Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,575 items for :

  • "architecture" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Pollack Periodica
Authors:
Gábor Heckenast
,
Marcel Ferencz
, and
András Tibor Kertész

1 Introduction The role of water in architecture is particularly significant, complex but above all unavoidable. The main question of this research is how did the presence of water influence the architectural mindset in connection with from small to

Open access

Pentagons in medieval architecture

Ötszögek a középkori építészetben

Építés - Építészettudomány
Authors:
Krisztina Fehér
,
Balázs Halmos
, and
Brigitta Szilágyi

. Bucher 1968 Bucher , François : Design in Gothic Architecture: A Preliminary Assessment . Journal of the Society of Architectural Historians 27 ( 1968 ) 1 . 49 – 71 . DOI: 10

Restricted access

done on this kind of building-oriented public spaces, and the ways in which it promotes the health of residents and the factors that influence it are not clear. To fill the gap, this study attempt to explore the main factors of architecturally oriented

Open access

# The article was translated by Gaschler-Gyeviki, Nóra. This publication was supported by the National Cultural Fund of Hungary (NKA) under Grant Number 101108/547. Ankerl , Géza : Építészet és kommunikáció . [Architecture and communication

Full access

Kotnik T. Algorithmic extension of architecture , Master Thesis ETH Zurich, 2006. Lynn G. Animate form , New York, Princeton Architectural Press, 1999

Restricted access

2010-ben emlékeztünk meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének 140 éves évfordulójáról. Az építészetelmélet és az építészettörténet mindig szervesen összekapcsolódott. A Tanszék által idén rendezett két konferencia megpróbálta a tanszéki és a Tanszék-közeli résztvevők aktuális építészetelméleti véleményét összefoglalni. Az egyik Struktúra – Textúra – Faktúra címmel 2011. május 12-én hangzott el, a mai építészetben is fellelhető anyagszerűség és a rohamosan elterjedő digitális technika egymásra hatását vizsgálta. Előadói Pazár Béla, Klobusovszki Péter, Szalai András, Ferkai András, Cságoly Ferenc, Simon Mariann, Vukoszávlyev Zorán és Masznyik Csaba voltak. A másik konferencián, 2011. május 17-én a Magyar Tudományos Akadémia Építészettörténeti, Elméleti és Műemléki Bizottsága felolvasóülésén Simon Mariann és Bonta János egymást követő előadásai az utóbbi 50 év építészetelméleti változásaira mutattak rá. Bonta János, a Tanszék professzor emeritusa, idén ünnepli 90. születésnapját. Istvánfi Gyula professzor emeritus laudációja bemutatta és méltatta az idős professzor életútját, munkásságát és jelentőségét.

Restricted access

Borl, Borl Castle , http://www.slovenia.info/?arhitekturne_znamenitosti=4559&lng=2 (last visited 30 July 2011) Mizsei A., Molnár T. Will Parzival meet modern architecture? (in Hungarian

Restricted access

Transfer and export in architectural history •

Three case studies from the Carpathian Basin

Transzfer és export az építészettörténetben •

Három esettanulmány a kárpát-medence területéről

Transfer und export in der baugeschichte •

Drei fallstudien aus der pannonischen tiefebene
Építés - Építészettudomány
Authors:
Zsuzsanna Emília Kiss
,
Gergő Máté Kovács
, and
Martin Pilsitz

/547. Akcan , Esra : Architecture in Translation . Germany, Turkey and the Modern House . Duke University Press , Durham and London 2012

Open access

University of Belgrade, Faculty of Architecture, http://www.arh.bg.ac.rs , accessed May 2011 University of Belgrade, Faculty of Mathematics, http://www.matf.bg.ac.rs/eng/ , accessed May

Restricted access

design techniques, as a key to overcoming this challenge, can play an important role in maintaining thermal efficiency and lowering energy usage in this region's buildings [ 6–8 ]. Vernacular architecture that employs efficient passive design

Restricted access