Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "antitestmediált rejectio" x
  • All content x
Clear All

A transzplantációs immunológia kiemelt fontosságú területe az antitestmediált rejectio elleni küzdelem, amelynek hátterében a graft által prezentált humán leukocytaantigének ellen képződő antitestek állnak. A szilárd fázisú immunológiai tesztek bevezetésével jelentősen megváltozott az antitestek monitorozásának gyakorlata, aminek jelentősége van a transzplantációt megelőzően és azt követően is. Ennek ellenére hiányosak az ismeretek a teszt során detektált antitestek klinikai relevanciáját tekintve, ezenfelül technikai kihívások és a betegellátás során alkalmazott különböző stratégiák színesítik a képet. A szerzők a transzplantációs antitestmonitorozás laboratóriumi módszereinek egységesítésére vonatkozó ajánlásokat és a vesetranszplantált betegek ellátásában javasolt algoritmusokat mutatják be összefoglaló közleményükben. A szilárd fázisú technikák kombinálása a komplementaktiváció kimutatásával ígéretes eszköznek mutatkozik. A komplementkötő antitestek kimutatásán alapuló módszerek fontos kérdésekre adhatnak választ a detektált antitestek klinikai relevanciáját illetően. Az új módszerek alkalmazása során felmerülő kérdések megválaszolása és az ajánlások ismerete szükséges ahhoz, hogy ezen a dinamikusan fejlődő területen naprakészek maradjunk. Orv. Hetil., 2014, 155(46), 1820–1830.

Open access