Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "architectural education" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

At the Pollack Mihaly Faculty of Engineering we completed the traditional ‘excatedra’ style of teaching with a workshop/studio sort of practical education. Besides the engineering knowledge of architect education the methodology of teaching the elements of artistic creativity represented the greatest challenge. In this context our students have the opportunity to take part in preparatory courses, summer camps, courses in the workshop of famous masters, and work with our lecturers.

Restricted access

Contemporary architectural practical work imposes to architects not only well developed spatial skills but good knowledge of geometry as well. Thus an advanced studying of geometrical forms is necessary for students of architecture. The course entitled Geometry and Visualisations of Free-Forms is introduced to students with adequate knowledge of Descriptive Geometry, Perspectives and basics of CAD modelling. In the course students apply and enhance that knowledge and skills to model, visualise and manipulate both free-forms and forms derived from basic surfaces using various transformations and deformations. Furthermore, options for parameterisation and optimisation of obtained forms are introduced. Finally, patterns and seamless texturing of free-forms are analysed.In general, the course refreshes mental skills, regarding geometry and complex spatial relations, developed in earlier years of architectural study, and enhances the knowledge of CAD software, necessary in today’s architectural practice.This paper also presents the student work, their goals, achieved results and dilemmas on mentioned topics.

Restricted access

A „Steindl-füzetek”. Egy forrás a dualizmus kori építészképzés történetének historiográfiai megközelítéséhez

Imre Steindl’s Notes. A new source for the historiographical study of the architectural education in Austria-Hungary

Művészettörténeti Értesítő
Author:
Gáspár Salamon

Imre Steindl (1839–1902) is thought to be one of the most prominent architects of the Hungarian Historicism, whose active contribution to the Hungarian Neo-gothic architecture and restoration practices can hardly be overestimated. Albeit, his activity as an architect of the renowned late chief work of the international Gothic Revival, the Hungarian Parliament, as a leader of a prosperous atelier and as a driving force in the public life of the Hungarian architects has been studied intensively, to his work as professor at the Joseph Technical University of Budapest has been so far less attention given. Steindl began to teach as an ordinary professor of medieval architecture in 1870 and shaped the curriculum and educational methods following the traditions of his former alma mater, the Academy Fine Arts of Vienna. In this study, beyond the outline of the long 19th-century Hungarian architectural education and analysis the educational principals typical of Steindl’s methods, the manuscript of the professor’s lecture notes is published and analyzed, with special regard to his historiographical orientation and scholarly reference points. The philological reading of the text points out, that Steindl compiled his lectures in question from the ‘great syntheses’ of the Berlin School of Art History, above all that of Wilhelm Lübke and Karl Schnaase. The detection of this kind of historiographical influence may contribute to the scholarship’s image of Steindl’s, furthermore the late 19th-century Hungarian architectural intelligentsia’s erudition.

Restricted access

Magyarországon a felsőfokú, egyetemi szintű építészképzés több mint 120 éven keresztül a budapesti Műegyetemen történt. 1945-ig a képzésben a műszaki, technikai és a tervezőművészeti tárgyak, az utóbbiak némi többségével, egyensúlyban szerepeltek az oktatásban. 1947-től Magyarország szocialista átalakítása az oktatás meghódításával is elkezdődött. Szakmai tekintetben az építőipar modernizálása és a szocialista tömegtermelés a műszaki tantárgyak túltengését, továbbá új, rendszerhű tanárok és tantárgyaik beállítását eredményezte az Építészmérnöki Karon. Tantárgyi reformok sorozata után a hetvenes-nyolcvanas években az egységes képzésben 5–10% óraszámos eltérésekkel három-négy irányban — szerkesztő-technológus, építésztervező, városépítési és rövid ideig szervező irányban — szerezhettek a hallgatók szakirányú ismereteket. A budapesti építészdiploma sokoldalúsága jól bevált a hazai és nemzetközi alkalmazásban, ugyanakkor kritikát is kiváltott a szakma köreiben. A dolgozat a kari tanácsi jegyzőkönyvek, az órarendek és az évkönyvek adataira támaszkodva mutatja be az építészoktatás történetét az 1990-es újabb rendszerváltozásig.

Restricted access

E rövid megemlékezés Major Máté szülővárosában, Baján hangzott el, a születésének századik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferencián. A méltatás a tudós építészt emberközelből, a munkatárs szemén át láttatja, megmutatva talán kevésbé ismert vonásait, emberi tulajdonságait, sajátos, ma is érvényes törekvéseit az építész oktatás-nevelés területén.

Restricted access

Friedrich Lóránd építész (1891–1947)

Lóránd Friedrich Architect (1891–1947)

Építés - Építészettudomány
Author:
Katalin Marótzy

Tanszékünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke idén – 2020-ban – ünnepli alapításának 150. évfordulóját. A legendás professzortársak – mint Wälder Gyula, Hültl Dezső, Kotsis Iván, Sándy Gyula, … – mellett kevesebb figyelmet kapott az eddigi kutatásokban a csendesebb személyiségű Friedrich Lóránd, aki 1942-től az Újkor tanszék professzora, az 1946/47-es tanévben a Mérnöki és Építészmérnöki Kar dékánja volt. Életművének teljes körű feltárása még a kutatás további feladata, életrajzának és munkásságának vázlatos összefoglalására teszünk most kísérletet elsősorban sajtókutatás alapján.

Summary. Our department (the Department of History of Architecture and Monument Preservation, Faculty of Architecture, Budapest University of Technology and Economics) celebrates its 150th anniversary this year. Beside the legendary professors like Gyula Wälder, Dezső Hültl, Iván Kotsis, Gyula Sándy, etc., Lóránd Friedrich has not been in the focus of research. He was the professor of the Renaissance and Baroque Department from 1942 and was the dean of the Faculty in the school year 1946/47. The complete cognizance of his oeuvre is the objective of further research. We make an attempt to give a sketchy summary of his biography and life-work based primarily on press analysis.

Open access

Context sensitive approach signifies a teaching and learning method in architecture, a strategy of teaching design whereby first-year students in architecture learn to be sensitive to complex context in a holistic way. In this time of increasing globalisation, searching for the spiritual determination of architectural and urban design becomes one of the most important components of education. The main issue of this research into educational practice is, with the aid of practical experiences a theoretic background, to present the methodology. This paper first gives a brief overview of the Hungarian architectural educational system and then focuses on the special question of context. Chapters about sensitization, communication skills, practice and theory, make it simpler to understand the principal elements and goals of first-year design education, even where they do not and cannot exist distinctly.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Bálint Bachmann
and
Zoltán Bachman

.10.2009 Bachmann B. Challenge of changes, Architectural education in atelier, Pollack Periodica , Vol. 3, No. 3, 2008. pp. 3–17. Bachmann B. Challenge of changes, Architectural education in

Restricted access

Digital technology rapidly changes architectural practice in past two decades emerging new complex curved forms. New spatial aesthetics are not always developed in conventional CAD applications intended for architectural design.In this paper various approaches in architectural design education based on motion-based modeling techniques and usage of 3D animation software are discussed. Demands for usage of CGI (computer-generated imagery) software are founded on the assumption that architectural form is not only the manifestation of stationary parameter-driven relational logic, but it also respond to dynamic variables of contextual and socio-economical influences. The aim of the research is to describe, analyze and evaluate some of basic concepts of animation-based modeling techniques as well as their implementation in architectural education.

Restricted access