Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "bed occupancy" x
  • All content x
Clear All

Magyarországon az elmúlt évtizedekben a kórházak ágykihasználtságának egyetlen mérőszámát alkalmazták: a teljesített betegnapok és az ágyak számának adott időszakra számított átlagát. A kórházak működésének megítélésekor az ágykapacitások megváltoztatásakor jelenleg is csak ezt a mérőszámot követik. A szerző felvázolja, hogy ennek a mutatónak a használata mennyire korlátozott, és milyen más statisztikai mutatók jellemezhetik a kórházi ágyak foglaltságát. A kapacitások betegigényekhez való alkalmazása egyre fontosabbá válik, ezért elengedhetetlen, hogy a gyakorlati életben is könnyedén alkalmazható mutatót vagy mutatókat találjunk, amelyek segíthetik a statisztikával nem foglalkozó egészségügyiek és finanszírozók munkáját. A szerző a statisztikai mutatók alapjául a napi ágykihasználtság használatát javasolja. Orv. Hetil., 2011, 152, 797–801.

Restricted access

Az „Újraélesztett egészségügy, Gyógyuló Magyarország – Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére” címet viselő vitairat szerint „a hazai intenzívosztály-hálózat kapacitása az egyik, de nem az egyetlen igen szűk keresztmetszet a sürgősségi ellátás terén jelenleg”. A szerző az intenzív osztályok egészségbiztosítónak jelentett forgalmi adatai alapján bemutatja, hogy az ágyak egyetlen naptári napon sem érték el a 75%-os telítettséget. Az intenzív osztályról közvetlenül hazabocsátottak száma miatti 15–20 ezer feleslegesnek ítélhető intenzív osztályos betegnap is szükségtelenül foglalja az ágyakat. Az adatok alapján kimutatható, hogy az intenzívágy-kapacitás összességében nem szűkös, csupán egy-egy intézményben elégtelen. Így a sürgősségi ellátás javításához nem ágykapacitás-bővítésre, csupán a meglevő ágyak átrendezésére van szükség. Orv. Hetil., 2011, 152, 946–950.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gyula Marada, Ákos Nagy, Andor Sebestyén, Antal Zemplényi, Márta Radnai, and Imre Boncz

–156. 26 Gresz, M.: Novel indicator for the assessment of hospital bed occupancy. [Az ágykihasználtság jellemzésének új lehetősége.] Orv. Hetil., 2011, 152 (20), 797–801. [Hungarian]

Restricted access

References 1 Gresz, M.: Parameters of bed occupancy of intensive care units in Hungary. [A magyarországi intenzív osztályok kihasználtságának néhány

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Sándor Mihály, Anita Egyed-Varga, Emese Holtzinger, Kristóf Kara, Erzsébet Ezer, Balázs Szedlák, Anikó Smudla, János Nacsa, and Andrea Matusovits

] 6 Gresz M. Parameters of bed occupancy of intensive care units in Hungary. [A magyarországi intenzív osztályok kihasználtságának néhány paramétere.] Orv Hetil. 2011; 152: 946–950. [Hungarian

Open access