Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "breast neoplasms" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Mátrai, Gusztáv Gulyás, László Tóth, Ákos Sávolt, Mária Bidlek, Éva Szabó, Pál Pesthy, Csaba Kunos, Alexandra Bartal, and Miklós Kásler

., Calitchi, E. és mtsai: Value of reduction mammoplasty in the conservative treatment of breast neoplasms (A propos of 70 cases). Ann. Chir. Plast. Esthet., 1996, 41 , 346–353. Calitchi E

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Számos daganatban igazolták, hogy mind a thrombocytosis, mind a 2-es típusú cukorbetegség negatívan befolyásolja a tumoros betegek túlélését. A két tényező szerepét együttesen emlőtumorokban eddig még nem vizsgálták. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, illetve az I. sz. Sebészeti Klinika szakambulanciáin 2014−2017 között emlőtumor miatt kezelt betegpopulációban a thrombocytosis és a 2-es típusú diabetes gyakoriságának és a daganatos betegség kimenetelére gyakorolt önálló és együttes hatásának felmérése volt. Vizsgáltuk az emlőtumor diagnózisakor a laboratóriumi és anamnesztikus adatokat a cukorbeteg és nem cukorbeteg csoportokban, túléléselemzéssel a thrombocytosis és/vagy a 2-es típusú cukorbetegség túlélést befolyásoló hatását. Módszer: Retrospektív vizsgálatunkban 274, emlőtumoros beteg adatait elemeztük. A betegeket legkésőbb 2018. 12. 31-ig, az utolsó egyetemi megjelenésükig vagy haláluk bekövetkeztéig követtük. Eredmények: Emelkedett thrombocytaszámokat (400 G/l feletti) a betegek ~5%-ában figyeltünk meg. A betegek közel ötöde 2-es típusú cukorbeteg volt (52 fő). A cukorbetegek szignifikánsan idősebbek voltak a tumor felismerésekor (nem cukorbeteg: 56,8 ± 13,8 év, cukorbeteg: 67,8 ± 11,0 év, p<0,0001). A nem cukorbetegeknél gyakoribb a tripla negatív (p = 0,0366), illetve a T1-es stádiumú tumor (50%), míg cukorbetegekben a T2-es stádium a leggyakoribb (51,9%). A túlélési modell alapján az emlőtumoros betegek rövidebb túlélési idejét prognosztizálja, ha 2-es típusú cukorbetegségben is szenvednek (p = 0,0032). Vizsgálatunkban a betegek túlélését a thrombocytosis nem befolyásolta. Következtetés: A 2-es típusú cukorbetegekben az emlőtumor diagnosztizálásakor súlyosabb klinikai stádium valószínűsíthető, és rövidebb túlélés prognosztizálható. Javasoljuk, hogy a cukorbeteg nők kontrollvizsgálata alkalmával a nők figyelmét fel kell hívni a mammográfiai szűrővizsgálatok fontosságára, illetve 30 éves kor felett a diabetest rizikótényezőnek kell tekinteni, és a betegek szűrővizsgálata legalább kétévente javasolt. Orv Hetil. 2019; 160(51): 2012–2020.

Open access

) Immunoreaction at 43 kDa with anti-ubiquitin antibody in breast neoplasms. Jpn. J. Cancer Res. 88 (3), 273-280. Immunoreaction at 43 kDa with anti-ubiquitin antibody in breast neoplasms Jpn. J. Cancer Res

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Gődény, Éva Szabó, Mária Bidlek, Krisztina Fehér, Tímea Nagy, and Miklós Kásler

229 877 884 Forrai, G., Bodoky, G.: Radiological diagnostics news of breast neoplasms. [Az emlődaganatok radiológiai vizsgálatának

Restricted access

Le Bourgeios J Baruch 1996 Value reduction mammoplasty in the conservative treatment of breast neoplasms (A propos of 70 cases) Ann Chir

Restricted access

; Mastectomy ; Mass Screening ). Not surprisingly, breast cancer ( Breast Neoplasms , appearing 5,540 times) is seen to be the focal aspect of this factor. The third most important line of research seen here is Medical-Legal Studies (12.9% of

Restricted access

with bone metastases have bone pain [ 5–8 ]. Based on those descriptions, Jensen in his study has found the high outbreak of skeletal metastasis due to breast cancer of Denmark’s population and it occurred in 47.6% of patients with breast neoplasms

Open access

, Vascular; Tumor Markers, Biological; Breast Neoplasms; Transplantation, Heterologous; Brain Neoplasms; Mice, Inbred NOD; Drug Resistance, Neoplasm; Neovascularization, Pathologic; Neoplasm Proteins; Tumor Cells, Cultured; Neoplasm Metastasis

Restricted access