Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Miért szelektál a lenalidomid alkalmazása TP53 diszfunkció irányában?

Why does the administration of lenalidomide select for TP53 dysfunction?

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
András Kozma
and
Gábor Mikala

lenalidomid hatásos terápiát jelent, míg a következő generációs pomalidomid pedig nem. E jelenség pontosabb megértése elvezet a címben feltett kérdés válaszához. Valamennyi IMID közös receptora a cereblon nevű fehérje, mely egy ubikvitin protein ligáz

Restricted access

Katenin-β és glutathion-S-transzferáz P1 génpolimorfizmusok vizsgálata myeloma multiplexben

Beta-catenin and glutathione-S-transferase gene polymorphisms in multiple myeloma

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Ildikó Pál
,
Árpád Illés
,
Béla Nagy
,
Bernadett Szilágyi
, and
László Váróczy

2015; 39: 1462–1466. 2 Huang SY, Lin CW, Lin HH, et al. Expression of cereblon protein assessed by immunohistochemical staining in myeloma cells is associated with superior

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Nikolett Wohner
,
Gergely Varga
,
Péter Szloboda
,
Péter Farkas
,
András Masszi
,
Laura Horváth
,
Gergely Szombath
,
Judit Várkonyi
,
Szabolcs Benedek
, and
Tamás Masszi

. 2009; 10: 1–15. 9 Zhu YX, Braggio E, Shi CX, et al. Cereblon expression is required for the antimyeloma activity of lenalidomide and pomalidomide. Blood 2011; 118

Open access

A gyógyszerkutatás új irányzatai: hatékonyság és biztonságosság

New directions in drug discovery: safety and efficiency

Scientia et Securitas
Author:
András Kotschy

., Naniong, M. V., Ott, C. J., Mitsiades, C. S., … Kaelin Jr, W. G. (2014) The myeloma drug lenalidomide promotes the cereblon-dependent destruction of Ikaros proteins, Science, Vol. 343. pp. 305

Open access