Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "autopoiesis" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This paper has been prepared in the hope of giving new insights into the case of C-446/03 Marks & Spencer. The author tries to explore the process of communication in the light of the legal autopoiesis theory, the final result of which is the judgment. Reading it, one can find plain arguments both for the effective protection of EC freedoms, including the freedom of establishment, one the one hand, and for stopping regulatory and tax competition, and safeguarding the national interests of Member States, on the other one. The methodology of legal autopoiesis may be useful in better understanding of the message the judgment has negotiated.

Full access

Niklas Luhmann társadalomelméletének megértését nagymértékben nehezíti a rendkívül absztrakt és egyben szokatlan nyelvezet, a szociológiai tradíció tükrében meghö__

Restricted access

Abstract  

The theory of autopoiesis, i.e., self-referentiality in the operation of the system, provides us with a production rule for change in the structure of the network. Using information theory, a model system is developed to study the relative likelihood of dynamic transitions: various senses of irreversibility (emergence, and path dependency) are disinguished. A test for path dependency is applied to two sets of empirical data which supposedly reflect historical discontinuities: the budget of theFraunhofer Gesellschaft, and the citation network among AIDS research related journals. The model for the interaction between self-referential developments and goal-referential boundary conditions is further specified, using the example of technological trajectories and selection environments.

Restricted access

. Maturana, Humberto - Varela, Francisco (1980): Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Reidel, Dordrecht. Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living

Restricted access

A társadalomtudományokban a holisztikus felfogás akkor helyes és haladja meg a 19. századi paradigmákat, ha az analitikus fázisban nyert szaktudományos ismereteket visszailleszti az átfogóbb egészbe, az összfolyamatba. A görög-nyugati kultúrában fogant válságelemzés gondolati alapjai a kapitalizmus vonatkozásában három nagy hagyományban tipizálhatóak: I. A klasszikus, neoklasszikus elemzési hagyomány szerint a kapitalizmus alapstruktúrái önépítő tendenciájúak, autopoietikus jellegűek, s egészében prosperáló korszakát jelentik az emberiségnek. II. A radikális kritikai hagyomány döntően antikapitalista kritika. A rendszer meghaladása, transzcendálása nélkül szükségszerűek annak önromboló tendenciái, mert egy antagonisztikus létalap következményei: a társadalmi termelés és a magántőkés elsajátítás kibékíthetetlen egymással. III. A mérsékelt kritika, kapitalizmuskritikus gondolkodásmód álláspontján a rendszer strukturális reformokkal javítható, ha az állam és a politikai ágensek szembenéznek az alapviszonyok káros következményeivel és demokratikus módon enyhítik, korrigálják azokat. Válságelhárító, kompenzációs mechanizmusokkal. Ilyen eszköz-e a globális szabadjog, az új lex mercatoria?

Restricted access

IKT-közpolitikák az oktatásban – a változások előjelei

(ICT) Policies in Education – „Changing Lanes”

Educatio
Author: Balázs Török

Autopoiesis of Social Systems and its Criticisms. Constructivist Foundations, 10/2. pp. 169–176. 6 Carlson, S. (2010) Are most Investments in Technology for Schools

Open access

anticipatory systems (Rosen 1985 ) and autopoiesis (Maturana and Varela 1980 ; cf. Leydesdorff 2009a , b ). In other words, a model is offered for how knowledge can be generated and self-organized in networks. Beyond being generated, discursive

Open access

Practice Policy Problems. Policy paper 03/2000, ESRC Programme ‘One Europe or Several?.’ Luhmann, N. (1986): The Autopoiesis of Social Systems. In Geyer, F. and Van der Zouwen, J., eds.: Sociocybernetic Paradoxes

Restricted access

autopoiesis system theory to scientific knowledge . Social Science Information 37 1 5 – 22 10.1177/053901898037001001 . Garfield , E 1972 Citation analysis as a tool in journal

Open access