Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "attention span" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmányban bemutatott kutatás laboratóriumi helyzetben tesztelte az érzelmi intelligencia alkalmazkodási hatékonyságot előmozdító szerepét. A hangulatok és a kognitív teljesítmény együttjárásait vizsgáló kutatásunk az érzelmi intelligenciát teljesítményteszt és önbeszámolós kérdőív alkalmazásával is mérte, így lehetővé vált a képesség-érzelmi intelligencia és a vonás-érzelmi intelligencia konst¬ruk¬tu¬mok érvényességének összehasonlítása is. A laboratóriumi kutatás során a filmvetítés segítségével manipulált hangulat (pozitív és negatív hangulatindukció) különböző teljesítménymutatókra (verbális fluen¬cia, figyelemterjedelem, figyelmi pontosság) gyakorolt hatásait vizsgáltuk az érzelmi intelligencia függvényében. Az érzelmi/hangulati hatások felhasználása a kognitív folyamatok hatékonyságának fokozásához bármely érzelmi intelligencia modell esetében kulcsösszetevő. Eredményeink szerint a magas érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek voltak képesek a pozitív és a negatív hangulati hatásokat eredményesen felhasználni különböző teljesítményeik növeléséhez.

Restricted access

assures that even audience members with the shortest attention spans can listen to an entire work without losing their concentration. Since each duet uses a different combination of twentieth-century compositional techniques, audiences are given many

Restricted access

should be familiarised with musical pieces gradually: first they should be shown short excerpts, to be followed, as their attention span grows, by longer excerpts or entire pieces. Purposeful practice can develop one's innate ear for music to ever higher

Open access

production ( McCombs & Shaw, 1972 ), i.e. agenda-setting examined how mass media prioritise the reporting of certain issues, persons and topics over others ( McCombs, 2004 ), bearing in mind that a reader's attention span can only turn to a small number of

Restricted access

effects on children. Researchers have observed that with music, children's attention span increases, their focus becomes easier, their speech rate decreases, they finish the assigned task in a shorter time, and work more pleasantly and happily. These

Open access

by two items, respectively (hyperactivity symptoms: “Restless, overactive, cannot stay still for long” and “Constantly fidgeting or squirming”; inattention symptoms: “Sees tasks through to the end, good attention span (reversed)”, and “Easily

Open access