Search Results

You are looking at 1 - 10 of 283 items for :

  • "autoimmunity" x
Clear All

self-tolerance. Immunol Allergy Clin North Am. 2015; 35: 731–752. 5 Azizi G, Ziaee V, Tavakol M, et al. Approach to the management of autoimmunity in primary immunodeficiency

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: M. Pásztói, P. Misják, B. György, B. Aradi, T. G. Szabó, B. Szántó, M. Cs. Holub, Gy. Nagy, A. Falus and E. I. Buzás

. Benoist D. Mathis 1996 Organ-specific disease provoked by systemic autoimmunity Cell 87 5 811

Restricted access

reason, the study of PD and AD may provide new insight into glaucoma disease. In the past decade, human microbiota has been rapidly exploited into neurodegenerative diseases and autoimmunity. The alteration of intestinal microbiome into pathogenic

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Kristóf Dede, Ferenc Salamon, András Taller and Attila Bursics

L Czakó V Terzin T Wittmann 2013 Pancreastumor vagy autoimmun pancreatitis: az endoszonográf

Restricted access

References 1 Chen JQ, Papp G, Szodoray P, et al. The role of microRNAs in the pathogenesis of autoimmune diseases. Autoimmun Rev. 2016; 15: 1171

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Anna Körner, Péter Tóth-Heyn, Antal Dezsőfi, Gábor Veres, László Madácsy and András Arató

, expression and role as autoantigen in autoimmun thyroid disease. Endocr. Rev., 1992, 13 , 192–206. Rapaport B. The molecular biology of thyroid peroxidase: cloning, expression and role

Restricted access
Hungarian Medical Journal
Authors: Anna Körner, Péter Tóth-Heyn, Antal Dezsőfi, Gábor Veres, László Madácsy and András Arató

, expression and role as autoantigen in autoimmun thyroid disease. Endocr. Rev., 1992, 13 , 192–206. Rapaport B. The molecular biology of thyroid peroxidase: cloning, expression and role

Restricted access

and meta-analysis. BMC Med. 2015; 13: 211. 15 Kazai A. Autoimmune side-effects of checkpoint inhibitors. [A checkpoint inhibitorok autoimmun mellékhatásai.] Med Online 2017

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Böröcz, Zsófia Hayden, Viktória Mészáros, Zsuzsanna Csizmadia, Kornélia Farkas, Zoltán Kellermayer, Péter Balogh, Ferenc Nagy and Tímea Berki

Absztrakt:

Bevezetés: Az elmúlt 10 évben a nem klasszifikálható neurológiai vagy pszichiátriai tünetegyüttes képében megjelenő encephalitisek esetén egyre gyakrabban igazolódik be, hogy a háttérben a központi idegrendszer valamely fehérjéje ellen induló autoimmun folyamat áll. A paraneoplasiás limbicus encephalitisek esetében intracelluláris antigének (anti-Hu/ANNA1, anti-Ri/ANNA2, anti-CV2/CRMP5 és anti-Ma2/Ta) ellen indul immunreakció, mely mögött tüdő-, ovarium- vagy heredaganat áll, és jellemző a rossz prognózis. Ezzel szemben az utóbbi években felfedezett, színes klinikai képpel megjelenő autoimmun encephalitisek mögött gyakran bizonyítható a neuronalis sejtfelszíni receptor (NMDAR, GABABR, AMPAR) vagy szinaptikus fehérje (LGI1, CASPR2) ellen képződő autoantitestek jelenléte, ami immunszuppressziós kezelésre jól reagál. Célkitűzés: Célunk felhívni a figyelmet a neurológiai, pszichiátriai és intenzív terápiás ellátást igénylő autoimmun encephalitises esetek emelkedő számára, valamint az autoantitestek kimutatásának jelentőségére. Módszer: Laboratóriumunkba az elmúlt 6 évben 836 autoimmun encephalitis irányú, 717 beteghez tartozó vizsgálatkérés érkezett. A betegek szérum- és liquormintáit 6 különböző receptorfehérjével transzfektált sejtvonalból álló BIOCHIP-en vizsgáltuk indirekt immunfluoreszcens technikával. Eredmények: A vizsgált betegek 7,5%-ában tudtunk valamelyik receptorfehérje ellen IgG autoantitestet kimutatni. Gyakorisági sorrendben NMDAR > LGI1 > GABABR > CASPR2 ellen találtunk pozitív eseteket. Következtetés: Az autoantitest kimutatása segít a betegség korai stádiumban való felismerésében és a diagnózis felállításában. Mindez fontos, mert az időben felismert betegek eredményesen kezelhetőek plazmaferézissel vagy immunszuppresszív szerekkel, melyek hatékonyságát ismételt autoantitestmeghatározással lehet követni. Ezért a laboratóriumnak nagy szerepe lehet a gyorsan progrediáló kóros idegrendszeri folyamatok megállításában. Orv Hetil. 2018; 159(3): 107–112.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Steiner, Ilona Péter, Péter Pogány, András Lantos, Zsuzsa Sándor, Melinda Téglás and Pál Koltai

disorders. [A Hashimoto-thyreoiditis a szervspecifikus autoimmun endocrinopathiák típusos formája.] Orv Hetil. 2007; 148(Suppl 1): 31–33. [Hungarian] 26 Reismann P, Somogyi A

Open access