Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "architectural conservation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Transformation of Tools and Conservation of Architecture

Some Researches on the Use of Digital Systems for the Intervention on the Historical Buildings

Az Építészet Megőrzésének És Észközeinek Atalakulása •

Digitális Rendszerek Használata Történeti Épületeken Végzett Műemléki Beavatkozások Edsetén
Építés - Építészettudomány
Authors:
Donatella Fiorani
,
Marta Acierno
,
Silvia Cutarelli
, and
Adalgisa Donatelli

The use of digital technologies to study architecture and landscape has begun to represent an innovative aspect of the research when it started to allow the dynamic association (as input and output) of images and alphanumeric data: the different combination of this information through inferences and algorithms and the consequent generation of new data has freed digitisation from a strictly instrumental role making it a new methodological approach in itself.

As a matter of fact, recently architectural research has begun to take an interest in the problem ‘from within’, working not only on the application of computer tools but, more consciously, on their configuration. The work carried out by the Sapienza research group is aimed at developing ontologies and inferential models specifically dedicated to the representation of historical buildings and is devoted to the implementation of a national GIS platform for the historical centres, the Risk Map of the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism.

This kind of work involves a series of methodological issues specially oriented to the definition of the role of the history of architecture in itself and its use for the conservation project. These arguments are developed within this essay, mainly focused on: type and quality of information deriving by the new procedures; interpretative components that fuel the new research methods; cost/benefit ratio in the use of ‘analogue’ and ‘digital’ approaches; future prospects of the two different (traditional and digital) investigative strategies. Moreover, both of the fields of digital research developed by the group (ontology and Risk Map) are here summarised.

A kutatásban azóta jelent meg innovatív szempontként a digitális technológiák használata az építészet és környezete tanulmányozásában, amióta a képek és alfanumerikus adatok dinamikus társítása (bemeneti és kimeneti formában) elkezdődött: az információk következtetések és algoritmusok révén létrejött különböző kombinációja, valamint az új adatok ezekből következő generálása megszabadította a digitalizálást szigorúan instrumentális szerepétől és önmagában új módszertani megközelítést hozott létre.

A közelmúltbeli építészeti kutatások tulajdonképpen „belülről” mutattak érdeklődést a probléma iránt, nemcsak a számítógépes eszközök alkalmazásával, hanem még tudatosabban a konfigurációval is foglalkoztak. A Sapienza egyetemi kutatócsoport munkájának célja kifejezetten történeti épületek bemutatására szolgáló ontológiák és következtetési modellek kifejlesztésére irányul azzal a szándékkal, hogy megvalósuljon a történeti központokra vonatkozó olasz nemzeti térinformatikai platform, az olasz Kulturális Örökség és Turizmus Minisztériuma kockázati térképe.

Ez a fajta kutatómunka módszertani problémák sorozatát foglalja magába, amelyek kifejezetten az építészettörténet szerepének meghatározására, valamint helyreállítási projektekben történő felhasználására irányulnak. Érveinket e tanulmányban fejtjük ki, elsősorban a következőkre összpontosítva: az új eljárásokból származó információ típusa és minősége; az új kutatási módszereket fellobbantó értelmező elemek; a költség-haszon arány az „analóg” és a „digitális” megközelítés alkalmazása esetén; a kétféle (hagyományos és digitális) vizsgálati stratégia jövőbeli kilátásai. Ezeken túlmenően összefoglalásra kerül a kutatócsoport által kifejlesztett digitális kutatás mindkét területe (ontológia és kockázati térkép) is.

Full access

Bachman Z., Bachmann B. The early Christian burial chambers of Pécs (in Hungarian), Műemléklap , No. 1, 2001, pp. 5–7. Bachman Z. Architectural conservation Hungary’s Roman underworld extensive architectural

Restricted access

Az 50 éves Velencei Charta újra felfedezett öröksége: a „kritikai restaurálás”

The re-discovered heritage of the 50-year-old Venice Charter — the ‘Critical restoration’

Építés - Építészettudomány
Author:
Ákos Zsembery

Az 1964-es velencei nemzetközi műemléki kongresszuson született, műemlékvédelmi szakirodalmunkban legtöbbet hivatkozott egyezmény tavaly immár ötven éves lett, az ICOMOS pedig éppen idén ünnepli fél évszázados fennállását. Hazánkban először a Charta 40. évfordulója alkalmából szerveztek nagyobb megemlékezést Pécsett. Ennek a jelentős nemzetközi részvétellel zajló eseménynek többnyelvű kiadványa még abban az évben napvilágot is látott. A mostani kerek évforduló kapcsán, 2014 nyarán Esztergomban tartottak egynapos építészeti konferenciát, melyről azonban már nem készült részletes összefoglaló, és jelenleg nem is mutatkozik rá szándék. Pedig a Charta, illetve az általa képviselt elvek továbbra is meghatározóak a kortárs európai — és hazai — műemlékvédelemben, hiszen olyan örökséget hordoznak, melyet csak alaposabb vizsgálattal fedezhetünk fel újra. Jelen írásom a tavaly nyáron a fent említett konferencián elhangzott előadás kibővített, kiegészített anyaga, mely elsősorban a kritikai restaurálás kérdéskörét tárgyalja.

Restricted access

. (szent istván király múzeum közleményei, b. sorozat 56) , 7 – 22 . TIBOR GEREVICH : Magyarország románkori em lékei [hungarian monuments from the romanesque era] , Budapest , 1938 . JUKKA JOKILEHTO : History of Architectural Conservation, The

Restricted access

conservation of wooden structures , Journal of Architectural Conservation , Vol. 9 , No. 3 , 2003 , pp. 36 – 50 . [3] Shtylla V

Restricted access

Rekonstrukció, újrafelhasználás és bontás •

1945 utáni modern épületek sorsa a műemlékvédelem körein kívül és belül

Reconstruction, Reuse and Demolition •

The fate of post World War II modern buildings outside and inside the realm of monument protection
Építés - Építészettudomány
Author:
Gergely Hartmann

. 20 . Jonge , Wessel de : Sustainable renewal of the everyday Modern . Journal of Architectural Conservation 23 ( 2017 ) 1 – 2 . 62 – 105 . Katona Vilmos : Befejezhetetlen. Tours-i Szent Márton

Restricted access

Transfer and export in architectural history •

Three case studies from the Carpathian Basin

Transzfer és export az építészettörténetben •

Három esettanulmány a kárpát-medence területéről

Transfer und export in der baugeschichte •

Drei fallstudien aus der pannonischen tiefebene
Építés - Építészettudomány
Authors:
Zsuzsanna Emília Kiss
,
Gergő Máté Kovács
, and
Martin Pilsitz

. Horváth , István – Zsembery , Ákos : Az esztergomi Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi kutatása és műemléki bemutatása [The Research and Architectural Conservation of the

Open access

településszerkezet környezeti hatásai különös tekintettel a közlekedésre. In Sopron város környezetvédelmi programja [Programme of Environmental Protection of Sopron] . Kézirat . Soproni Egyetem , Sopron 2018 . Jokhileto , J .: A History of Architectural

Open access