Search Results

You are looking at 1 - 10 of 394 items for :

  • "behavioral science" x
  • All content x
Clear All

. Perusse 1993 Cultural and reproductive success in idustrial societies: Testing the relationship at the proximate and ultimate levels Brain and Behavioral Sciences 16

Restricted access

Abstract  

This study focuses on the identification of high output research and high impact research in the social and behavioral sciences. A second objective is to monitor developments in research that is related to societal needs and problems. For each topic, we identify institutes and authors that have contributed a considerable number of SSCI articles and/or several (relatively) highly cited articles on a topic. To identify papers with a (relatively) high impact, the present study used two citation thresholds, each based upon a combination of a statistically determined minimum number of ‘external’ citations (by others than the authors of a paper), and a statistical comparison with world average citation levels. Topics were categorised according to social relevance. Detailed profiles of both large and small institutes are obtained, showing strengths and weaknesses in research performance that tend to be obscured by standard indicators focusing on ‘average’ research performance. Socially relevant topics tend to be concentrated in multidisciplinary clusters, whereas clusters dominated by one or two disciplines contain more basis research. The results provide a first insight in the extent to which institutes and authors address socially relevant topics. Use of the results by policy bodies seems dependent upon which organisational level of research they tend to address.

Restricted access

Abstract  

We have developed a method to identify and map the internationally most visible research topics occurring in the social and behavioral sciences, as well as the topics which changed most over a decade. Methods and data relevent to a portfolio analysis of national research efforts are described. Keywords used by authors in scientific or scholarly publications provide a window on scientific developments and changes in scientific research. Using an interdisciplinary database, the SSCI, developments in publications were traced world-wide and for the US, UK, France, Germany, and the Netherlands. We compared two periods: 1981–85 and 1986–90 We discuss the major substantive developments occurring during 1981–1990, as visible in maps depicting both topics and disciplines. It is shown that the maps, enriched with scientometric indicators of strengths and weaknesses of national research efforts, can be important tools for science policy. The findings indicate that the research front on many topics in both social and behavioral sciences is international in the late 1980s.

Restricted access

Abstract  

The theoretical introductions in empirical journal articles have been analyzed looking for factors determining citation habits. Own-country-biases and English-American predominance in citations were not regularly found. Preferred language of the cited publications and absolute citation frequencies were dependent upon both the disciplines and the countries where the journals are published. However, relative citation frequencies (citations related to the length of the text available) have been found to be rather constant across countries (within psychology and psychiatry, respectively) which indicates no such dependence.

Restricted access

Absztrakt:

A modern orvosképzés elengedhetetlen része, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek az ember kettős – biológiai és kulturális – természetéről, hiszen viselkedésünket mindkettő befolyásolja. Az orvosi antropológia kurzus segít megérteni a betegek döntései mögött álló mechanizmusokat, laikus koncepciókat, ami globalizálódó világunkban különösen fontos. Célja, hogy az orvostanhallgatók az elméleti alapok elsajátításával gyakorlati példákon keresztül szerezzenek olyan kulturális kompetenciát, amely később segítheti őket az eltérő kulturális háttérrel rendelkező betegek ellátásában. Jelen tanulmányunkban bemutatjuk a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karán folyó orvosképzés részét képező orvosi antropológia kurzus ún. szegedi modelljét, főbb célkitűzéseit, tematikáját, erősségeit, lehetőségeit és esetleges nehézségeit. A tantárgy fejlesztése során különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a tematika kapcsolódjon a többi magatartástudományi, illetve orvosi tantárgyhoz, és kiemelten gyakorlatcentrikus legyen. A részben előadások, részben szemináriumok keretében megvalósuló kurzus a biológiai valósághoz kapcsolódó kulturális sokszínűséget a gyakorlati példákon keresztül vázolja fel. Az orvosi antropológia tantárgy témakörei úgy készítik fel a leendő orvosokat, hogy az itt kapott ismereteket – a szükséges készségekkel és attitűdökkel kiegészítve – hasznosítani tudják az orvosi gyakorlatban. Orv Hetil. 2019; 160(39): 1527–1532.

Open access

In the behavioral science field, many of the oldest tests have still most frequently been used almost in the same way for decades. The subjective influence of human observer and the large inter-observer and interlab differences are substantial among these tests. This necessitates the possibility of using technological innovations for behavioral science to obtain new parameters, results and insights as well. The light-dark box (LDB) test is a characteristic tool used to assess anxiety in rodents. A complete behavioral analysis (including both anxiety and locomotion parameters) is not possible by performing traditional LDB test protocol, as it lacks the usage of a real-time video recording of the test. In the current report, we describe an improved approach to conduct LDB test using a real-time video tracking system.

Restricted access

Darwin születésének 200. és A fajok eredete című mű megjelenésének 150. évfordulója kapcsán érdemes röviden áttekinteni azt, milyen szerepet játszottak az evolúciós gondolat és a belőle következő állítások az állati és emberi viselkedés kutatásának kialakulásában, fejlődésében, és hogyan hat ez a viselkedéstudományok mai állapotára. E szempontból különös jelentősége van annak a darwini gondolatnak, miszerint az állatvilágban nemcsak a jól megfigyelhető és könnyen megismerhető morfológiai bélyegekre vonatkoztatható a törzsfejlődési-evolúciós folytonosság, hanem ugyanez érvényes a viselkedésre és annak rejtett, kognitív (pszichológiai) mechanizmusaira is. A kontinuitás elvének ebben a formában való merész és Darwin korában valójában minden tudományos-empirikus alapot nélkülöző kiterjesztése egy nagyon fontos, máig érvényes üzenetet hordoz. Nem hagy ugyanis kétséget afelől, hogy az állati viselkedés sokszempontú, összehasonlító tanulmányozása nélkülözhetetlen eszköze annak, hogy megismerhessük a saját fajunk viselkedésének és elmeműködésének titkait. Bár ez az elképzelés csak meglehetősen felemás sikerrel tudott gyökeret verni a pszichológiai tudományok különböző diszciplínáiban, alapvető szerepe volt a természettudományos alapokon szerveződő összehasonlító pszichológia megjelenésében és széles körű elfogadtatásában. Manapság azt látjuk, hogy a modern kognitív pszichológiai kutatások különböző irányvonalai egyre kifejezettebben kötődnek a darwini valamint a lorenzi-tinbergeni hagyományokhoz és ezen keresztül az összehasonlító viselkedésbiológiai kutatások különböző területeihez. Az a hagyományos megosztottság ugyanis, amelyet a viselkedés- és elmekutatás biológiai és pszichológiai ágai, mint egymás alternatívái évtizedeken keresztül megjelenítettek, egy új szintézisben lassanként eltűnni látszik. A modern összehasonlító viselkedéskutatás hatékonysága nemcsak abban rejlik, hogy sokoldalú módszertani eszköztárral rendelkezve a viselkedés hagyományos elemzése mellett képes az endofenotípus (élettani és genetikai korrelátumok, idegi aktivációk) mérésére is, hanem hogy képes a megfigyelt jelenség differenciált és sokoldalú megközelítésére, a törzs- és egyedfejlődési szempontok, valamint a környezeti adaptációk kérdésének egységes keretben való tárgyalására.

Restricted access

Abstract  

In this study we show that it is possible to identify top-cited publications other than Web of Science (WoS) publications, particularly non-journal publications, within fields in the social and behavioral sciences. We analyzed references in publications that were themselves highly cited, with at least one European address. Books represent between 62 (psychology) and 81% (political science) of the non-WoS references, journal articles 15–24%. Books (economics, political science) and manuals (psychology) account for the most highly cited publications. Between 50 (psychology, political science) and 71% (economics) of the top-ranked most cited publications originated from the US versus between 18 (economics) and 38% (psychology) from Europe. Finally, it is discussed how the methods and procedures of the study can be optimized.

Restricted access

. Integrative Psychological and Behavioral Science , 49 , 125 – 133 . Demuth , C. , & Terkildsen , T. ( 2015 ). The Future of Qualitative Research in Psychology – A Discussion with Svend

Restricted access

Abstract  

An evaluation was made of the use of bibliometric indicators for five disciplines in the humanities (social history, general linguistics, general literature, Dutch literature, and Dutch language) and three disciplines in the social and behavioural sciences (experimental psychology, anthropology, and public administration) in the Netherlands. Articles in journals were the predominant outlet in all disciplines. Monographs and popularizing articles were more important outlets in softer fields than in harder ones. The enlightenment function of scholarship was especially evident in Dutch literature and language, and public administration. Only some of the humanities disciplines are locally oriented. Although many publications were written in English, only experimental psychology, general linguistics, anthropology, and genrral literature were internationally oriented regarding output media. The impact of departments differed greatly both within and between disciplines. For all disciplines, bibliometric indicators are potentially useful for monitoring international impact, as expert interviews confirmed. Especially in Dutch language, Dutch literature and public administration, ISI-citation data are not very useful for monitoring national impact.

Restricted access