Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "coach–athlete relationship" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az edző–sportoló kapcsolat egy labdarúgó akadémián

The Coach–Athlete Relationship at a Football Academy

Educatio
Author:
Máté Kasuba

Absztrakt:

A tanulmány célja, hogy bemutassa egy elit labdarúgó akadémia edzőinek és játékosainak véleménye alapján a tehetséggondozás, beválás, edző–sportoló kapcsolat, család problémaköreit. Kutatásomat egy magyarországi elit labdarúgó akadémián végeztem. Speciálisan ehhez a kutatási témakörhöz tartozó kérdőívvel felmértem az akadémián főállásban dolgozó edzőket (N 1 = 9) és a klub U19-es csapatát (N 2 = 18). Kutatásom eredményei alátámasztják több szakirodalom kutatását is, miszerint az edzőknek és a játékosoknak kölcsönösen empatikusabbnak, nyitottabbnak kellene lenniük egymás felé. Jobban meg kellene ismerniük a másikat mint embert, így talán eredményesebb, sikeresebb lehetne az utánpótlásképzésünk.

Open access

Az Edzői Viselkedés Kérdőív hazai adaptációja

Hungarian adaptation of the Coach Behaviour Questionnaire

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Krisztina Kovács
,
Kőnig-Görögh Dóra
,
Rita F. Földi
, and
Noémi Gyömbér

., & Jowett , S . ( 2014 ). Coach–athlete attachment and the quality of the coach–athlete relationship: implications for athlete’s well-being . Journal of Sports Sciences , 32 ( 15 ), 1454 – 1464

Open access

Labdarúgó akadémiások sporton kívüli tevékenységei

Non-Sporting Activities of Soccer Academies’ Players

Educatio
Authors:
József Bognár
,
Zoltán Kiss
,
Diána Déri
, and
István Csáki

Rókusfalvi P. (1981) Sportpszichológia . Budapest, Sport. 19 Trzaskoma-Bicsérdy G., Bognár J., Révész L. & Géczi G. (2007) The Coach-Athlete Relationship

Open access

Jones, R. L., Glintmeyer, N., McKenzie, A.: Slim bodies, eating disorders and the coach-athlete relationship. (A tale of identify creation and disruption.) Int. Rev. Soc. Sport, 2005, 40 , 377

Restricted access

Az észlelt autonómiatámogatás hatása a teljesítéscélokra karate utánpótláskorosztályoknál

The impact of perceived autonomy support on motivation among young karate athletes

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Krisztina Kovács
,
Noémi Gyömbér
,
Ákos Kelemen
, and
Rita Fodorné Földi

. Megjelenés alatt . Mageau , G. A. , & Vallerand , R. J. ( 2003 ). The coach–athlete relationship: A motivational model . Journal of Sports Science , 21 ( 11 ), 883 – 904

Open access

A Szülői Bevonódás a Sportban Kérdőív hazai adaptációja

Hungarian adaptation of Parental Involvement in Sport Questionnaire

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Krisztina Kovács
,
Rita F. Földi
,
Máté Smohai
,
Gábor Géczi
, and
Noémi Gyömbér

. , Acuna , K. , & Poczwardowski , A. ( 2015 ). Perception of purpose and parental involvement in competitive youth sport . Health Psychology Report , 1 , 13 - 23 . Mageau , G.A. , & Vallerand , R.J. ( 2003 ). The coach-athlete relationship: A

Open access

A Diák Kiégés Kérdőív szerkezetének vizsgálata magyar mintán

Exploring the student burnout scale using hungarian sample

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Balázs Jagodics
,
Kitti Kóródi
, and
Éva Szabó

-Descas , E . ( 2016 ). Associations between the perceived quality of the coach–athlete relationship and athlete burnout: An examination of the mediating role of achievement goals . Psychology of Sport and Exercise , 22 , 210 – 217 . DOI: 10.1016/j

Open access