Search Results

You are looking at 1 - 10 of 104 items for :

  • "childhood and adolescence" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt:

Bevezetés: Az 1-es típusú (1TDM) cukorbetegségben szenvedő serdülők többségének HbA1 c-értéke világszerte a céltartomány felett van. Annak ellenére, hogy már számos kutatás foglalkozott a diabetesspecifikus adherencia vizsgálatával gyermek- és serdülőkorban, nem létezik rendszerszintű módszer, eljárás az öngondoskodás korlátainak azonosítására. Célkitűzés: A kutatás célja egy olyan magyar nyelvű, megbízható és valid kérdőív létrehozása, amely magában foglalja az 1-es típusú cukorbetegséggel kapcsolatos adherencia valamennyi területét. Módszer: A jelen kutatásban a figyelem középpontjában a gyermek- és serdülőkorban egyaránt használható, diabetesspecifikus adherenciát vizsgáló új kérdőívünk állt. A kérdőív teszteléséhez, itemredukciójához és skáláinak meghatározásához megbízhatósági elemzést (Cronbach-α mutatót), illetve faktoranalízist alkalmaztunk. Eredmények: Az eddigi angol nyelvű kérdőívek magyar nyelvre történő lefordítása, előtesztelése, majd a faktoranalízissel és megbízhatósági teszttel történt redukálása alapján létrehozott, 9 alskálát tartalmazó, 58 állításos új kérdőív megbízhatónak bizonyult a Cronbach-α mutató alapján. Következtetés: A létrehozott Diabetes Adherencia Kérdőív (DAK) megbízhatóan alkalmazható gyermek- és serdülőpopuláción, s adaptálható más krónikus betegek számára is. Orv Hetil. 2019; 160(29): 1136–1142.

Open access

Az ártalmas gyermekkori élmények hatása a mentális és szomatikus egészségre gyermek- és serdülőkorban

The impact of adverse childhood experiences on mental and somatic health in childhood and adolescence

Orvosi Hetilap
Authors:
Beáta Kovács-Tóth
and
Ildikó Kuritárné Szabó

Számos kutatás bizonyítja, hogy a családon belüli bántalmazást elszenvedő gyermekek fokozottan ki vannak téve különböző, nagy rizikójú magatartásformáknak, kortársbántalmazásnak, mentális és szomatikus zavaroknak. Az a gyermek, aki rettegést keltő élményeket kénytelen ismétlődően átélni, a személyiségfejlődés összes területét tekintve súlyosan sérülhet. Magyarországon sürgető intézkedésekre lenne szükség ezen gyermekek azonosítása és a terápiás segítségnyújtás tekintetében is. Elhanyagolt kutatási terület a gyermekkori ártalmaknak és azok következményeinek vizsgálata, pedig a preventív és terápiás beavatkozásokat gyermek- és serdülőkorban ennek ismeretében lehetne célzottan megtervezni. Tanulmányunkban bemutatjuk az ártalmas gyermekkori élmények előfordulására vonatkozó nemzetközi adatokat. Részletesen tárgyaljuk az ártalmak összefüggéseit a gyermek- és serdülőkorban jelentkező biológiai és kognitív károsodásokkal, kötődési zavarokkal, az externalizációs és internalizációs zavarokkal, a szomatikus megbetegedésekkel, továbbá az egészségkárosító magatartásformákkal. Közleményünk célja az ártalmakra és a következményekre vonatkozó empirikus adatok bemutatása mellett a témára való figyelemfelhívás és érzékenyítés a szakemberek körében. Orv Hetil. 2023; 164(37): 1447–1455.

Open access

Abstract

In his treatise The Exposition of the Content of Virgil according to Moral Philosophy, Fabius Fulgentius allegorically interpreted the contents of Virgil's epic the Aeneid. The aim of our paper is to explain the main principles of Fulgentius' allegorization by analysing the first verse of Virgil's Aeneid. In Fulgentius' view, the 12 books of the epic depicted the three main stages of a human life as they follow the “natural order”: childhood, adolescence and adulthood. In his prologue (Fulg. Cont. 87. 4–6; 87. 11–89. 3; 89. 19–90. 17), the author supports his claim by presenting an allegorical interpretation of the first line of Virgil's epic (Verg. A. 1. 1), which contains three famous words: arma (“arms”), vir (“man”) and primus (“first”). According to Fulgentius, the first term arma (“arms”) represents virtus (“manliness”) in the sense of characteristics that are available to all human individuals during childhood. The second term vir (“man”) refers to sapientia (“wisdom”), which is related to the development of the ingenium (“mind”) during adolescence. The third term primus (“first”) symbolises the adult ability ornare (“to ornament”) what we have learnt in the first phases of our life. With life experience in childhood and adolescence, a person can gradually become princeps (“a ruler”). In other words, they can be “first” within a given society and thus conclude their personal development towards perfection. As such, the contents of Virgil's Aeneid correspond to these three terms: Books 1–3 to childhood, Books 4–6 to adolescence, and Books 7–12 to adulthood.

Restricted access

Introduction: According to epidemiological investigations, association between birth weight and overweight and obesity in childhood/adolescence is ambiguous. Aim: The purpose of the study was to investigate the association between birth weight and overweight and obesity in childhood and adolescence. Methods: Birth weight and actual anthropometric data of school children and secondary school students from metropolitan schools were analyzed. Overweight/obesity were established by standardized (sex, age) body mass index, and obesity also by body fat percentage. Results: Data of 1,334 children and adolescents (7- to 19-year-old, 725 boys and 609 girls) were evaluated. Prevalence of overweight/obesity was similar in the case of persons with low (19.36%) and normal birth weight (18.96%), while in the case of persons with high birth weight this rate was 25.98%. Based on body fat percentage, the prevalence of obesity in the latter group was also higher than in groups with low and normal birth weight (18.11% vs. 12.89% and 12.66%). Conclusions: Among macrosomic babies the rate of overweight and obesity is higher than among normal or low-birth-weight babies, particularly in childhood.

Restricted access

A születési testtömeg és a gyermek-/serdülőkori túlsúly, illetve elhízás közötti kapcsolat vonatkozásában az epidemiológiai vizsgálatok ellentmondóak. Célkitűzés: A vizsgálatban arra kerestünk választ, hogy milyen összefüggés van a születési testtömeg és a gyermek-/serdülőkori túlsúly és elhízás között. Módszer: Vizsgálatunkban fővárosi iskolákban tanuló gyermekek és serdülők születési testtömegét és aktuális antropometriai adatait dolgoztuk fel. A túlsúlyt/elhízást a nemre, korra standardizált testtömegindex alapján, illetve az elhízást a testzsírszázalék ismeretében is megállapítottuk. Eredmények: Összesen 1334, 7–19 éves tanuló (725 fiú, 609 lány) adatait értékeltük. A kis, illetve a normális testtömeggel születettek között a túlsúly/elhízás előfordulási aránya hasonló volt (19,36%, ill. 18,96%), míg a nagy születési testtömegű tanulók esetén ez az arány 25,98% volt. Az utóbbi csoportban testzsírszázalék alapján is több volt az elhízott, mint a kis és normális születési testtömegű csoportban (18,11% vs 12,89% és 12,66%). Következtetések: A macrosomiával születettek között a későbbiekben nagyobb arányban fordul elő túlsúly, illetve elhízás, különösen gyermekkorban.

Restricted access

Absztrakt:

A dohányzás megelőzését és a leszokást segítő intervenciók a jelenleg ismert legköltséghatékonyabb egészségügyi eljárások közé tartoznak. Értékük felbecsülhetetlen a serdülőkori dohányzást tekintve, hiszen a felnőtt dohányosok többsége serdülőként kezd el dohányozni. Emellett jól ismert irodalmi adat, hogy minél korábban kezdi el valaki a dohányzást, annál nehezebb leszoknia, és a dohányzás következményei egy életen keresztül elkísérik. Ebben a közleményben a serdülőkkel foglalkozó orvosok számára összefoglaltuk azokat a módszereket és beavatkozásokat, amelyekkel a serdülőkori dohányzás visszaszorítható. A nemzetközi irányelvek praktikus és rövid intervenciókat ajánlanak, melyek jól alkalmazhatók a mindennapi orvosi gyakorlatban. A dohányzás megelőzésében az egészségügyi ellátást végző orvosok szerepe kulcsfontosságú. A társadalom szemében az orvos elismert személy, aki hiteles információkat nyújthat a dohányzásról és a leszokásról. Kutatások igazolták, hogy az orvosi praxis serdülőkorú páciensei körében egy rövid, célvezérelt beszélgetéssel a dohányzás prevalenciája tovább csökkenthető. A XXI. század egyik kiemelt egészségügyi kihívása a dohányzás visszaszorítása, melyet már gyermek- és serdülőkorban el kell kezdeni. Erre hatékony, klinikai vizsgálatokkal alátámasztott módszerek állnak rendelkezésünkre, melyek ismerete nélkülözhetetlen a serdülőkkel foglalkozó orvosok számára. Orv Hetil. 2018; 159(15): 593–602.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Nagy
,
József Barabás
,
Anett Vannai
,
Zsolt Németh
, and
Sándor Bogdán

Pichler, A. G., Williams, J. R., Moore, J. A.: Carcinoma of the tongue in childhood and adolescence. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., 1972, 95 , 178–179. Moore J. A. Carcinoma

Open access

. Diabetologia 2006; 49: 298–305. 6 Morgan E, Cardwell R, Black CJ, et al. Excess mortality in type 1 diabetes diagnosed in childhood and adolescence: a systematic review of population

Open access
Magyar Onkológia
Authors:
Zsófia Bence
,
Gábor Kovács
,
Zsuzsanna Jakab
,
Monika Csóka
, and
Judit Müller

childhood and adolescence Br J Haematol 131 39 49 . 6. JM de Bont B

Restricted access

2000 320 1240 1243 Körner, A., Blüher, S., Kapellen, T., et al.: Obesity in childhood and adolescence: a

Restricted access