Search Results

You are looking at 1 - 10 of 51 items for :

  • "cardiovascular complications" x
Clear All

Plasma homocysteine and Cystatin C levels of 360 chronic haemodialysed patients were measured in fasting (191 men, mean age: 55.5 years; and 169 women, mean: 62.9 years). The patients were divided into subgroups: diabetes mellitus (34 men and 38 women 7 vs 8 IDDM). obliterative arteriosclerosis (68 men and 61 women), cardiovascular complications (75 men and 84 women) and stroke (16 men and 12 women), and after renal transplantation in chronic rejection (15 men and 5 female). Homocysteine was determined by IMx analyser from Abbott by FPIA method. Immunoturbidimetric method was used for quantification of Cystatin C (PETIA). The lowest Cystatin C concentration was found in diabetic patients (4.35±0.15 mg/l in men and 3.18±1.77 mg/l in women) and the highest one occurred in anuric and bilateral nephrectomised and transplanted chronic rejected patients (6.075 mg/l in men and 6.35 mg/l in women: p<0.001). The homocysteine levels (24.98±2.94mmol/l in men and 23.88±1.76mmol/l in women) exceeded the upper limit of reference range (<15.0mmol/l). There was a significant difference in favour of subgroup of cardiovascular (27.25mmol/l in men and 26.87mmol/1 in women) and stroke patients (27.16mmol/l in men and 30.76mmol/l in women p<0.001). Elevated levels were found in chronic rejected patients with accelerated arteriosclerotic events (25.94mmol/l in men and 27.43mmol/l in women). Good positive linear correlation was found between serum homocysteine and Cystatin C levels (r=0.2393 and 0.2252). The authors demonstrated hyperhomocysteinaemia associated with high Cystatin C concentration in four subgroups of haemodialysed patients (obliterative and accelerated arteriosclerosis. cardiovascular disease, and cerebrovascular complications and stroke).

Restricted access

Abstract  

To understand the role of Cu and Zn in human blood both in controls as well as in cardiovascular (CVD) patients, whole blood samples of 181 CVD and 185 controls between the ages of 20–66 years were investigated. Instrumental neutron activation analysis (INAA) and flame atomic absorption spectrophotometric techniques were successfully employed to quantification Cu and Zn levels. The mean blood-Cu levels (1.50 mg L−1) were found as enhanced whereas Zn levels (5.88 mg L −1) were reduced in cardiovascular patients group as compared to 0.90 and 6.70 mg L−1 for Cu and Zn respectively in controls. Cu/Zn ratios for CVD patients are also higher than in control subjects. Negative correlation exists between Cu and Zn levels in both controls and patient groups. However, when the CVD patients were checked for their systolic and diastolic pressure it was found that copper concentrations in these patients was significantly increased (p < 0.001) with the rise of blood systolic pressure so a positive correlation was observed between copper and systolic pressure. Zn on the other hand has an inverse relation with systolic as well as diastolic pressure (p < 0.001). Total cholesterol (TC), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high-density lipoprotein cholesterol, and triglyceride (TG) in blood samples have also been determined and their probable role in the CVD complication has been observed. A positive correlation of blood-Cu with TC, TG, and LDL-C indicates that rise in blood-Cu levels may initiate the development of CVD. An increase in Cu/Zn ratio can instigate the cardiovascular risk factor. The findings from this study can definitely update our knowledge of the role of Cu and Zn in the development of CVD risk in humans.

Restricted access

A közelmúltban publikált metaanalízis eredményei azt bizonyítják, hogy cukorbetegek intenzív kezelésével a minél jobb anyagcserehelyzet elérésére való törekvés érdemben csökkenti a cardiovascularis eseményeket. Az elérhető relatív (konvencionális kezeléshez viszonyított) kockázatcsökkenés 1-es típusú diabetesben kifejezettebb, mint 2-es típusúban. A csökkenés a három fő manifesztációs területen (szív, agy, periféria) egyaránt igazolható, a csökkenés mértéke azonban különböző. A két (intenzív versus konvencionális) kezelési rendszer összehasonlításakor a halálozás terén értékelhető különbség nem mutatható ki.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ferenc Sztanek, Bernadett Balogh, Ágnes Molnár, Eszter Zöld, Nóra Tóth, András Áron Jakab and György Paragh

Absztrakt:

Bevezetés: Világszerte jelentősen növekszik a cukorbetegség előfordulása. A distalis típusú szenzomotoros polyneuropathia (DSPN) a leggyakrabban előforduló és a legkorábban kimutatható microvascularis szövődmény, mely változatos klinikai megjelenése és sokszor atípusos tünetei miatt gyakran csak a cukorbetegség előrehaladott stádiumában kerül felismerésre. Célkitűzés és módszer: Munkánk során 431 beteg adatait dolgoztuk fel, akiket 2011 és 2018 között a Debreceni Egyetem Diabeteses Neuropathia Centrumában vizsgáltunk Neurometer® segítségével, és összefüggéseket kerestünk a különböző szív-ér rendszeri és microvascularis szövődmények (retinopathia, microalbuminuria), a laboratóriumi paraméterek és a DSPN súlyossága között. Eredmények: A betegek átlagéletkora 63,4 év, 62%-uk nő volt, 92%-uk 2-es típusú cukorbetegségben szenvedett. A cukorbetegség fennállásának átlagos ideje 13,7 év volt. Cardiovascularis betegség a betegek 42%-ánál volt ismert. A microvascularis szövődmények közül a retinopathia előfordulása 12% volt, perzisztáló microalbuminuria a betegek 16%-ánál volt igazolva. A vizsgált betegek 19%-ánál a típusos DSPN-panaszok ellenére sem tudtunk idegi károsodást kimutatni; 49%-ban enyhe fokú, 19%-ban közepes fokú és 13%-ban súlyos fokú neuropathia volt kimutatható Neurometer® segítségével. A cukorbetegséggel összefüggő idegi károsodás kifejezettebb volt diabeteses retinopathia (p<0,001) és perzisztáló microalbuminuria esetén (p<0,001), e microvascularis szövődmények előfordulása összefüggést mutatott a DSPN súlyosságával. A cardiovascularis szövődmények megjelenése nem mutatott korrelációt a perifériás idegkárosodás mértékével, és nem találtunk összefüggést a DSPN súlyossági foka és a cardiovascularis betegségek előfordulása között. Következtetés: Eredményeink alapján a diabeteses neuropathia progressziója előre jelezheti az egyéb microvascularis szövődmények megjelenését 2-es típusú cukorbetegségben, adataink azonban nem mutattak összefüggést a cardiovascularis betegségek kialakulásával. A Neurometer® segítségével végzett perifériás idegrendszeri vizsgálat alkalmas a DSPN követésére és a neuropathia súlyosságának megállapítására. A cardiovascularis kockázatot az autonóm idegrendszeri funkciót vizsgáló Ewing-féle reflextesztek segítségével jobban meg tudjuk ítélni cukorbetegeinknél. Orv Hetil. 2020; 161(30): 1243–1251.

Open access

myocardial angiogenesis due to high glucose levels in the bloodstream is the major manifestation of diabetes-affected cardiovascular complications ( 11 ). Nevertheless, increasing heart angiogenesis and improving quality of life for diabetic patients with

Restricted access

Absztrakt:

Az antihyperglykaemiás (antidiabetikus) kezelés és a diabetes idült szövődményeinek alakulása régóta a diabetológiai kutatások előterében áll. A glykaemiás kontroll és a szövődmények kialakulásának összefüggése terén alapvető ismeretekhez jutottunk az 1-es típusú diabetesben szenvedők körében végzett DCCT (Diabetes Control and Complications Trial), illetve a 2-es típusú cukorbetegek körében folytatott UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) alapadatainak és utánkövetésének publikációjakor. A két, úgynevezett „mérföldkő”-tanulmányon túlmenően a szakirodalomban több olyan randomizált, kontrollált, nagy klinikai vizsgálat lelhető fel, amelynek obszervációs jellegű utánkövetését szintén megvalósították. Ezek a megfigyelések – többek között – megalapozták a metabolikus memória, illetve a metabolikus örökség fogalmát. A közlemény az áttekintett vizsgálatok fontosabb eredményeit összegzi. Orv Hetil. 2018; 159(15): 575–582.

Restricted access

Absztrakt:

A diabetológiai szakmai közvélemény a randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatok utánkövetéseiből levonható megfigyeléseket – a számos zavaró, potenciálisan torzító körülmény ellenére – fontosnak tartja. A metabolikus memória, metabolikus örökség fogalmának megismerése nyomán – többek között – ezért törekszünk a diabetes felismerésétől kezdődően a minél tökéletesebb glykaemiás kontroll elérésére, tudva azt, hogy ennek a ténykedésnek késői kedvező hatására is számíthatunk. Az évekkel ezelőtt végzett klinikai hatékonysági vizsgálatoktól eltérően a jelenleg zajló, hatósági előírás nyomán indított, az új, innovatív antidiabetikumok cardiovascularis biztonságosságát megítélő vizsgálatok célja és módszertana merőben más. A már lezárult 10 ilyen klinikai tanulmány lehetővé teszi, hogy a biztonságossági vizsgálatokkal kapcsolatban egyedi érdekességek mellett általánosságok is megfogalmazhatók legyenek. A jelek arra utalnak, hogy a diabetológiában a cardiovascularis szövődmények alakulását megítélő randomizált, kontrollált, utánkövetéssel kiegészített hatékonysági vizsgálatok korszaka lezárult, szemben a cardiovascularis biztonságossági vizsgálatokkal, amelyekből jó néhány tanulmány befejezése az elkövetkezendő években várható. Orv Hetil. 2018; 159(16): 615–619.

Restricted access

Introduction Diabetes mellitus (DM) is a worldwide health problem associated with increased cardiovascular complications and cardiovascular diseases ( 49 ). Type 2 DM is recognized as the etiology of over 80% of all

Restricted access

Abstract

Ultrasound examination is a simple and readily available method for the measurement of visceral fat thickness (VFT). According to the literature, VFT data correlate well with the computed tomographically determined “gold standard” values of visceral fat quantity, predicting cardiovascular risk of obesity. The probability of indicating the presence of the two major risk factors of obesity, namely, fatty liver and cardiovascular complications, was investigated by ultrasound. Ultrasound measurement of VFT and ultrasound liver attenuation were assessed in 201 patients and correlated with each other and with other parameters. A significant correlation (p < 0.001) was found between VFT and visceral fat area (VFA) measured by bioimpedance examinations and body mass index (BMI), but no correlation was seen between VFT and liver ultrasound attenuation as well as with serum lipid data. It was concluded that the presence of fatty liver disease is not certainly connected to the increase of abdominal fat.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Bencze and Károly Rácz

Az acromegalia a növekedési hormon túltermelése következtében kialakuló endokrin kórkép, amely jellegzetes külső és szervi elváltozásokkal jár. Az esetek döntő többségét a hypophysis növekedési hormont termelő daganata okozza. A betegek morbiditásában és mortalitásában meghatározó jelentőségűek a cardiovascularis szövődmények, amelyek már a kórkép korai fázisában kimutathatók. A szerzők közleményükben az acromegaliás cardiomyopathia jellegzetességeit tekintik át. Orv. Hetil., 2011, 152, 1875–1878.

Open access