Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for :

  • "body fat percentage" x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Magda Antal, Andrea Regöly-Mérei, Katalin Nagy, Lajos Biró, Szabolcs Péter, Györgyi Arató, Csaba Szabó, Natália Lásztity and Éva Martos

Az elhízás mértékének megállapítására nincs egységesen elfogadott mérőmódszer. Célkitűzés annak megállapítása, hogy milyen összefüggés van a testtömegindex, a testzsírszázalék és a haskörfogat alapján felállított kategóriák és az inzulinrezisztencia, a szérumleptin és -rezisztin koncentrációja között. Módszerek: A vizsgálatot 101 fiú és 115 lány részvételével végezték el. Mérték a testmagasságot, a testtömeget, a haskörfogatot, a testösszetételt pedig InBody3 bioimpedancia-készülékkel határozták meg. A testtömegindexet és a testzsírszázalékot a készülék számította ki. A szérumban a glükózinzulin-, a leptin- és a rezisztintartalom került meghatározásra. Az inzulinrezisztencia mértékét a HOMA IR modellel becsülték meg. Eredmények: A testzsírszázalék, a szérumleptin és -rezisztin koncentrációja szignifikánsan nagyobb volt a lányok, mint a fiúk esetében. A testtömegindex, a testzsírszázalék és a haskörfogat növekedésével összhangban szignifikánsan nőtt mind a HOMA IR -érték, mind a szérumleptin koncentrációja. A túlsúlyos fiúk – akik, a testzsírszázalék alapján elhízottaknak bizonyultak – szérumleptin-koncentrációja szignifikánsan nagyobb volt, mint nem elhízott társaiké. Következtetés: Mind az epidemiológiai vizsgálatokban, mind a táplálkozási intervenciókban szükséges lenne a testösszetétel meghatározása a szervezetben lezajló biokémiai változások nyomon követése érdekében.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Magda Antal, Lajos Biró, Andrea Regöly-Mérei, Katalin Nagy, Györgyi Arató, Csaba Szabó, Éva Martos and Szabolcs Péter

Az elhízás előfordulási gyakorisága nemcsak felnőtt-, de gyermekkorban is drámaian nő. Célkitűzés: Különböző antropometriai módszerek összehasonlítása. Módszerek: A vizsgálatban 654 fiú és 584 lány (életkor: 15–19 év) adatait értékelték. Az antropometriai adatok közül a testmagasságot és a derékkörfogatot mérték, a testtömeget és a testösszetételt InBody3.0 bioimpedancia-mérővel határozták meg. A testtömegindexet és a testzsír százalékos arányát a készülék számította ki. Eredmények: A testtömegindexre vonatkozó, nemre, korra specifikus diagnosztikus kritériumok szerint sovány a fiúk 6,7%-a, túlsúlyos 15,9%-a és elhízott 4,1%-a; a lányok 7,2%-a sovány; 7,9%-a túlsúlyos és 1,9%-a elhízott. Elhízott volt a testzsírszázalék alapján a fiúk 5,1%-a, a lányok 16,2%-a, míg a derékkörfogat alapján a fiúk 10,5%-a, a lányok 7,9%-a. Elhízott volt a túlsúlyosnak ítélt fiúk 10,5%-a és a lányok 77%-a a zsírszázalék szerint, míg 38%-a, illetve 55%-a a derékkörfogat alapján. Következtetés: Az epidemiológiai vizsgálatokban az elhízottak kiszűrésére, valamint a fogyókúrás dietoterápia nyomon követésére a testösszetétel meghatározásának kiemelt jelentősége van. Mindemellett az olcsó és könnyen kivitelezhető derékkörfogat mérését minden esetben el kell elvégezni.

Restricted access

Antal, M., Biró, L., Nagy, K. et al.: Association of body mass index, waist circumference and body fat percentage with obesity.; Ann. Nutr. Metab., under review. Péter, S., Regöly-Mérei, A., Biró, L

Restricted access
Physiology International
Authors: P Szablics, K Orbán, S Szabó, M Dvorák, M Ungvári, S Béres, AH Molnár, Z Pintér, K Kupai, A Pósa and Cs Varga

people were obese all over the world in 2008 ( 21 ). The severity of obesity can be determined by the body mass index (BMI), the waist circumference (WC), and the body fat percentage (BF%) ( 9 , 11 ). Obesity is a risk factor for many diseases, including

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az időskori elhízás vagy alultápláltság megelőzésének leghatékonyabb módja a testösszetétel követése. Célkitűzés: Tanulmányunk célja az idősek otthonában lakók tápláltsági állapotának felmérése, a vércukorszint és az artériás vérnyomás meghatározása. Módszer: 2017 novemberében harminchat 60 évnél idősebb lakost vontunk be a vizsgálatba. A testösszetétel meghatározását bioimpedancián alapuló ’InBody230’ mérleggel végeztük. Az éhgyomri vércukorszintet digitális vércukormérővel, az artériás vérnyomást pedig felkaros digitális vérnyomásmérővel határoztuk meg. Eredmények: A résztvevők 36,1%-a kívánatos túlsúlyú (testtömegindex [BMI] 25–29,9 kg/m2) és 36,1%-a elhízott (BMI≥30,0 kg/m2). Főleg 75–84 éves korban jellemző az elhízás (50%). A vizsgált személyek 44%-ának nem megfelelő a glikémiás válasza, az átlag éhgyomri vércukorszint 7,27 ± 2,03 mmol/l. Az artériás vérnyomás átlagértéke 143,6/79,5 mmHg. A vizsgált idősek közel 60%-a hypertoniás. Következtetések: Az idősotthon lakóinak több mint harmadánál állapítottunk meg elhízást, és 70%-uk esetében magas a szív-ér rendszeri komorbiditás lehetősége. Eszerint az idősotthonokban nagyobb figyelmet kell szentelni az étkezés mennyiségére és minőségére a komplikációk elkerülése érdekében. Orv Hetil. 2019; 160(9): 349–358.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mónika Fekete, Judit Pákó, Gergő Szőllősi, Krisztina Tóth, Mónika Szabó, Dorottya Horváth and János Tamás Varga

Absztrakt:

Bevezetés: COPD-ben szenvedő betegeknél kóros tápláltsági állapot alakulhat ki a gyulladásos citokinek termelődése, valamint a beszűkült étrend miatt. Célkitűzés: A COPD-s betegek tápláltsági állapotának kombinált rizikószűrése, a testtömeg rendellenességének és kapcsolatának vizsgálata a légzőszervi és funkcionális paraméterekkel, valamint e rendellenességek életminőségre gyakorolt hatásának elemzése. Módszer: A tápláltsági rizikó kombinált szűrését végeztük MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) kérdőívvel és a bioelektromosimpedancia-analízis elvén működő InBody 170 géppel, valamint OMRON BF511 testösszetétel-elemző mérőkészülékkel az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Légzésrehabilitációs Osztályán 2019. január 1. és december 31. között, 40 év feletti COPD-s betegek körében. Eredmények: A betegek medián életkora 66 (IQR 61–72) év, a medián BMI 24,5 (IQR 19,1–29,7) kg/m² volt; a 110 COPD-s beteg közül 32% (n = 35) alultáplált volt, és 45% (n = 49) akaratlanul fogyott az előző évben. Az alultáplált betegek gyengébb tüdőfunkcióval rendelkeztek (FEV1ref%: 36 [IQR 29–49]), mint a normál súlyú (FEV1ref%: 46 [IQR 35–52]) vagy túlsúllyal rendelkező (FEV1ref%: 46 [IQR 39–57]) betegek, életminőségük szignifikánsan gyengébb volt (65,63 vs. 56,59 vs. 47,23; p = 0,045). Szignifikáns korrelációt találtunk a BMI – FEV1ref% (ρ = 0,26; p = 0,007) és a BMI – exacerbatiók száma között (ρ = 0,37; p = 0,008). Következtetés: Megállapítottuk, hogy az alultáplált COPD-s betegek gyengébb tüdőfunkcióval és rosszabb életminőséggel rendelkeznek, valamint azt is, hogy a kóros tápláltsági állapot kialakulásának magas kockázata miatt COPD-s betegeknél javasoljuk a tápláltsági állapot rizikójának kombinált szűrését és a táplálásterápia hatékonyságának vizsgálatát. Orv Hetil. 2020; 161(40): 1711–1719.

Open access

This study compared the physical fitness of Hungarian undergraduate students in 2011–2012 with the representative sample surveyed in 1997–1998. A total of 123 males and 309 females (mean age 21.19±2.19 yrs) were randomly selected in two Hungarian universities (Pécs, Kaposvár). Anthropometric data (height, weight, skinfolds, body fat percentages) were measured and the subjects performed 9 tests of the Eurofit Fitness Test Battery. The BMI, total body fat and performance in most of the fitness components (balance, agility/speed, flexibility, abdominal muscular strength, aerobic fitness of females) was higher in 1997–1998 (p<0.05) whereas the handgrip strength and performance in Bent Arm Hanging test were significantly better in 2011–2012 (p<0.001). These findings support interventions focusing on increasing regular physical activity among Hungarian youth.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: S. Fekete, I. Szakáll, Emma Kósa, Emese Andrásofszky, Kinga Fodor, A. Hidas and J. Tőzsér

A growth trial was carried out to test the effect of organic, trivalent chromium and L-carnitine on the body composition of growing rats. At the same time, an evaluation of different measurement methods (weight of epididymal fat pad, adipocyte morphometry, total body electrical conductivity) was performed. Outbred Wistar rats of 30 days of age were fed diets of different (0, 10 and 20%) protein level. The diets were supplemented with 4 mg/kg Cr as chromium nicotinate, and 100 mg/kg L-carnitine. The experimental feeding lasted 15 days, after a 5-day-long adjustment period. It was found that Cr addition increased feed intake. Both treatments caused changes in body composition, increasing fat and protein deposition. Organic chromium had no effect at either protein level, while L-carnitine improved the protein retention only at an optimum (20%) protein supply. No statistically significant correlation was found between total body electrical conductivity (TOBEC) and body composition, which could be attributed to the great individual differences. A close correlation was found among total body fat percentage, weight of epididymal fat pad and the adipocyte surface. The data suggest that there is an interaction between dietary protein supply and the effect of repartitioning agents.

Restricted access

Long-range repeated-measure sample differences in body dimensions, body composition and physical performance help to describe the changes in a population’s lifestyle. The aim of our study was to analyse such changes in longitudinal studies repeated after a 25-year interval. Data collections repeated every six months for the periods 1977–1981 (n=152) and 2002–2006 (n=158) were carried out in nonathletic boys aged between 6.51 and 11.50 years from the same districts of Budapest. Means for height, body mass, BMI, body fat percentage, and distance covered during a running endurance test, as well as the slopes of the changes were compared. The children of the second series of studies were significantly taller and heavier, had more depot fat and showed poorer cardio-respiratory endurance than their peers 25 years before. The increases with age in weight, BMI and depot fat were steeper in the second series. The significant differences that developed in anthropometric traits and physical performance during these 25 years are regarded as indirect evidence for how severely the average physical condition had declined, as well as how health risks of the schoolchildren had increased.

Restricted access

The present study aimed at investigating serum leptin levels of elite young male athletes who have been regularly exercising for a long period of time and males who do not exercise. The study included 24 trained young male athletes and 22 healthy sedentary male subjects. Athletes who participated in the study were from different sports branches and have been regularly exercising for at least 2 years. Serum leptin levels were determined by RIA. VO2max levels were identified during maximal exercise. Lactic acid levels were identified one minute before and one minute after exercise from the fingertip by Pro-lactate kit. As a result of the tests, although BMI values of trained young male athletes and healthy males were close to each other, leptin levels were significantly lower (p<0.01), VO2max values were significantly higher (p<0.01) and test periods were significantly longer (p<0.001) in the former.  In conclusion, regular exercise, by reducing body fat percentage, suppresses serum leptin levels.

Restricted access