Search Results

You are looking at 1 - 10 of 79 items for :

  • "civil society" x
  • All content x
Clear All

EU-FP7 Project CSS (2009): Civil Society and Sustainability. Kick-off Report . Stuttgart. Petschow, U.–Rosenau, J.–von Weizsäcker, E. U. (szerk.) (2005): Governance and Sustainability – New

Restricted access

Az MTA Szociológiai Kutatóintézet (MTA SZKI) és az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (EK) 2009 óta részt vesz az EU 7 Keretprogramja által finanszírozott Civil Társadalom a Fenntarthatóságért (Civil Society for Sustainability, CSS) című kutatási projektben. A projekt fő célja, hogy EU szinten kapcsolatot teremtsen a civil társadalom és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó kutatók között. Segíteni kívánja a civil szervezetek és a kutatási intézmények közötti együttműködést, többek között olyan civil társadalom központú kutatási projektek formájában, amelyek a fenntartható fejlődést célozzák. A projektben 4 országból 3 kutatócsoport és 3 civil szervezet vesz részt. Ezek páronként ún. tandemeket alkotnak, amelyek a következők: Dialogik gGmbH (Stuttgart) – unw e.V. (Ulm); Mutadis SARL (Párizs) – REC Slovenija (Lubljana); illetve MTA SZKI – EK. A projekt 1. fázisának eredményeit (az EK stratégiai problémáinak feltárása) korábban e folyóirat hasábjain közöltük. Jelen cikkünkben egy olyan mintaprojektet mutatunk be, amely Gyöngyös város éghajlatvédelmi stratégiájának kifejlesztését célozta, s amely a CSS projekt második fázisában valósult meg.

Restricted access

Andrew Arato, Civil Society, Constitution, and Legitimacy (Lanham, MD.: Rowman & Littlefield, 2000), 44. Jan Kubik, "Between the State and Networks of ≪Cousins≫: The Role of Civil Society and

Restricted access

Armstrong, K. (2002): Rediscovering civil society: The European Union and the White Paper on governance. European Law Journal , 8(1): 102–132. Armstrong K. Rediscovering civil society

Restricted access

Hann , Chris Dunn , Elizabeth (eds.) 1996: Civil society. Challenging western models . London - New York: Routledge. Civil society. Challenging western models 1996 Horváth , Sándor

Restricted access

The paper examines the requirements of an effective and legitimized democratic political system in the process of transition. The analysis and the conclusions are based on the Hungarian experience, which can carefully be applied to all Central and Eastern European (CEE) countries. Special focus is given to the relationship of legal certainty and the efficiency of the democratic system, to the tension between legalism and managerialism and to the characteristics of civil society organizations. In the conclusion special features of the transitional countries are pointed out.

Restricted access

The ancient constitution of Hungary consisted of the mutually recognised rights and obligations of two actors: the Crown and the nobility. The reformers aimed at creating a Hungarian civil society through legislation. Conversion meant the replacement of the constitution, based on rights, by another system, based on statute laws. The April Laws broke the back of the old social order based on hereditary right and laid the foundation of the new Hungary.

Restricted access

: Expanded Review of their Contents . OECD. Oliviero, M. B. — Simmons, A. (2002): Who’s Minding the Store? Global Civil Society and Corporate Responsibility. In: Glasius, M. — Kaldor, M. — Anheier, H. (eds): Global Civil

Restricted access

László Péter, "The connection between state and church and the civil society in Hungary: a historical synopsis," Századvég (1998 Spring): 3-31. In regard to this period, see especially pages 3

Restricted access

A legutóbbi válság megvilágította a közgazdaságtan és a politikatudomány fő áramlatainak gyengeségeit, amelyek a szűklátókörűségből és ideológiai elfogultságokból, vagyis a holisztikus, történeti és kritikai szemléletmód hiányából fakadnak. A válság feltételezett okait vizsgáló és a válság leküzdésére vagy egy újabb megelőzésére gazdaságpolitikai módszereket ajánló legtöbb közgazdász csak a részpiacokra összpontosít, de szem elől veszíti a világgazdaságnak azokat a visszatérő globális válságokban megnyilvánuló alapvető egyensúlytalanságait, amelyek a társadalmi és nemzetközi egyenlőtlenségek növekedéséből származnak. És negligálja a válságok kulturális, politikai és morális aspektusait is. Míg a nemzeti társadalmaknak éppúgy, mint a világtársadalomnak nagy szüksége lenne valódi demokratizálódásra és mind a piacok, mind az államok fölötti hatékony ellenőrzésre, a politikatudomány sok művelője hajlamos a demokrácia értelmezését a képviselet jogi és szervezeti kérdéseire leegyszerűsíteni. A válságok megelőzése és a globális katasztrófák elkerülése szükségessé teszi egy demokratikus globális kormányzás és egy globális ökoszociális piacgazdaság kifejlesztését, ami megköveteli a nemzetközi intézmények lényeges reformját, a civil társadalom globális szervezeteinek befolyásos szerepét és egy „Új Felvilágosodás” eljövetelét is.

Restricted access