geomagnetic latitude limit of the after-effect phenomenon. The absorption data were obtained from one double hop and two single hop A3 transmission paths with ionospheric points at Fgeomag = 3:54oN and ~6. 40oN (15. 40 MHz), Fgeomag ~ 9N (4. 87 MHz), and Fgeomag ~ 11oN (6. 09 MHz) respectively. Presently, the results have shown that enhancement in absorption following major storms could be traced to the low latitude of 3. 54oN.

Restricted access

Abstract  

Nuclear quadrupole interaction frequencies at133Cs following the electron-capture decay of133Ba for BaSO4, Ba/BrO3/2 and Ba/NO3/2 were obtained by measuring the perturbation of 356–81 keV cascade of133Ba. Nuclear quadrupole interaction frequencies for BaSO4 and Ba/BrO3/2 are 17.2 Mrad sec–1 and 14.6 Mrad sec–1, respectively, while no perturbation of 356–81 keV cascade was observed in case of Ba/NO3/2. Further the possibility of any after-effects of electron-capture decay is ruled out through the measurement of 276–161 keV gamma-gamma directional correlation.

Restricted access

politisches Bild 93 108 Orosz, István. "Peasant Emancipation and After-effects." Hungarian Agrarian Society from the Emancipation of Serfs (1848) to the

Restricted access

The primary (1 st year) and the after-effects (2 nd , 3 rd year) of N fertilizers (KNO 3 , NH 4 Cl) on the soil-plant-atmosphere system were studied in a three-year greenhouse pot experiment with and without maize plants. The two- and three-year balances of the fertilizer N uptake and gaseous N losses were also analyzed. The cumulative values of the gaseous losses showed a similar trend in all years, significant differences were not obtained. On the basis of the three-year balance, the gaseous loss in the planted and unplanted pots was 18-22% and about 37-39%, respectively. Consequently, there was a 50% decrease in denitrificated gaseous losses of fertilizer N due to plant N uptake. The cumulative gaseous loss, calculated by the difference method, was significantly higher in cases of KNO 3 applications than in NH 4 Cl treatments, as an assumed  consequence of the intensive denitrification. It was found that the gaseous loss was not influenced by soil moisture.  In contrast to the gaseous losses, the values of plant N uptake and soil mineral N content showed significant differences in the years studied, as a result of the quick transformation of mineral N to organic N, the non-complete homogenization of the total soil amount, the seasonal climatic differences in the greenhouse during the years studied, and consequently the different microbiological activity. The plant N uptake was found to depend significantly on the fertilizer N form. Results obtained by the difference method and the 15 N-tracer technique were very similar. In the case of KNO 3 treatment and higher soil moisture (WHC = 80%) plant N uptake was more intensive, ranging between 48-57% (calculated by the difference method), and 35-51% (calculated by the 15 N- tracer method) in the first year (1993). It can be concluded that 60-100% of the fertilizer N was used from the soil by plant uptake and gaseous losses, which depends mainly on the treatments and the soil moisture during the first year. These values changed between 7-17% in the 1 st year after-effect and between 1-5% in the 2 nd year after-effect.

Restricted access

. P., Harper, D. W.: After effects of short-term monocular deprivation on critical flicker frequency of the non-occluded eye. Percept. Mot. Skills, 1976, 43 (1), 123–126.

Open access

earthquake in 1977. Its after-effects in the People's Republic of Bulgaria. Publishing House of the Bulg. Acad. Sci., Sofia Vrancea earthquake in 1977. Its after-effects in the People's Republic of Bulgaria

Restricted access

Összefoglalás

Duna-Tisza közi karbonátos homoktalajon 1970-ben beállított NPK műtrágyázási szabadföldi tartamkísérletünk 35. évében, 2005-ben vizsgáltuk a kezelések hatását a borsó termésére, ásványi összetételére, elemfelvételére, valamint a feltalaj és a 2 m-es talajprofil jellemzőire. A termőhely feltalajában 7 körüli pH(H2O), 1% körüli humusz és 5–10% körüli agyagtartalom található. A talajvíz 5–7 m mélyen található, a terület aszályérzékeny, oldható tápelemekkel (N,P,K) gyengén ellátott. A kísérletből levonható tanulságok:

  • A talajgazdagító PK trágyázás nyomán az ammóniumlaktát-ecetsav (AL) oldható PK készletek felhalmozódtak a szántott rétegben elérve a 150–200 mg/kg “kielégítő” tartományt, vagy esetenként meghaladva azt. A 120 kg/ha/év P2O5-adagok hatására a 20–40 cm réteg AL-P2O5 tartalma is megötszöröződött. A K vertikális elmozdulása a 40–60 cm réteg AL-K2O tartalmát 6,5-szeresére növelte.
  • A borsó aktív tenyészideje alatt mindössze 137 mm csapadékot kapott. Virágzás idején az időjárás szárazzá és forróvá vált. A magtermést a mérsékelt NP trágyázás 0,4 t/ha-ról 0,7 t/ha-ra növelte. Földfeletti légszáraz aratáskori biomassza tömege mindössze 2,26 t/ha volt, melynek 28%-át a magtermés tette ki.
  • A kis termésben az ásványi elemtartalom feldúsult. Az 1 t szem és a hozzátartozó melléktermés fajlagos elemtartalma 112 kg N, 71 kg Ca (99 kg CaO), 52 kg K (62 kg K2O), 13 kg P (29 kg P2O5), 11 kg Mg (19 kg MgO), 6–7 kg S, 1–2 kg Fe és Al, 600–700 g Mn és Sr, 111 g Zn, 100 g B és Na, ill. 16 g Cu mennyiségnek adódott. A P és K fajlagosok 1,7; a N 2,2; a Ca és Mg 3,1-szeresen múlja felül a hazai szaktanácsadásban elfogadott irányszámokat. A mikroelem-tartalmakban általában nagyságrendbeli lehet a túllépés.
  • Az itt kapott fajlagos értékek félrevezetőek lehetnek a tervezett termés elemszükségletének megállapításakor, és túltrágyázásra ösztönöznek. Valójában a kapott csekély termés a trágyákat az adott évben nem volt képes hasznosítani. Tehát a trágyaigény a következő évben csökkenhet, mert azok utóhatásával is számolhatunk.
Restricted access