Search Results

You are looking at 1 - 10 of 81 items for :

  • "chronic stress" x
Clear All

A szerző röviden ismerteti a Selye-féle stresszelmélet alapjait, az akut és a krónikus stressz azonos és eltérő sajátosságait. Hangsúlyozza, hogy a környezet fogalmába nemcsak a külső környezet, hanem a belső környezet (betegségállapotok) és a pszichomentális állapot is beletartozik. Ismerteti a legfontosabb epigenetikai fogalmakat: a környezet és a gének közti kölcsönhatást, a neuroendokrin rendszer szerepét, a génaktiváció, géninaktiváció mechanizmusát, a fenotípusplaszticitás, az epigenetikai reprograming fogalmát. Taglalja a betegségállapotok és a fenotípusok epigenetikai kapcsolatát, annak klinikai jelentőségét. Hangsúlyozza a pszichomentális állapot szomatikus állapotra gyakorolt befolyásoló szerepét, valamint ennek potenciális jelentőségét a klinikai gyakorlatban. Ismerteti a világméretű cardiovascularis morbiditás növekedése és a krónikus, civilizációs stressz közti összefüggést, tárgyalja a mai terápiás gyakorlat érvrendszerét és kritikáját. Megállapítja, hogy az akadémiai tudomány és a hittudomány közti ellentét feloldódik az epigenetikai ismeretek birtokában. Orv. Hetil., 2012, 153, 525–530.

Restricted access

Chronic stress is a risk factor for the development of numerous psychopathological conditions in humans including depression. Changes in gene expression of tyrosine-hydroxylase (TH), dopamine-β-hydroxylase (DBH) phenylethanolamine N-methyltransferase (PNMT), β1-, β2- and β3-adrenoceptors in right and left rat atria upon chronic unpredictable mild stress (CMS) were investigated. CMS decreased TH and DBH gene expression levels both in right and left atria and increased PNMT mRNA in left atria. No changes in mRNA levels of β1- and β2-adrenoceptors were recorded, whereas β3-adrenoreceptor mRNA level was significantly elevated in right atria of CMS rats. At the same time, CMS produced a significant increase of β1- and β2-adrenoreceptor mRNA levels in left atria, but did not affect β3-adrenoceptor mRNA level.The results presented here suggest that stress-induced depression expressed differential effects on catecholamine biosynthetic enzymes and β-adrenoceptors at molecular level in right and left atria of adult rat males. Elevated gene expression of PNMT in left atria of rats exposed to CMS can lead to altered physiological esponse and may play a role in the pathophysiology of cardiovascular function.

Restricted access

Abercrombie ED, Nisenbaum LK, Zigmond MJ (1992): Impact of acute and chronic stress on the release and synthesis of norepinephrine in brain: microdialysis studies in behaving animals. In: Stress: Neuroendocrine and Molecular

Restricted access

81 101 Dallman, M. F., Pecoraro, N. C., Fleur, S.: Chronic stress and comfort foods: Self-medication and abdominal obesity. Brain Behavior and Immunity, 2005

Restricted access
Authors: Kornél Simon, Edit Dobó, Anikó Szépvölgyi, Estilla Szalczer, Szilvia Kazup, László Papp and Erika Varga

Dallman, M. F., Pecoraro, N. C., la Fleur, S. E.: Chronic stress and comfort foods: Selfmedication and abdominal obesity. Brain Behav. Immun., 2005, 19 , 275–280. Fleur S. E. Chronic

Restricted access

The effects of 100 dB prenatal and chronic postnatal white noise stress (WNS) on some cognitive functions and behaviors in rats were investigated. For this purpose, 60 female Sprague-Dawley rats and their 90 male offspring were used. Pregnant rats were divided into Prenatal Stress (PS) and Prenatal Control (PC) groups. WNS was applied to PS group between the 14 th and 21 st days of their pregnancy, while PC rats were left undisturbed. After weaning, 40 male pups of PS dams were assigned to prenatal + chronic postnatal stress (PSCS) and prenatal stress + non-stress (PSN) groups. Pups of PC dams were divided into Control (CON) and Corticosterone (CORT) groups. During the postnatal 30 th and 51 st days, WNS was applied to PSCS and CORT rats everyday for 45 minutes, while PSN and CON groups were left undisturbed. The effects of stress on adult male offspring were investigated using Morris water maze and defensive withdrawal tests. Blood samples were collected after each test for serum corticosterone measurements. Blood samples of CORT rats were collected before the stress application and at the 1 st , 7 th , 14 th , and 21 st days of the stress period, immediately after cessation of the stress application. There were no significant differences among groups for learning and behavior tests. Corticosterone levels of CORT rats were significantly higher after the stress period than before stress application. These results indicate that although chronic 100 dB WNS induces a stress response by increasing corticosterone levels, it does not affect cognitive functions and anxiety related behaviors of adult male offspring.

Restricted access

Áttekintésünkben az egyedülálló szülők testi és lelki egészségi állapotára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmi adatokat tárgyaljuk. Ezen téma időszerű, mivel a nyugati típusú társadalmakban egyre több az egyszülős család. A szakirodalom nagy része az egyszülős családban felnövő gyermekeket érintő hatásokkal foglalkozik, pedig az egyedülálló szülőkre háruló többszörös szerepelvárások következtében megjelenő krónikus stressz mind testi, mind lelki egészségromláshoz vezethet maguknál a szülőknél. Ezen a téren is úgy tűnik, megjelennek a nemi különbségek. A gyermeküket egyedül nevelő anyák és családjaik gyakrabban élnek rossz anyagi körülmények között és a szegénység már önmagában is megnöveli az esélyét a testi betegségek és lelki zavarok gyakori előfordulásának. Ezzel ellentétben a nemzetközi tanulmányok többsége azt mutatta ki, hogy az egyedülálló apáknál ritkább a szegénység, és az egészségi állapotuk sem jelentősen rosszabb, mint a párkapcsolatban élő apáké. A tanulmány végén az irodalomban megjelent egészség- és társadalompolitikai irányelveket ismertjük.

Restricted access

Physiologic markers of chronic stress in premenopausal, middle-aged women Psychosomatic Medicine 64 502 509 . M. Ridley

Restricted access
Authors: István Sal, Ildikó Papp and Dóra Perczel Forintos

52 58 Molnár, I.: The role of neurohormonal regulation in the development of insulin resistance in chronic stress. [A neurohormonális szabályozások szerepe az

Open access

closely the physiological evidence for the hypothesis of ASD as a model of dogs’ self-domestication. Reduced chronic stress and increased mutual interspecific prosocial interactions between wolves and humans are considered to play an important role by

Restricted access