Search Results

You are looking at 1 - 10 of 114 items for :

  • "bulk density" x
  • All content x
Clear All

: Estimation of water-retention characteristics from the bulk density and particle-size distribution of Swedish soils. Soil Sci. , 161 , 832-845. Estimation of water-retention characteristics from the bulk density and particle

Restricted access

Abstract  

Monte Carlo calculations were carried out to study the dependence of γ-ray yield on the bulk density and moisture content of a sample in a thermal-neutron capture-based prompt gamma neutron activation analysis (PGNAA) setup. The results of the study showed a strong dependence of the γ-ray yield upon the sample bulk density. An order of magnitude increase in yield of 1.94 and 6.42 MeV prompt γ-rays from calcium in a Portland cement sample was observed for a corresponding order of magnitude increase in the sample bulk density. On the contrary the γ-ray yield has a weak dependence on sample moisture content and an increase of only 20% in yield of 1.94 and 6.42 MeV prompt γ-rays from calcium in the Portland cement sample was observed for an order of magnitude increase in the moisture content of the Portland cement sample. A similar effect of moisture content has been observed on the yield of 1.167 MeV prompt γ-rays from chlorine contaminants in Portland cement samples. For an order of magnitude increase in the moisture content of the sample, a 7 to 12% increase in the yield of the 1.167 MeV chlorine γ-ray was observed for the Portland cement samples containing 1 to 5 wt.% chlorine contaminants. This study has shown that effects of sample moisture content on prompt γ-ray yield from constituents of a Portland cement sample are insignificant in a thermal-neutrons capture-based PGNAA setup.

Restricted access

A komposztált szennyvíziszap alkalmas talajjavításra, mivel nagy a szervesanyag- tartalma. A rendszeres komposztkezelés javítja a homoktalaj fizikai tulajdonságait, melyek nagymértékben befolyásolják a talajban lejátszódó kémiai és biológiai folyamatokat (az adszorpciós jelenségeket, az oxidáció-redukció feltételeit, az anyagtranszport lehetőségeit, a biológiai aktivitást, a tápanyagforgalmat), s ezeken keresztül a talaj termékenységét.A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében 2003-tól vizsgáljuk a szennyvíziszap-komposzt tartamhatását kisparcellás kísérletben, melyben talajfizikai méréseket is végzünk a komposztkezelés hatásainak megállapítására. A komposzt 0, 9, 18 és 27 t·ha−1 dózisban, és a következő összetételben került bedolgozásra a talajba: szennyvíziszap 40%, szalma 25%, riolit 30%, bentonit 5%. A kísérlet vetésforgóban vetett tesztnövényei a tritikále (× Triticosecale Wittmack), kukorica (Zea mays L.) és a zöldborsó (Pisum sativum L.). A talaj térfogattömegének, víztartóképesség-görbéjének és légáteresztő képességének meghatározására bolygatatlan talajmintákat vettünk az 5–10 és 20–25 cm-es talajmélységekből hat ismétlésben. A talajok víztartó képességét homokágy-, homok/kaolinágy-, valamint nyomás membrános készülékkel mértük. A talaj légáteresztő képességének meghatározására Eijkelkamp M1-08.65 típusú készüléket használtunk.A kísérleti parcellák talajainak térfogattömeg-értékeinél tapasztalt nagyfokú heterogenitás megmutatkozik a mért víztartóképesség- és légáteresztőképességértékek — kezelésektől kevésbé függő — nagy szórásában. A térfogattömeg és a légáteresztés között közepesen szoros kapcsolatot (R2 = 0,38) tapasztaltunk. Megállapítottuk, hogy a vizsgált homoktalaj 1,6 g·cm−3 térfogattömeg mellett is — szántóföldi vízkapacitásnak megfelelő nedvességtartalom esetén — „nagyon nagy” légáteresztő képességgel rendelkezik.A kapott terméseredmények alapján, a komposztkezelés hatására a talaj fizikai tulajdonságaiban végbemenő változások kedvezően hatnak a növények fejlődésére, ezáltal a terméshozamra.

Restricted access

The aim of the study was to determine K-factors of homogeneous zones in palm-groves in order to make possible the interpolation of these values to other similar areas, and by this way to help the calculation of draining parameters. Another goal was to interpret the agronomical aspects of the results. Investigations for the determination of conductivity factors (K-factors) were carried out in the palm-groves of the Oued Rhir Valley. The measurements  - conducted three times - were made by the auger-hole method. After boring the hole, a perforated cylinder was placed into it to prevent falling in. K-factor values were calculated after van Beers. The mean of the three calculations was given as the end result for the K-factors. Our results show that K-factor values are influenced by the porosity, type, bulk density and texture of soils, their salt content and the form of gypsum. The K-factor was extremely high in case of sandy soils and soils containing crystallized gypsum. Water conductivity was moderate in case gley and pseudogley were located in deeper layers. The lowest values occurred when gypsum was found in cemented coherent particles. Salinization in deeper layers influenced hydraulic conductivity only in case it was associated with finer texture and airless layers. Besides date production, the traditional growing of nitrogen-fixing perennial legumes (alfalfa, Egyptian clover, melilot, etc.) in palm-groves is essential.  Systemic flooding irrigation decreases the salt content of soils, increases date and legumes yields. Legumes - by their root-system - improve the nitrogen balance, structure and water drainage of soils. The green parts of the cultivated legumes serve as fodder for animals (goats, sheep, cows), which turn it to manure. This manure increases the nutrient supply of the soils for palm-trees and vegetables. The positive results of stubble and root manuring (green manuring) of legumes is also confirmed by experiments on sandy soils. The elaboration of a good plant rotation is possible. At last, date and vegetables produced in this way could be sold better on the world market as bioproducts.

Restricted access

number of scans was 16. Results and discussion Spectral transmission The five types of fiber assemblies with three levels of bulk density (0.0032, 0.0064, and 0.0096 g/cm 3 ) were filled in the

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: A. Dobrinčić, L. Tuđen, M. Repajić, I. Elez Garofulić, Z. Zorić, V. Dragović-Uzelac, and B. Levaj

.7 Bulk density Bulk density (g ml –1 ) was determined by adding 2 g of OLE powder into 10 ml graduated cylinder and holding the cylinder on a vortex vibrator for 1 min. The ratio of the powder mass and the volume occupied in the cylinder determines the

Restricted access

. 2002 13 775 784 Blake, G.H., Hartge, K.H. (1986) Bulk density. In: Klute, A. (Ed.), Methods of soil analysis . Soil

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Abdelhamid Harabi, Djamel Belamri, Noureddine Karboua, and Fatima-Zohra Mezahi

for 2 h at different temperatures varied from 1050 to 1200 °C. Series of three samples have been, generally, prepared for each sintering temperature. In order to evaluate the bulk density, both micrometre and electronic balance have been used. The

Restricted access

. [8] EN 1097-3 (721187), Tests for mechanical and physical properties of aggregates , Part 3, Determination of loose bulk density and voids, Bratislava, SÚTN, 2003. [9

Restricted access