Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "background institute" x
  • All content x
Clear All

Az államszervezeti reformtörekvések társadalmi összefüggéseire irányuló kutatások keretei között kérdőíves vizsgálatra is sor került. A kérdezettek az Oktatási és Kulturál__

Restricted access

communications). The inner context for change in Hungary was to a great extent formed by a background institute of the Hungarian Ministry of Education, which was motivated by an intensive international educational researchers’ network. Other actors in

Open access