Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12,330 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az iskolai stressz, az adaptív és maladaptív megküzdés, valamint az iskolai kötődés összefüggései serdülő mintán

The relationships between school stress, adaptive and maladaptive coping and school attachment in an adolescent sample

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ágnes Juhász
,
Boglárka Ardai
,
Lilla Nagy
,
Noémi Balázs
, and
Réka Szigeti

Bevezetés A serdülőkor pszichológiai és társas változásokkal, kihívásokkal teli életszakasz, így jellemző lehet a nagyobb mértékű stressz megélése ( Arnett, 1999 ; Bödecs, Cser, Sándor és Horváth, 2009 ). Az egyik jelentős stresszforrás a serdülők

Open access

„Sosem tudnám megtenni.” Az öngyilkos viselkedés „gondolatból tett” paradigmája

“I could never do it.” The ideation-to-action framework of suicide behavior

Orvosi Hetilap
Author:
Márk Bérdi

cognitive model of suicidal behaviour. [Gátolt menekülés. Az öngyilkosság kognitív modellje.] Magy Pszichol Szle 2011; 66: 185–201. 6 Blazsek P, Wernigg R

Open access

. Gray, R. -Kovács E. (2001): Az általánosított lineáris modell és biztosítási alkalmazásai. Statisztikai Szemle 79(8): 689-702. Az általánosított lineáris modell és biztosítási alkalmazásai

Restricted access

Az Építés – Építészettudomány folyóirat 60 évéről

60 Years of the journal Építés – Építészettudomány (Architectonics and Architecture)

Építés - Építészettudomány
Author:
Ferenc Vámossy

A Szerző, mint az Építés – Építészettudomány (rövidítve ÉÉT, korábban Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, rövidítve ÉKTK) szerkesztőségének 1957-től munkatársa, visszatekintésében a Műegyetem mérnöki és építészmérnöki karának tudományos-szellemi életét szolgáló folyóirat történetét, feladatait és azoknak teljesítését kívánja megvilágítani. Arra törekszik, hogy a lap saját belső fejlődésén túl a korabeli tudományos kutatás egészéről is képet nyújtson. Erre lehetőséget ad az is, hogy a lapban 2007-ben az 1957–2007 közötti éveket három nyelven (angolul és németül is) összefoglaló tartalomjegyzék és a fő munkaterületeket elemző, alapos értékelő tanulmány jelent meg négy szakértő részéről.

Az ÉKTK korszaka (1957–1968) még szélesebb szakterületet ölelt fel, az akadémiai kutatás tudományterületeinek kiépülési időszakát. Az ÉÉT időszakában 1969-től az elméleti és alkalmazott mechanika és az építés közös területe jelenti a mérnöki szakterületet, míg az építészettudomány, építészettörténet és műemlékek, illetve a településtudomány a másikat. Sajátos változást jelentett a 2000. év a lap előállításában s így szerkesztésében is azzal, hogy beköszöntött a digitális korszak. A belső, egyetemi változások, így a doktori iskolák megjelenése és más intézményi változások már előbb, az 1990-es években éreztették hatásukat.

A szerző cikkében összefoglalja a négy szakértő 2007-ben írt legfontosabb megállapításait. Marosi Ernő művészettörténész az építészettörténet, a műemlékek és az építészetelmélet kapcsolatát elemezte, és a lap művészettörténeti jelentőségét méltatta. Gáspár Zsolt, a szerkesztőbizottság tagja 50 év minden szerzőjét és tanulmányát mérlegre téve elemezte a mechanika tudomány belső fejlődését és újabb fejezeteinek kibontakozását. Finta József az alkotó-tervező oldalról szemlélte a lapot és vizsgálta szerepét a tervező építészi szemlélet hazai kialakulásában. Meggyesi Tamás a településtudomány, településtervezés és urbanisztika nézőpontjából tekintette át a közölt tanulmányokat és méltatta a lap szerepét témakörében. A szerző végül saját szerepét és felelősségét veti fel a Szerkesztőség életében. Legfontosabb eredményként a szerzőgárda kialakulását és a szerkesztői tevékenységben érzékelhető együttműködést említi, tekintettel arra, hogy visszavonulásával lezárul 60 éves szolgálata.

Restricted access

role of advanced information technology solutions in enhancing doctor-patient communication. [A korszerű információtechnológiai megoldások szerepe az orvos-beteg kommunikáció javításában.] IME

Restricted access

Az építésautomatizálás technológiai lehetőségei

Az ipar 4.0 szemlélet kibontakozása az építőiparban

The Technological Opportunities of Construction Automation

The Development of the Industry 4.0 Approach in the Construction Industry
Építés - Építészettudomány
Authors:
István Vidovszky
and
Tamás Szögi

BEVEZETÉS Általánosságban az építésautomatizálásról Az építésautomatizálás, avagy az építőipar automatizálása korunk egyik fontos kérdésévé vált, és az építőipar előtt álló egyik lefontosabb kihívásnak tekinthető. Ez a cikk átfogó képet kíván adni a

Open access

Innováció az iskolavezetésben

Innovation in the School Management

Educatio
Author:
István Baczúr

-fejlesztés.pdf [Letöltve: 2018. 02. 10.] 3 Fazekas Á., Halász G. & Horváth L. (2017) Innováció az oktatásban: Az Innova kutatás elméleti-fogalmi keretei. http

Open access

Az OECD oktatási indikátorai

OECD Education Indicators

Educatio
Author:
Júlia Varga

States and the Alternatives before Us (“Supplementary Paper No. 13”) [New York: Committee for Economic Development, 1962 10 Denison, E. F. (1967) Az oktatás, a gazdasági

Open access

. ( 1999 ) Az elméricskélt ember . Tipotex , Budapest Halsey , A. H. ( 1986 ) Foreword . In Schiff , M. , Lewontin , R. (ed

Restricted access

A mai fogalmaink szerinti épületkutatásban leírt vizsgálatok többségét az építész mesterség részeként azóta gyakorolják, amióta az ember meglévő épületeket kijavít, megerősít, bővít vagy átépít. Általános esetben nem célja az épület megismerésének

Open access