Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "clavulanate" x
Clear All

Vahdat, L. and Sunderland, V. B. (2007): Kinetics of amoxicillin and clavulanate degradation alone and in combination in aqueous solution under frozen conditions. Int. J. Pharm. 342 , 95–104. Sunderland V. B

Restricted access

Summary

A simple, specific, accurate, and precise high-performance thin-layer chromatographic method for analysis of cefuroxime axetil and potassium clavulanate in a combined tablet dosage form is reported. The compounds were separated on aluminium foil plates precoated with silica gel 60 F254, with chloroform-methanol-toluene 4:3:3 (v/v) as mobile phase. Densitometric evaluation of the separated bands was performed at 225 nm. The two drugs were satisfactorily separated with R F 0.77 ± 0.0114 and 0.29 ± 0.0114 for cefuroxime axetil and potassium clavulanate, respectively. Response was a linear function of amount over the calibration ranges 500–2500 and 2000–10 000 ng per band, respectively. The method was successfully validated and used for analysis of the drugs in a pharmaceutical formulation. Recovery was 100.05 ± 0.98% for cefuroxime axetil and 99.94 ± 0.538% for potassium clavulanate (mean ± RSD).

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Vizsgálatunkban az alsó bölcsességfog műtéti eltávolítását követő sebgyógyulással foglalkozunk. A posztoperatív antibiotikus terápia kiegészítéseként profilaktikusan alkalmazott antibiotikum és orális antiszeptikum hatásosságát hasonlítottuk össze. Módszer: A vizsgálatban a klinika 71 egészséges betege vett részt. A preoperatív terápiát illetően pácienseinket négy vizsgálati csoportba osztottuk: I. profilaxis amoxicillin-klavulánsavval; II. profilaxis clindamycinnel; III. profilaxis klórhexidinnel; IV. kontroll. Posztoperatívan a terápiát az I. és II. csoportban a profilaktikus antibiotikummal, a III. csoportban random választás szerint, a IV. csoportban clindamycinnel folytattuk. Vizsgáltuk az arcduzzanatot, a szájnyitási korlátozottságot, a seb gyógyulását és a posztoperatív életminőséget. Eredmények: A profilaxisban részesült betegek posztoperatív szakasza zavartalanabbnak bizonyult. Alveolitis csak a kontrollcsoportban alakult ki, két alkalommal. A kontrollcsoportban 22,2%-ban, a clindamycinprofilaxis-csoportban 14,2%-ban, amoxicillin-klavulánsav profilaxis esetén 10%-ban, klórhexidin alkalmazásakor pedig 5%-ban tapasztaltunk sebszétválást. Következtetés: Az alsó bölcsességfog műtéti eltávolítása kapcsán javasoljuk az indikált antibiotikus terápia profilaxissal való kiegészítését, amelyek közül a klórhexidin az antibiotikummal azonos hatékonyságúnak bizonyult. Orv. Hetil., 2017, 158(1), 13–19.

Open access

2178 Giordano, P., Song, J., Pertel, P. és mtsai: Sequential intravenous/oral moxifloxacin versus intravenous piperacillin-tazobactam followed by oral amoxicillin-clavulanate for

Restricted access

F, Pachon J, Rodriguez-Bano J, Pascual A: Comparative assessment of inoculum effects on the antimicrobial activity of amoxycillin–clavulanate and piperacillin–tazobactam with extended-spectrum beta-lactamase-producing and extended-spectrum beta

Open access

pyoderma presumptively resulting from endocrinopathy and treated with cephalexin and amoxicillin–potassium clavulanate. Despite receiving treatment for bacterial infection, the dermatologic signs deteriorated and the dog was referred to a second animal

Restricted access

. Q., Kriseleit, D., Ganal, M. W. (1998): Effect of ticarcillin/potassium clavulanate on callus growth and shoot regeneration in Agrobacterium mediated transformation of tomato ( Lycopersicon esculentum Mill.). Plant Cell Rep. , 17 , 843

Restricted access

(doxycycline, minocycline, and tigecycline), some remaining β-lactams with retained activity (ticarcillin/clavulanate, ceftazidime), colistin, rifampin and chloramphenicol [ 9, 12, 14 ]. Resistance to the first-line agent sulfamethoxazole/trimethoprim is around

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Roya Ghanavati, Davood Darban-Sarokhalil, Fateme Navab-Moghadam, Hossein Kazemian, Gholamreza Irajian and Shabnam Razavi

laboratory guidelines. Phenotypic detection of AmpC beta-lactamase For screening of AmpC beta-lactamase disk diffusion method with cefoxitin, amoxicillin–clavulanate, cefotaxime, and ceftazidime antibiotic disks was

Restricted access

. The strain was resistant to ampicillin, piperacillin/tazobactam, cefoxitin, imipenem, clindamycin and tetracycline, intermediate-resistant to amoxicillin/clavulanate and susceptible to metronidazole, moxifloxacin, tigecycline, and chloramphenicol. From

Restricted access