Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "coal-based power plant" x
Clear All

A demokratikus átalakulás kezdetei óta a nyilvánosság részvételének jogi keretei számottevően kibővültek. Például 1992-ben különleges szabályozást hagytak jóvá, amely előírta az energiatermelő létesítmények helyszínét, vagy az átalakításukat engedélyező folyamat során a közvélemény kötelező tájékoztatási programját. Azóta számos ilyen programot hajtottak végre váltakozó sikerrel. A jelen tanulmány egy újabb esetet mutat be: a széntüzelésű ajkai erőmű áttérését más fűtőanyagokra és egy új gáztüzelésű erőmű létesítését ugyanazon a helyszínen. A tanulmány ismerteti a közvéleményt tájékoztató programot és arra a következtetésre jut, hogy az a minimális szakmai színvonalat sem érte el. Az írásos tájékoztatókban, a nyilvánosságnak tartott előadásokban és a médiában a beruházási terveket félrevezetően ismertették. A nyilvános rendezvényeket nem kellően hirdették és ezért a részvétel igen szerény volt. A közvélemény-kutatásokat eltorzított mintákra alapozták, ezért az eredményt nem lehetett felhasználni arra, hogy a lakosság ismereteit és attitűdjét elemezhették volna a tervezett beruházásokkal szemben. A hiányosságok és a szakértői bizottság konzulenseinek negatív értékelése ellenére a bizottság jóváhagyta a közönséget tájékoztató programot és hagyta, hogy az engedélyezési folyamat folytatódjon. Az eset jelzi, hogy a befektetők és a nyilvánosság részvételét biztosító szabályok betartására hivatottak a magyar befektetési projekteknél gyakran nem tisztelik az előírásokat. Ezen kívül az energiaszektor helyzete az 1990-es évek közepe óta folyamatosan romlik és a közvélemény tájékoztatását célzó programok merő formalitássá alakultak.

Restricted access