Search Results

You are looking at 1 - 10 of 189 items for :

Clear All

in early medieval cemeteries in Bavaria. Contributi di archeologia medievale / Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich 5. Firenze: All’Insegna del Giglio. Hakenbeck S

Restricted access

Raczky P.-Kovács T.-Anders A. (szerk.): Szihalom-Budaszög. Késo szarmata — kora népvándorlás kori temeto a IV-V. századból (Late Sarmatian and Early Migration Period Cemetery from the A.D. 4th–5th Century). Budapest, 120

Restricted access

. B ernert : Anthropological analysis of the Avar Period cemetery of Kereki-Homokbánya (Kereki Sand pit) . AnnHN 95 ( 2003 ) 125 – 309 . B ernert 2005

Open access

cemetery at Oroszvár [Rusovce] . FolArch 10 ( 1958 ) 43 – 59 . Krenn-Leeb 2010 = A. Krenn-Leeb : Ressource versus Ritual – Deponierungsstrategien der Frühbronzezeit in Österreich . In: Der Griff nach den Sternen. Internationales Symposium in

Restricted access

. Nemeskéri-Acsádi 1952 = J. Nemeskéri — Gy. Acsádi : Történeti demográfiai vizsgálatok a kérpusztai XI. századi temető anyagából (Analyses of historical demography from the eleventh century cemetery at Kérpuszta). ArchÉrt 79 (1952) 134

Restricted access

A két világháború közötti magyar építészeti kutatások többsége stílusorientált, progressziócentrikus, illetve erősen alkotókhoz kötődő, ami sokszor megnehezíti a kutatást a nem egyértelműen a modern építészethez kapcsolódó épületek, építészek esetében, az olyanok esetében, akik „az emberi léptéket” — mint elsődleges tervezési szempontot „tiszteletben tartva”1 terveztek. Cikkünkben, a korszak egy kiemelkedő jelentőségű, de manapság talán méltatlanul kevés figyelmet kapott tervezőjének, Weichinger Károlynak (és Nendtvich Andornak) egy, a hagyományt a végletekig szem előtt tartó, mégis a modernhez közelítő épületét, a kapcsolódó tervpályázatot, és a tervezés során megvalósuló centrális építészeti koncepció realizálódását vizsgáljuk. Az építészettörténeti elemzést, a korszak egyházművészetének vizsgálata, valamint a tervpályázatok bemutatása egészíti ki.

Restricted access

The Copper Age cemetery of Budakalász

M. Bondár-P. Raczky (eds): Budapest: Pytheas 2009. ISBN 978-963-9746-72-5. 484 S., 88 Abb.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Author: T. Horváth
Restricted access

An anthropomorphic bronze vessel was recovered from a cremation burial of the Budaújlak cemetery section of the canabae’s western cemetery by Bécsi Road in Budapest. The other grave goods from the burial were three light coloured handled jugs, a silver T brooch lacking the pin, a strongly corroded iron belt buckle (?) and bronze fragments that probably came from a small casket. According to the anthropological examination, the few calcinated bone fragments from the burial suggest that the deceased had been a “probably adult man”.

Restricted access

An early medieval cemetery of the Bijelo Brdo culture: Vukovar-Lijeva bara (10th–11th centuries)

Ž. Demo: Zágráb 2009. Két kötet: 628 oldal + 21 színes tábla, nagyméretű színes temetőtérkép, CD-melléklet

Archaeologiai Értesítő
Authors: Zsolt Petkes and Szabolcs Czifra
Restricted access