Search Results

You are looking at 1 - 10 of 117 items for :

  • "biochemical parameters" x
  • All content x
Clear All
Acta Physiologica Hungarica
Authors: S. Can, C. Bağci, M. Ozaslan, A.I. Bozkurt, B. Cengiz, E.A. Çakmak, R. Kocabaş, E. Karadağ, and M. Tarakçioğlu

The effect of occupational lead exposure on the liver function and on the blood biochemical parameters among the battery workers and the muffler repair workers was studied. The study included 22 battery and 38 muffler repair workers. Whole blood lead levels were determined by atomic absorption spectrophotometers. Total protein, albumin, globulin, cholesterol, triglyceride, total bilirubin, aspartate transaminase (AST), alanine transaminase (ALT), gamma glutamyltransferase (GGT), lactate dehydrogenase (LDH), and alkaline phosphatase (ALP) levels were determined in the serum by spectrophotometry. The blood lead levels of the battery workers, muffler repair workers, and the controls were found to be 36.83±8.13 μg/dL, 26.99±9.42 μg/dL, and 14.81±3.01 μg/dL, respectively. Blood lead levels of the workers were significantly higher than those of controls (p<0.001). The lead level of the battery workers was also significantly higher than that of muffler repair workers (p<0.001). Although, statisticly significant, higher blood lead levels are not related to toxicity for battery and muffler repair workers. Total protein, globulin, cholesterol, LDH, and ALP levels were within normal levels, however, they were slightly higher than the control levels. Increased LDH among the workers seems to be related rather to other causes than to the liver injury.

Restricted access

Regiusné Möcsényi, Á., Szucs, E., Anke, M., Szilágyi, M., Szentmihályi, S., Sárdi, J., Kemenes, M. and Ács, I. (1984): Effect of Ni supplementation on the fattening results and several biochemical parameters of growing bulls (in Hungarian). Állattenyésztés

Restricted access

., Çöl, R., Uney, K., Atalay, B., Elmas, M. and Tras, B. (2004): Effect of pentoxifylline on biochemical parameters in endotoxemic New Zealand White rabbits. Bull. Vet. Inst. PuŁawy 48 , 297–299. Tras B

Restricted access

, M., Horn, P., Sütő, Z., Bázár, G., Romvári, R. (2005) Developmental dynamics of some blood biochemical parameters in the growing turkey (Meleagris gallopavo) . Acta Vet. Hung. 53 , 397–409. Romvári

Restricted access

Blood serum clinical biochemical parameters of fasted BUT Big 8 male turkeys were determined at the ages of 3 days, 4, 8, 12, 16 and 20 weeks, for a follow-up of the developmental changes of some serum metabolites, enzymes and ions. The serum protein content (total protein, albumin, globulin) increased with age, indicating also the moulting-associated metabolic changes in the age interval from the 8th to the 12th weeks. Creatinine was shown to have a peak at 3 days of age (role of muscle activity in thermogenesis), while urate concentration sensitively reflected the dietary protein amount. Serum triglycerides peaked at the time of yolk catabolism, while cholesterol was shown to indicate the moulting, as was serum malondialdehyde. Serum sodium content increased throughout the study. Alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase activities increased along the ontogeny, while alkaline phosphatase activity decreased in parallel with the growth. Serum creatine kinase activity showed an over one-magnitude increase. General metabolic and enzymatic alterations were characteristic and applicable for the description of the ontogenetic development of a precocial (post-hatch triglyceride peak), large bodied, meat-type (lactate dehydrogenase, continuously increasing creatine kinase) bird species.

Restricted access

Lithium salts are efficiently used for treatment of psychiatric disorders. However, prolonged treatment frequently involves adverse side-effects. In the present work, effects of lithium carbonate administration on some biochemical parameters were studied in male mice. Lithium carbonate (20, 40 or 80 mg/kg body weight, corresponding to 3.77, 7.54 or 15.08 mg Li element/kg body weight, respectively) was injected daily for 14 or 28 days. The following parameters were recorded: water consumption, body weight, lithium and testosterone serum concentrations, activities of catalase (CAT), superoxide-dismutase (SOD) and glutathione-peroxidase (GPX) and level of lipid peroxidation (expressed as TBARS) in liver was performed. Lithium treatment, especially at the highest dose for 28 days, was found to induce weight gain, polydipsia and a significant decrease of plasma testosterone level. Lipid peroxidation level and activities of SOD and GPX were increased in liver which suggests a perturbation of the antioxidative status. Our results indicate that subchronic exposure to lithium, which induces weight gain and polydipsia under our experimental conditions, also damages the male reproductive system and triggers an oxidative stress in the liver.

Restricted access

Biochemical parameters, characteristic of oxidative damage (POX and PPO activity, FRAP value and TP content) were used to study the prolonged storage of novel apple cultivars resistant to several apple tree diseases (Re-apples). In period I, results of apples stored from September to November and from September to December were compared. In period II, results of apples stored from September to December and from September to April were compared. In period I, significant increase in the activity of peroxidase and polyphenoloxidase enzymes, slight increase in total phenol content and slight decrease in FRAP values were detected. In period II, the parameter values decreased. No direct correlations were found between the measured biochemical parameters and the keeping of quality during the prolonged storage, therefore additional comparative studies are needed.

Restricted access

hematology, biochemical parameters and semen quality of male rats: protective role of vitamin E and β-carotene. Food Chem. Toxicol. 42 , 1563–1571. Baghdadi H. H. Cadmium

Restricted access

Hungarian)] . Sík Kiadó , Budapest . Gurgoze , S. Y. and Icen , H. ( 2010 ): The influence of age on clinical biochemical parameters in pure-bred Arabian mares . J. Equine Vet. Sci

Restricted access

Jelen tanulmányban a Magyarországon jellemzően előforduló nehézfém-szennyezők közé tartozó króm, ólom és cink hatását vizsgáltuk egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatókra, valamint összefüggést kerestünk e fémek különböző kivonószerekkel oldható frakciói és a vizsgált biológiai paraméterek között. A kísérletben az egyre elterjedtebben alkalmazott lignitet használtuk stabilizálószerként. A 8 hetes inkubációs modellkísérletet 2006-ban nyírlugosi savanyú homoktalajjal, DISITOBI kísérlettervező és értékelő modellel állítottuk be, mely lehetővé tette a változók lineáris, kvadratikus és párkölcsönhatásainak vizsgálatát. A nehézfémeket és a lignitet 5 különböző dózisban juttattuk az edényekbe. Mértük a Cr, az Pb és a Zn „összes” királyvízzel, illetve desztillált vízzel, acetát-pufferrel, Lakanen-Erviö-féle kivonószerrel oldható fémtartalmat. A talajmikrobiótában bekövetkező változásokat az invertáz enzimaktivitás, az FDA (fluoreszcein-diacetát) hidrolitikus aktivitás (fluoreszcein-diacetát), a mikrobiális biomassza-C (CFE), valamint az „összes” foszfolipid-zsírsav tartalom (PLFA analízis) meghatározásával becsültük. A DISITOBI modellen kívül a változókat főkomponens-analízissel és lineáris korreláció vizsgálattal is értékeltük (StatSoft Statistica 9-es verzió). A vizsgált kivonószerekkel kioldható fémtartalom és az alkalmazott talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között ugyan tudtuk igazolni a korrelációt, de jelen kivonószerekkel ez egy esetben sem volt szoros. A főkomponens-analízis, illetve a korreláció vizsgálat alapján megállapítható, hogy nem találtunk összefüggést a királyvizes, a desztillált vizes, az acetát-pufferes, a Lakanen-Erviö-féle kivonószerekkel oldható Cr-, Pb- és Zn-tartalmak, illetve a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása között. E szerint ezek a kivonószerek nem jelezték a talajmikrobióta számára hozzáférhető frakciót. A króm talajmikrobiótára gyakorolt egyértelműen negatív hatását közepes és laza korrelációban is tapasztaltuk, kivonószertől függetlenül. Részben igazolható volt az ólom negatív hatása, ez azonban eltérő a vizsgált talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók szerint. A cink esetében szinte egyáltalán nem tudtunk negatív hatást kimutatni. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a Zn (mint esszenciális elem) jelentős pozitív szerepet játszik a talajmikrobióta működésében.

Restricted access