Search Results

You are looking at 1 - 10 of 44 items for :

  • "bone tissue" x
Clear All

, H.: Immunology and bone. J. Biochem., 2013, 154 (1), 29–39. Arboleya, L., Castañeda, S.: Osteoimmunology: the study of the relationship between the immune system and bone tissue. Reumatol. Clin., 2013, 9 (5

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: János Kiss, Bernadett Balla, János P. Kósa, Adrienn Borsy, János Podani, István Takács, Áron Lazáry, Zsolt Nagy, Krisztián Bácsi, Eszter Szlávy, Miklós Szendrői, Gábor Speer, László Orosz and Péter Lakatos

150 1059 1069 Balla, B., Kiss, J., Borsy, A. és mtsai: Different gene expression patterns in the bone tissue of aging postmenopausal

Open access

tricalcium phosphate (TCP) have been studied extensively due to their composition closely resembling the inorganic phase of bone tissue, their osteoconductive and biocompatible properties allowing their integration with the host bone [9

Open access

Abstract  

The feasibility has been shown of instrumental determination of the Na/Ca ratio with a standard deviation of 4.7% in sections of undecalcified bone tissue made from standard biopsy or autopsy bone samples (about 0.5 mg in weight) embedded in poly (methyl methacrylate) blocks. The determination was based on short-time activation and counting the24Na and49Ca radionuclides. Blank values and detection limits of the elements were evaluated and possibilities to detect changes of the Na/Ca ratio are discussed.

Restricted access

Abstract  

Bone tissues of thirteen deceased persons were analyzed to determine the activity concentration of the radionuclides 228Ra, 228Th, 232Th and 230Th. The activity ratios enable to assess the post-mortem-interval (PMI). The samples were prepared for analysis by incinerating and pulverizing. 228Ra was directly detected by γ-spectrometry. 228Th, 230Th, 232Th were detected by α-spectrometry after radiochemical purification and electro-deposition. It is shown that the method is principally suited to determine the PMI. A minimum of 300 g (wet weight) of human bone tissue is required for the analysis. Counting times are in the range of one to two weeks.

Restricted access

Abstract  

An experiment on rabbits was carried out with the aim to check results obtained formerly with the help of the neutron activation analysis indicating that Na+ ions can be /by contrast to K+ ions/ only very slowly removed from the bone tissue by extraction with water. The data resulting from a radiotracer experiment with22Na are in a good agreement with the above mentioned results.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Andrássy, Gyula Maros, István János Kovács, Ágnes Horváth, Katalin Gulyás, Éva Bertalan, Anikó Besnyi, Judit Füri, Tamás Fancsik, Zoltán Szekanecz and Harjit Pal Bhattoa

A csontszövet és a geológiai képződmények szerkezeti felépítése közötti hasonlóság lehetővé teszi, hogy a csontszövet szervetlen részét matematikai modellekkel közelítsük. Az elemi összetétel ellenőrizhető a lézerindukált plazmaspektroszkópiai és induktív csatolású plazmaoptikai emissziós spektrometriás mérésekből meghatározott elemoxidkoncentráció-értékekkel. A számításokból és a laboratóriumi mérésekből egyértelműen következik, hogy a csontszövet tulajdonságait elsősorban a hidroxiapatit határozza meg. A szervetlen csontszerkezet igen jól tanulmányozható a lézerindukált plazmaspektroszkópiai technikával megbízhatóan mérhető kalcium-oxid-koncentrációértékek eloszlásainak segítségével. Jelen tanulmányban a szerzők hím szarvasmarha lábszárcsontjaiból készült vékonycsiszolatokon szelvény menti, lézerindukált plazmaspektroszkópiai mérésekből számított kalcium-oxid-koncentráció eloszlásai mutatják be. A kalcium-oxid-koncentrációértékek felületi eloszlásait, „gyakorisági eloszlási” görbék támasztják alá. A több csoportba sorolt kalcium-oxid-koncentrációértékek alapján a corticalis és trabecularis csontszerkezet élesen megkülönböztethető. A szerzők a csontokon elvégzett kvantitatív komputertomográfiái mérésekből számított attenuációs együttható (összsűrűség) és geológiában használt „ρ”-sűrűség között szignifikáns pozitív korrelációt találtak. Továbbá a kiszámított „ρ”-sűrűség és a meghatározott átlag-kalcium-oxid-koncentrációértékek inverz korrelációt mutattak. Orv. Hetil., 2014, 155(45), 1783–1793.

Restricted access

In the experiment on the 36 mature rats, the peculiarities of morphological disorders in the lower jaw of rats under the influence of salts of chromium, lead, zinc, iron, copper, and manganese are showed. Profound morphological changes in bone and cartilaginous tissues of lower jaw are followed by disorders of bone mineral content. The importance of the S100 protein in morphological changes in bone and cartilaginous tissues under the influence of heavy metal salts is shown.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Béla Sebők, Gábor Kiss, Péter János Szabó, Dániel Rigler, László Milán Molnár, Gábor Dobos, Ferenc Réti, Hajnal Szőcs, F. Árpád Joób, Kinga Körmöczi and György Szabó

scaffold with a porous surface for bone tissue reconstruction. New Carbon Materials, 2010, 25 , 232–236. Jian-wen D. Characterization and biological behavior of carbon fiber

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Anatolii Romaniuk, Yuliia Lyndina, Vladyslav Sikora, Mykola Lyndin, Ludmyla Karpenko, Oksana Gladchenko and Igor Masalitin

) Diaphysis area and (B) epiphysis area. Hematoxylin and eosin staining. Magnification 100× Compact bone tissue is an outside line of the bone marrow. As a part of trabecular bone, it is also presented in the form of beams

Open access