Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "cigányság" x
Clear All

.] 17 Nagy P. (2017) A cigányság sokkal inkább életmódot jelent, mint etnikumot (interjú). http://www.reformatus.hu/mutat/5459/ [Letöltve: 2017. 10. 23.] 18 Óhidy

Open access

Csalog Zsolt (1984) Jegyzetek a cigányság támogatásának kérdéséről. In: Szociálpolitikai Értesítő , 2, 36-79. Jegyzetek a cigányság támogatásának kérdéséről Szociálpolitikai Értesítő

Restricted access
Authors: Erika Marek, Réka Kalmár, Nóra Faubl, Zsuzsa Orsós and Tímea Németh

: November 25, 2019]. [Hungarian] 4 Babusik F. Gypsies in Hungary – structural trap and exclusion. [Magyarországi cigányság – strukturális csapda és kirekesztés.] Esély 2007

Open access

: TÁRKI, Századvég, 352–380. Kemény István–Janky Béla–Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat–MTA Etnikai–Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. Kovács Éva

Restricted access

A hazai cigányság az elmúlt évtizedekben egyre öntudatosabbá vált, a rendszerváltás óta mind több cigány származású fiatal és kevésbé fiatal tanul felsőoktatási intézményeinkben. A többségi társadalom tagjaival ellentétben azonban az ő útjuk a diploma megszerzéséig jóval göröngyösebb, s lényegesen hosszabb. Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy társadalmunk e stigmatizált, kisebbségi sorsban élő népének milyen lehetősége van az értelmiségi létbe való felemelkedésre, s mekkora „árat” kell ezért fizetnie. Vizsgáltam, hogy válaszadóimat kik motiválták a tanulásra, cigány, illetve nem cigány környezetük miképp fogadta kiemelkedésüket, változott-e velük szemben a többségi társadalom magatartása, elszakadtak-e, s milyen mértékben gyökereiktől, s működik-e még a hagyományos, megtartó rokoni kapcsolati rendszer. Helyzetüket és mentális állapotukat zárt és nyitott kérdéseket tartalmazó, általam készített kérdőívvel, valamint hazai és nemzetközi felmérésekben egyaránt használatos mentális állapotmérő skálákkal, tesztekkel mértem.

Restricted access

). Pulay, Gy. — Benkõ, J. (2008): A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértékérõl és hatékonyságáról (Rate and efficiency of expenditures for the improvement of living conditions of

Restricted access

Absztrakt:

A bevándorlás új hulláma a problémák sokaságát hozza magával mindkét oldal számára. A történelemben nem ismeretlen a magyarok számára a bevándorlás, de az utolsó nagyobb bevándorló népesség a cigányság, amelynek máig beilleszkedési problémái vannak. A tanulmányok az oktatás kérdéseit vizsgálják. Kitekintenek a jelenlegi nem magyar tanulókra, az iskoláskorú migránsok problémáira, a tanulók és tanáraik attitűdjeire. Végül a német és francia tapasztalatokat mutatják be.

Open access
Authors: Ágnes Lukács and Helga Judit Feith

. [A cigányság egészségi állapota. Szociális, gazdasági és egészségügyi helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.] Esély, 2002, 13 (6), 37–66. [Hungarian] 8

Open access

. Új Magyar Orvosi Hírmondó , ll. évf. 3. Szirtes Zoltan (1998): A cigányság egészségügyi helyzete. Agroinform Kiadóház, Budapest. A cigányság egészségügyi helyzete

Restricted access
Authors: Mihály Fónai, Gergely Fábián, Éva Filepné Nagy and Mariann Pénzes

Breaking Norms in three Visegrad Countries: Hungary. Czech Republic and Poland 2001. East-Central-European Comparison.] Budapest: TÁRKI. Babusik F. and Papp G. (n.d.): A cigányság egészségi állapota — szociális, gazdasági és

Restricted access