Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,449 items for :

  • All content x
Clear All

Introduction In this study, we endeavor to map the foreign language learning attitude of higher education (HE) students as well as the social background of these student groups. Good command of foreign languages is of key

Open access

the failure of the investments. Therefore, companies have to monitor the changes in consumer attitudes towards functional foods and ensure that their newly developed products will meet consumer expectations. Importantly, attitudes fundamentally

Open access

schoolchildren: representative survey in metropolitan elementary schools. Annals of Nutrition & Metabolism, 54: 171–176. Bell, S.K., Morgan, S.B. (2000): Children’s attitudes and behavioral intentions toward a peer presented as

Restricted access

A vizsgálat kínai és magyar diákok matematikához és matematika órához való hozzáállását tárta fel 234 (128 pekingi és 106 budapesti első és második osztályos) szakközépiskolás diák részvételével. Alapjául egy SCHOENFELD (1989) által kifejlesztett kérdőív szolgált, mely a tantárgyhoz való hozzáállást hat szempont alapján vizsgálta (siker és kudarc attribúciója; a diákok matematikával és matematikaórával kapcsolatos nézetei; az iskolai matematikára, angolra és társadalomtudományokra vonatkozó látásmód; a geometria természetéről vallott nézetek; motiváció; a teljesítményre és a matematikából való jó szereplés fontosságára vonatkozó adatok). Az eredmények statisztikailag igazoltan mutatnak rá a vizsgált területen belüli különbségekre, elsősorban az erőfeszítés (kínai mintában szerepe a teljesítményben meghatározóbb), a motiváció (magyar mintában fontosabb a büntetéstől való félelem és a tanulás kötelező volta), valamint a családi támogatottság tekintetében (kínai mintában mindkét szülő érdekelt a gyermek teljesítményében, valamint a matematikai teljesítményt több tényező bonyolult együtt járása határozza meg). Az eredmények segíthetnek a matematika hatékonyabb oktatásának megszervezésében, illetőleg a Magyarországon tanuló kínai gyermekekkel való hatékony pedagógiai bánásmód megtervezésében.

Restricted access

Gallup (1994): Zöldülő Magyarország? Környezeti Attitűdök 1994 őszén . [Hungary Getting Greener? Environmental Attitudes.] Budapest: Magyar Gallup Intézet. Gallup

Restricted access

. Barwise , Jon and John Perry . 1983 . Situations and attitudes . Cambridge, MA : MIT Press . Bary , Corien and Daniel Altshuler . 2015 . Double access . In E. Csipak and H. Zeijlstra (eds.) Proceedings of sinn und bedeutung 19

Full access
Orvosi Hetilap
Authors: Ildikó Tóth, Ildikó Bán, Zsuzsanna Füzesi, Márk Kesztyüs, and Lajos Nagy

50 Rees, C., Sheard, C., Davies, S.: The development of a scale to measure medical student’s attitudes towards communication skills learning: the Communication Skills Attitude

Restricted access

-KNOX , B.J. , BUNTING , B.P. , GILPIN , S. , PARR , H.J. , PINHAO , S. , STRAIN , J.J. , DE ALMEIDA , D.V. , GIBNEY , M. ( 2009 ): Attitudes toward genetic testing and personalized nutrition in a representative sample of European consumers

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: József Rinfel, János Oberling, Ildikó Tóth, László Prugberger, and Lajos Nagy

1127 Ljubicic, D., Schneider, N. K., Vrazic, H.: Attitudes and knowledge of third year medical students in Croatia about tobacco control strategies: results of the Global Health

Restricted access

Beardsworth, A. , Bryman, A. , Keil, T. , Goode, J. , Haslam, C. & Lancashire, E. (2002): Women, men and food: the significance of gender for nutritional attitudes and choices. Brit. Fd J. , 104 , 470

Restricted access