Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "change of the system" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány a rendszerváltás jelenségét a modernizáció összefüggésében kísérli meg értelmezni azon kutatások eredményeire alapozva, amelyek a XIX. század elejétől kapitalizálódni kényszerülő hazai fejlődést több modernizációs korszakra bontják. Ezen kutatások nem csupán a kiegyezés utáni vagy a két világháború közti időszakot tekintik modernizációs korszaknak, hanem az állam-szocialista berendezkedést is, továbbá az 1989–90-es rendszerváltást követően máig kialakult-kialakított félperifériás globálkapitalizmus-variánst is. A szerző felveti, hogy a rendszerváltó politikai elit különböző csoportjai vajon ebben a történeti perspektívában közelítettek-e a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának kihívásaihoz, avagy ezek halmazából indulataiknak, érdekeiknek, felkészültségüknek, ideológiáiknak stb. megfelelően önkényesen válogattak-válogathattak. Ugyanis, ha a rendszerváltó politikai osztály nem a reálviszonyoknak megfelelően definiálta a korszak kihívásait, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy nem adott rá adekvát választ, és így a társadalom minden területét hosszú ideje átható újratermelődési zavarok, az őket kísérő súlyos feszültségek és konfliktusok nem utalnak másra, mint a legutóbbi rendszerváltásunk válságára, netán kudarcára. A tanulmány ennek kapcsán számos fontos kérdést vet fel – például, hogy az állami-szövetkezeti tulajdon privatizálása önmagában már kapitalizmus-e, hogy a „piac” politikai akarattal „bevezethető-e”, avagy „kiiktató-e” a társadalomból stb. – melyeken talán érdemes elgondolkodni.

Restricted access

H. Sas Judit: Közelmúlt - Rendszerváltások, családtörténetek /The Recent Past - Changes of the System, Family Histories/ (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003, 328 oldal)

Restricted access

„Demokratáink hazárdjátékot játszanak a demokráciával, diktátorjelöltjeink nem tudják, mit diktáljanak. Régi történelmünk, figyelemre méltó kultúránk, lelkesítő mitológiánk dajkameséivel ringatjuk magunkat. De jelenünk oly lehangoló, hogy vezetőink csak a közvetlen jövőről tudnak beszélni –vagy a közvetlen múltról.” (Shastri Tharoor: The Great Indian Novel ) A tudományban –miként a hétköznapi életben –sem szokatlan, hogy egy-egy fogalom megjelenik, egy idő után használhatatlanná válik, net_

Restricted access

Kolosi, Tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. [The Pregnant Sponge Finger. The Social Structure of the Change of the System] Budapest: Osiris, 2000.; Róbert, Péter: Társadalmi mobilitás a tények és a vélemények tükrében. [Social Mobility as Reflected by Facts and Views] Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság - Századvég, 2001.

Restricted access

Abstract  

Extraction of copper(II) and zinc(II) from acidic chloride solutions with mixtures of two extractants: a basic or solvating one and a chelating extractant was discussed. Processes for recovery and separation of Cu(II) from Zn(II) were proposed, which consist of the following steps: extraction from chloride media with the formation of metal chlorocomplex ion pair or solvate, scrubbing of chloride ions with an aqueous solution of appropriate pH with simultaneous transfer of the metal ion to the chelate, traditional stripping with sulphuric acid and conditioning of the basic extractant. Both effective recovery and separation of metal ions with simultaneous change of the system from the chloride to the sulphate state can be achieved. A bifunctional reagent, such as alkyl derivative of 8-hydroxyquinoline, can be also used instead of the extractant mixture.

Restricted access

Summary  

The Japanese government has been attempting to reform the national research system for the past 20 years. This paper describes the structural changes of the system and its performance based on bibliometric analyses and discusses the effects of S&T policy. The investigation indicates that although Japan gradually increased its production of highly cited publications, its share of low-cited publications is much higher than the former. Detailed analyses reveal that the top eight universities account for half of the highly cited publications in the university sector, while other hundreds of universities have massively increased their low-cited publications since 1990. The development of financial and human resources for research in the 1990s enabled new actors to be involved in scientific research, but the resources were concentrated to a small number of universities, reinforcing the collaboration between these universities and others.

Restricted access

Kornai, J. (2000): What the Change of the System from Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean. Journal of Economic Perspectives 14(1): 27–42. Kornai J. What the Change of the

Restricted access

Gecse, G. (2002): Állam és nemzet a rendszerváltás után [State and nation after the change of the system]. Budapest: Kairosz. Gecse G. Állam és

Restricted access

. ( 2000 ): What the Change of the System from Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean . Journal of Economic Perspectives 14 ( 1 ): 27 – 42 . Kornai J

Restricted access

temperature of the calorimeter system was recorded. Then, 100 mL of 1 M HCl was added and mixer was started. Temperature was recorded at 1 min interval for next 12 min. Calculation The total energy change of the

Restricted access