Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,948 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Introduction In this study, we endeavor to map the foreign language learning attitude of higher education (HE) students as well as the social background of these student groups. Good command of foreign languages is of key

Open access

the failure of the investments. Therefore, companies have to monitor the changes in consumer attitudes towards functional foods and ensure that their newly developed products will meet consumer expectations. Importantly, attitudes fundamentally

Open access

A vizsgálat kínai és magyar diákok matematikához és matematika órához való hozzáállását tárta fel 234 (128 pekingi és 106 budapesti első és második osztályos) szakközépiskolás diák részvételével. Alapjául egy SCHOENFELD (1989) által kifejlesztett kérdőív szolgált, mely a tantárgyhoz való hozzáállást hat szempont alapján vizsgálta (siker és kudarc attribúciója; a diákok matematikával és matematikaórával kapcsolatos nézetei; az iskolai matematikára, angolra és társadalomtudományokra vonatkozó látásmód; a geometria természetéről vallott nézetek; motiváció; a teljesítményre és a matematikából való jó szereplés fontosságára vonatkozó adatok). Az eredmények statisztikailag igazoltan mutatnak rá a vizsgált területen belüli különbségekre, elsősorban az erőfeszítés (kínai mintában szerepe a teljesítményben meghatározóbb), a motiváció (magyar mintában fontosabb a büntetéstől való félelem és a tanulás kötelező volta), valamint a családi támogatottság tekintetében (kínai mintában mindkét szülő érdekelt a gyermek teljesítményében, valamint a matematikai teljesítményt több tényező bonyolult együtt járása határozza meg). Az eredmények segíthetnek a matematika hatékonyabb oktatásának megszervezésében, illetőleg a Magyarországon tanuló kínai gyermekekkel való hatékony pedagógiai bánásmód megtervezésében.

Restricted access

Háttér: A nyugati kultúrában negatív attitűdök kapcsolódnak az elhízáshoz. Az elhízással kapcsolatos előítéletek már óvodáskortól kezdődően kimutathatók. A negatív előítélet és diszkrimináció káros hatást gyakorolhat az elhízott gyermekek és serdülők mentális és testi egészségére. A stigmatizáció típusának és mértékének felmérése kulcsfontosságú lehet a megfelelő intervenciós programok kidolgozása szempontjából. Célkitűzés: A vizsgálat célja az elhízással kapcsolatos attitűdök konatív (viselkedéses) komponensét felmérő Közös Tevékenységek Kérdőív (Shared Activities Questionnaire) magyar változatának kidolgozása és pszichometriai elemzése volt. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban 370, 10–15 év közötti tanuló (145 fiú és 225 lány) vett részt. Mérőeszközök: Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változata, vizuális analóg skála, melléknévlista. Eredmények: A konfirmatív faktoranalízis alátámasztotta a Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának faktorszerkezetét. A mérőeszköz konvergens validitása és belső megbízhatósága is alátámasztást nyert. Az eredmények szerint az elhízott gyermekek megítélése kedvezőtlenebb a Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának valamennyi alskáláján, mint a normális súlyú gyermekeké. Konklúzió: A vizsgálat megerősíti az általunk kidolgozott Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának konstruktumvaliditását. A kérdőív az elhízással kapcsolatos attitűdök konatív komponense ígéretes mérőeszközének tűnik, s lehetőséget nyújt az elhízással kapcsolatos attitűdök egy aspektusának felmérésére. A mérőeszköz további vizsgálatokba való bevonását javasoljuk.

Restricted access

. Barwise , Jon and John Perry . 1983 . Situations and attitudes . Cambridge, MA : MIT Press . Bary , Corien and Daniel Altshuler . 2015 . Double access . In E. Csipak and H. Zeijlstra (eds.) Proceedings of sinn und bedeutung 19

Full access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ildikó Tóth
,
Ildikó Bán
,
Zsuzsanna Füzesi
,
Márk Kesztyüs
, and
Lajos Nagy

50 Rees, C., Sheard, C., Davies, S.: The development of a scale to measure medical student’s attitudes towards communication skills learning: the Communication Skills Attitude

Restricted access

Mental health, drug use, and personality as explainers of attitudes towards psilocybin-assisted therapy The prevalence of mental illness is growing worldwide ( World Health Organisation, 2022 ). An emerging mental health treatment involves use of

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
József Rinfel
,
János Oberling
,
Ildikó Tóth
,
László Prugberger
, and
Lajos Nagy

1127 Ljubicic, D., Schneider, N. K., Vrazic, H.: Attitudes and knowledge of third year medical students in Croatia about tobacco control strategies: results of the Global Health

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Ståle Pallesen
,
Daniel Hanss
,
Helge Molde
,
Mark D. Griffiths
, and
Rune Aune Mentzoni

Studies have consistently shown that people’s attitude toward gambling is a good predictor of how much they gamble and how likely they are to experience gambling-related problems ( Chiu & Storm, 2010 ; Delfabbro, Lambos, King, & Puglies, 2009

Open access

recycling practices of 10.5% compared to developed countries with levels of awareness higher than 40% ( SWCorp, 2016 ). This is because the attitude of the people who do not prioritize cleanliness in everyday life has had many negative effects on

Open access