Search Results

You are looking at 1 - 10 of 57 items for :

  • "argument structure" x
  • All content x
Clear All

construction grammar approach to argument structure. The University of Chicago Press, Chicago. Goldberg A. E. Constructions: A construction grammar approach to

Full access

A listening paradigm was employed in an eye-tracking study to establish differences in argument structure building between children with typical language development (TLD) and children with Specific Language Impairment (SLI). The pictures presented to the participants triggered anticipatory eye movements due to the nature of their relation to the verb and its argument structure (syntactic or semantic). The difference between the two groups of children reveals the compensatory strategy of children with SLI.

Full access

, Gábor 1998b. Struktúrák a vonzatszerkezetben [Structures in argument structure]. In: László Büky - Márta Maleczki (eds): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III [Recent methods in the description of contemporary Hungarian 3], 185-221. JATEPress

Full access

Bár a szövegfunkciók minden nyelvben megegyeznek, minden egyes nyelv — nyelvtani sajátosságainak megfelelően — különböző nyelvi eszközöket használ a koreferencia-rendszer egfelelő kiépítésére. A gyerekek az elbeszélésekben használt összefüggő anaforarendszer kiépítésére szolgáló kompetenciát fokozatosan fejlesztik ki, és ebben a mondattani ismeretekben való fejlődésük is összetetten befolyásoló tényező. Következésképpen, a beszélők — nyelvi kompetenciájuktól függően — különböző szövegszervezési stratégiákhoz folyamodnak, amelyeken belül bizonyos bővítményszerkezeti konfigurációkat jobban kedvelnek.Tanulmányunk a magyar gyerekek szövegszervezési kompetenciájának fejlődését vizsgálja, arra keresve a választ, hogy milyen nyelvi stratégiákat használnak, és melyek az általuk kedveltebb bővítményes szerkezetek.A korpusz létrehozására felhasznált feladat egy képeskönyv elmesélése volt (Mayer, 1969). 75 magyar anyanyelvű gyermek és felnőtt vett részt a kísérletben: 3, 5, 7–8, 11–12 éves gyermekek és felnőttek.Eredményeink kimutatták, hogy a magyar gyerekek és felnőttek által szerkesztett elbeszélésekben előforduló nyelvi szerkezetek skálája hasonlóságokat mutat. Ezzel szemben a nyelvi formák, amelyek segítségével a beszélők betöltik a beszédfunkciókat, némiképpen eltérnek. Ezeknek a szövegszervezési problémáknak pszichológiai és nyelvi kompetenciabeli okait fedezhetjük fel a gyermekek elbeszéléseiben.A preferált argumentális szerkezetek 0 vagy 1 lexikális alakot tartalmaznak, és a teljes főnevek túlnyomó többsége tárgy, alany vagy bővítmény, szemben az ágenssel. úgy tűnik azonban, hogy az információmennyiséget szabályozó narrációs kötöttségek beszédfunkciótól függően változnak.

Restricted access

This paper seeks to give a syntactic analysis of Old Hungarian verbal gerunds. I take the “mixed projection” approach to nominalizations (Bresnan 1997; Borsley & Kornfilt 2000; Alexiadou 2001, among others), whereby the extended vP is embedded under nominal functional categories. I argue that in the verbal part of the gerund there is solid evidence for AspP/PredP dominating VoiceP, but there is no conclusive evidence for a TP being projected. I suggest that the object of the gerundival verb may undergo scrambling to a position above negation, while the subject becomes a derived possessor on the surface. I propose that these gerunds do not contain a nominalizer (see Alexiadou 2005; Alexiadou et al. 2010b; 2011 for this possibility); the extended vP is embedded directly under the nominal functional head Poss.

Full access

. Argument structure and the syntax-morphology interface . A case study in Latin and other languages. Doctoral dissertation . Universitat de Barcelona . Bassani , Indaiá

Full access

1995 Pinker, Steven. 1989. Learnibility and cognition: The acquisition of argument structure. Cambridge MA: MIT Press

Full access

in Hungarian. In UiL-OTS Yearbook 2003, 47–57. Utrecht institute of Linguistics OTS, Utrecht Rákosi, Gy. (2004) The argument structure of inherent reflexive and reciprocal predicates in Hungarian. Paper presented at the

Restricted access

While subjects of transitive action verbs in English and Dutch are typically realized as human agents (see Comrie 1989), both languages also feature instances of nonhuman agents in subject position. However, Vandepitte and Hartsuiker (2011) have shown that there are fewer options in Dutch and that translation issues present themselves in cases where both languages do not overlap. This paper wants to document overlap and differences in terms of non-prototypical subject realization by focussing on the strategies that are used in Dutch translations of six actions verbs (give, demonstrate, show, suggest, offer and tell) in combination with non-human subjects. Results reveal that a fair share of non-human subjects are also translated as such in the target language. Other strategies include occasional humanization of the non-human source text subjects, reduction of valency patterns with reduced agentivity vis-à-vis the English source-text sentences and shifts in the mapping of semantic roles onto syntactic functions.

Restricted access

This article presents two grammaticalization types of separable perfective particles in Estonian. The bounding particle (BP) use of the   semantically most bleached Estonian separable verbal particle ära is demonstrated to display a distinct status in the grammaticalization of aspect. The special character of the BP is illustrated by contrasting the BP ära, on the one hand, with the well-established use of the particle with the same form (ära) and, on the other hand, several other perfective particles, which are referred to here as instances of completive particles (CP). The study of differences brings out the following novel facts about the BP. The particle occurs only in context-dependent, agentive sentences that typically describe the achievement of planned or foreseen endpoints of events. The perfective sentences with the BP contain primarily activity verbs; however, verbs in such sentences can belong to all aspectual classes, and the combinations are transparent. The occurrence of an argument that would serve as a “measure” for the event is thereby optional. The evidence that the BP and verb combinations do not allow for the derivation of adjectives (participles) also demonstrates the difference between the principles of combining a verb and a BP as opposed to a CP.

Full access