Search Results

You are looking at 1 - 10 of 55 items for :

  • "behavior inhibition" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Chao-Yang Wang
,
Yu-Chen Wu
,
Chen-Hsiang Su
,
Pai-Cheng Lin
,
Chih-Hung Ko
, and
Ju-Yu Yen

between behavioral inhibition, IGD, and general anxiety disorder Eysenck (1997 ) suggested that certain personality traits are prominent vulnerability factors for all types of addiction. According to Gray’s reinforcement sensitivity theory, the

Open access

A viselkedéses gátló és aktiváló rendszer skálák (BIS-BAS) hazai adaptációja

Hungarian adaptation of behaviour inhibition system/behaviour activation system scales (BIS-BAS scales)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Rita Hargitai
,
Krisztina Csókási
,
Anita Deák
,
László Nagy
, and
Tamás Bereczkei

). Behavioural inhibition, behavioural activation and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales . Journal of Personality and Social Psychology , 67 , 319 – 333

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Natale Canale
,
Tania Moretta
,
Luca Pancani
,
Giulia Buodo
,
Alessio Vieno
,
Mario Dalmaso
, and
Joël Billieux

) Behavioural inhibition system (BIS): sensitivity to aversive stimuli (e.g. worrying about making mistakes) 7 5-point ranging from 1 (not describe me at all) to 5 (describes me completely) for both the BIS and BAS scales BIS: 0.83 Reassurance seeking

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Hyeonseok Jeong
,
Jin Kyoung Oh
,
Eun Kyoung Choi
,
Jooyeon Jamie Im
,
Sujung Yoon
,
Helena Knotkova
,
Marom Bikson
,
In-Uk Song
,
Sang Hoon Lee
, and
Yong-An Chung

-control ( Hong, Kim, Kim, & Kim, 2012; Tangney, Baumeister, & Boone, 2004 ). The Behavioral Inhibition System/Behavioral Activation System (BIS/BAS) scale was used to assess individual differences in the sensitivity of two motivational systems ( Carver & White

Open access

Bevezetés: A negatív vagy pozitív affektivitás a személyiség egyik kiemelkedő temperamentumfaktora, melynek összetevői kérdőíves eljárásokon keresztül is mérhetők. A temperamentumfaktorok megbízható mérésének fokozódó igényét elsősorban a depresszió, a szorongás, valamint a pszichoszomatikus kórképek etiológiájának tisztázása táplálja. Módszerek: Vizsgálatunk a Gray-féle megerősítéssel kapcsolatos érzékenységkoncepció szorongás- és impulzivitásfaktorát felmérő nemzetközileg hitelesített kérdőívével, a Büntetés- és Jutalomérzékenység (Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward (SPSRQ) Kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatainkat mutatja be. Személyek: 363 egyetemi hallgató vett részt a vizsgálatban. Eredmények: Az SPSRQ validitását hazai mintán is igazolják az alkalmazott temperamentum- (TCI-R), szorongásérzékenység (Anxiety Sensitivity Index, ASI), a szorongásosság (STAI), a félénkség (Albany Pánik és Fóbia Kérdőív), valamint az elkerülő magatartás intenzitását mérő félelem (Fear Survey Schedule, FSS) kérdőívekkel való korrelációk. Megbeszélés: Eredményeink ugyanakkor olyan kérdéseket is felvetnek, melyek megvitatása a büntetés- és jutalomérzékenységgel kapcsolatos elképzelések részletesebb felülvizsgálatát és a hazai mérőeszközök további finomítását igénylik.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Anita Deák
,
Regina Balázs
,
Tímea Fodor
,
Ádám Csery
,
Zsófia Hanna Bulla
,
Veronika Erdélyi
,
Júlia Kopácsi
,
Anetta Lázár
,
Fanni Szecsei
, and
Tamás Bereczkei

A Jaak Panksepp evolúciós alapokon nyugvó affektív idegtudományi elméletének keretein belül végzett kutatások új szemléletet jelentenek a személyiség megértésében abban a tekintetben, hogy feltárhatóvá válnak a személyiség affektív alapjai. A Panksepp és Davis által kidolgozott Affektív Idegtudományi Személyiség Skálák (ANPS) széles körben használt és elterjedt önjellemző mérőeszköz az elsődleges érzelmi vonások mérésére. Az ANPS három pozitív (KERESÉS, GONDOSKODÁS, JÁTÉKOSSÁG) és három negatív érzelmi skálát tartalmaz (DÜH, SZOMORÚSÁG, FÉLELEM), hetedik skálája pedig a Spiritualitás. Jóllehet az ANPS kérdőív 15 nyelven elérhető, magyar változata még nem készült. Jelen tanulmány célja e hiány pótlása és a kérdőív hazai adaptálása során kapott eredmények ismertetése. Egészséges felnőttek (N = 910) körében végeztünk adatgyűjtést keresztmetszeti kutatás keretében. Az ANPS kérdőív mellett a résztvevők kitöltötték a Viselkedéses Gátló és Aktiváló Rendszer Skálákat (BIS/BAS) és a Pozitív és Negatív Affektivitás Skálákat (PANAS). Az ANPS kérdőív valamennyi skálája jó reliabilitásmutatóval rendelkezik (Cronbach-α = 0,74–0,90). A megerősítő faktorelemzés alátámasztja mind a kétfaktoros, mind a hatfaktoros érzelmi modellt. A konvergens és diszkriminatív validitás vizsgálata a várt eredményeket hozta. Az ANPS skálák magyar adaptációja megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkezik, és alkalmas az elsődleges érzelmi rendszerek mérésére. A kérdőív nemcsak affektív idegtudományi, klinikai pszichológiai és kulturális összehasonlító kutatásokban alkalmazható önkitöltős mérőeszközként, hanem olyan vizsgálatokban is, amelyek evolúciós pszichológiai szemléletben értelmezik az érzelmeket és a személyiséget.

Open access

W. Vandereycken P. Bijttebier 2009 Psychometric evaluation of the Behavioral Inhibition/Behavioral Activation System Scales and the Sensitivity to

Restricted access

, L. , Hamer , D. , Ernst , M. , Pine , D. S. ( 2005 ): Evidence for a gene-environment interaction in predicting behavioral inhibition in middle childhood . Psychological Science , 16 , 921 – 926 . 21

Restricted access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
André Sevenius Nilsen
,
Bjørn Erik Juel
,
Nadine Farnes
,
Luis Romundstad
, and
Johan Frederik Storm

, cognitive abilities, and biology. Here we aim to test the effects of sub-anesthetic doses of ketamine on a classic behavioral inhibition task. Ketamine affects the brain mainly through its action as a non-competitive N-methyl-d-aspartate (NMDA) antagonist

Open access

Barkley, R. A. (1997). Behavioral Inhibition, Sustained Attention and Executive Functions: Constructing a Unifying Theory of ADHD. Psychological Bulletin , 121 , 65–97. Barkley R. A

Restricted access