Search Results

You are looking at 1 - 10 of 308 items for :

  • "anchoring" x
  • All content x
Clear All
Pollack Periodica
Authors: Ivan V. Abramov, Pavel V. Lekomtsev, Аlexander V. Romanov, Аndrey V. Buchkin, Zarina S. Saidova, and Zoltan Orban

1 Introduction A variety of existing technical solutions for the pre-tensioning of composite Fiber Reinforced Polymer (FRP) tendons [ 1 ]-[ 15 ] shows that the problem of increasing the reliability of gripping and anchoring devices is of growing

Open access

. Etcoff 2000 Survival of the prettiest: The science of beauty Anchor Books New York. . M. Fisher

Restricted access

Dimitrov-Nicolov 1976 = B. Dimitrov-C. Nicolov: Stone anchors from Sozopol Bay. IJNA 5 (1976) 81-83. Stone anchors from Sozopol Bay. IJNA

Restricted access

Abstract  

Commercial humic acid (HA) was anchored onto silica gel (SiAPTS) previously modified with 3-aminopropyltrimethoxysilane (APTS). HA was anchored onto SiAPTS through two routes: adsorption and covalent chemical immobilization onto the surface. The adsorption occurred by adding SiAPTS to HA in an aqueous solution, producing SiHA1, while chemical immobilization was performed by reacting HA suspended in N,N-dimethylformamide with SiAPTS, to yield SiHA2. The infrared spectra confirm HA immobilization using both procedures and the termogravimetric results showed that the anchored compounds have significantly thermal stability increased. While natural HA presents a thermal stability up to 200C, the anchored compound presents a thermal stability near to 750C.

Restricted access

Abstract  

Lead stocks of wooden-lead anchors found along the Bulgarian Black Sea coast and typologically dated VI c. B.C.-III c. A. D. have been analyzed for chemical composition and lead isotope ratios by INAA, AAS and mass spectrometry. Using multivariate methods for analysis as well as simple bivariate plots the lead for production of the stocks was localized as originating from Laurion, Thassos, Troas, Chalkidike and the Rhodopes. In general, the chemical composition is not recommended to be used for provenance study of lead artefacts. Combining the results from this study with the existing typological classification certain conclusions about the production and distribution of lead anchors in the Aegean region are made.

Restricted access

Abstract

The present study emphasised the efficiency of chitosan anchored titanium dioxide nano-adsorbent on dairy industry effluent treatment. Chitosan titanium dioxide nano-adsorbent was synthesised by using chemical precipitation method and characterised for its particle size, surface morphology and texture. A four-factor-three-level Box–Behnken design along with response surface methodology was used to optimise the adsorption process parameters. Linear, two factor interaction, quadratic and cubic model techniques were used to demonstrate the influence of each parameter and their interaction effects on the responses. The quadratic models derived from the experimental data were used to predict the maximum per cent reduction of biological oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD). The optimised treatment combination for maximum per cent reduction in BOD (90.48%) and COD (82.10%) was found to be initial concentration of 100 mg L−1, pH of 7, dosage of 1.25 mg L−1 and contact time of 100 min.

Restricted access

A kutatásban a magyar nemzeti történelem segítségével vizsgáltuk a történelmi kontextus és a történelemhez kapcsolódó érzelmek szerepét a valós csoportközi konfliktusban. A vizsgálat során alkalmazott kísérleti elrendezésben hat külső csoport jelent meg (törökök, oroszok, horvátok, szerbek, szlovákok, románok). Magyar kísérleti személyeknek (N = 71) tizenkét rövid történelmi elbeszélést mutattunk be, melyek minden külső csoporttal kapcsolatban két eseményt tartalmaztak: az egyikben a külső csoportok voltak valamilyen atrocitás elkövetői, a másikban ők voltak az áldozatok. A függő változók az egyes történetekben a saját csoportnak, a külső csoportnak és a saját maguknak tulajdonított érzelmek voltak. Az eredmények támogatják hipotézisünket, miszerint a saját csoport történelmi pályája (a pozitív és negatív események, győzelmek és kudarcok szekvenciája) miként az a kollektív emlékezetben megőrzésre kerül, a csoportközi érzelmek jellegzetes készletét gerjeszti. Az a hipotézisünk, hogy a történelmi pálya érzelmek bejósolhatják a jelen korban élő kísérleti személyek által érzett kollektív érzelmeket, szintén megerősítést nyert.

Restricted access

A new ligand has been synthesized by anchoring anthracene to l -methionine. The ligand enables easy identification of amino acids on thin-layer chromatography plates by developing distinguishable colors. This paper deals with the detailed synthesis, characterization, and application of the new ligand. Estimation of binding constants of this new ligand with different amino acids are also reported. A theoretical calculation ( Hartree-Fock ) has been performed to investigate interaction of the ligand with the amino acid.

Restricted access

A kutatás két többségi társadalom, a magyar és az olasz, cigányságról alkotott szociális reprezentációját tárja fel több módszeres megközelítéssel. A jelentéskonstrukciókban talált különbségeket konstruktivista nézőpontból értelmezi: a két kontextus e specifikus többség/kisebbség viszonyának különbségeivel és az általános társadalomtörténethez szorosan kapcsolódó többségi identitáskonstrukciók minőségi különbségeivel magyarázza.

Restricted access