Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "cognitive mapping" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Some events are too distasteful and coarse to be approached without linguistic ‘gymnastics’ or ‘maneuvering’. One of these is undoubtedly death, a timeless taboo in which psychological, religious, and social interdictions coexist. This paper investigates the conceptualization and translation of the euphemistic metaphorical encoding operative in Arabic death discourse, particularly in a selected corpus consisting of 450 obituaries, drawn from three respectable Jordanian newspapers, where the sentimentalization of death, deriving from orthodox Muslim beliefs, provided a fertile soil for the burgeoning of metaphorical fatalism-laden euphemism. Given the pervasiveness of metaphor to refer to human mortality, the present study utilizes the influential “Conceptual Metaphor Theory” advanced by Lakoff and Johnson (1980) to account for the different conceptual metaphors, and their relevant linguistic instantiations which substituted the notions of death and dying. The analysis also reveals that the translation hurdles encountered essentially originate from the fact that Arabic and English offer conflicting prototypical models of agency, thereby landing the translator with the laborious task of negotiating the meaning between two contrasting cultural models, which has been found to strip the source language text from its dynamism, and, consequently, to procure irredressable translation loss, however satisfactory the translation equivalents may be.

Restricted access

This paper explores the ways of displaying anger in the Russian linguistic image of the world. According to the National Corpus of the Russian Language, anger dims eyes, makes blind and mad. In metaphorical projections, anger is defined in relation to the structural elements of other subject areas, including fluid, wild animals, natural disasters, fire, lightning, or thunderstorm. By analogy with some resources, anger is collected, wasted, and exhausted; by analogy with water, anger overflows and boils; by analogy with fire, inflames, and fades, anger can flare up and fade; by analogy with wild animals, it can be curbed, tamed, or subdue. It is quite common that speakers do not pay attention to metaphorical expressions but take them almost for the objective characteristic of anger.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Mária Resch
and
Tamás Bella

Magyarországon a politikai pszichológiai folyamatokra inkább csak a publicisták, a közvélemény-kutatók, valamint a filozófusok és szociálpszichológusok, a politikai elemzők írásaiban találhatunk utalásokat, pedig fontos lenne, hogy a politikai intézményekre összpontosító jogtudományok, a társadalmi struktúrákra fokuszáló szociológus-politológusok mellett ezek lélektani vonulatait is elemezhetnék a politikai pszichológia módszereivel. A szerzők ismertetik a politikai pszichológia történetét, a tudományok közötti elhelyezkedését, azokat a lényegi kapcsolódási pontokat, amelyekkel ez a hazánkban most felfedezésre váró tudomány más társadalomtudományokhoz illeszkedik. Módszertanában a pszichobiográfiai elemzések, a kérdőíves lekérdezések, az interjúk és egyéb felszólalások kognitív térképezése az orvostudomány pszichiátriai eszköztárával azonos. A csoportdinamikai jellemzők, a választói attitűd, a vezetők személyisége és a különböző politikai helyzetekben mutatott magatartási mintái, a tekintélyelvűség, játék-játszma, karizma mind olyan esszenciája a politikai pszichológiának, amely inkább a pszichológiai-pszichiátriai folyamatokat boncolgatja és a kognitív-viselkedéstudományi ismeretek felhasználásával az orvostudományt is érinti. Jelen tanulmány a politikai pszichológiát mutatja be, amely bár alapvetően a társadalomtudományokon belül helyezkedik el, mégis mint interdiszciplináris tudományág a pszichológiai-pszichiátriai vonulatain keresztül több szállal kötődik az orvostudományhoz. Orv. Hetil., 2013, 154, 619–626.

Restricted access

Orleans, P. (1968) Differential cognition of urban residents: Effects on social scaling on mapping. In Downs, R. M., Stea, D. (eds, 1977) Image and environment. Cognitive mapping and spatial behavior. 115-131. Aldine Publ. Co., Chicago

Restricted access

Ideálok testközelből – A fehérneműreklámok megítélése a saját testtel való elégedettség és az életkor tükrében

Ideals up close – Female judgement of lingerie advertisements corresponding to body image and age

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Németh Adrienn Réka
,
Jambrik Máté
,
Franczia Nóra
,
John Balázs
,
Horváth Julia
,
Hámornik Balázs Péter
,
Illés Eszter
,
Pintér Gabriella Márta Anna
,
Szirtes Lili
,
Tóth Ágnes
,
Zákányi Zsófia
, and
Csenki Laura

), 285 – 290 . Eden , C . ( 1988 ). Cognitive mapping . European Journal of Operational Research , 36 , 1 – 13 . Eden , C . ( 2004 ). Analyzing cognitive maps to help structure issues or problems . European Journal of Operational Research , 159

Open access

Inside the Mind and Heart of Homo Aedificator

Towards Revealing the Psychological Meaning of Historic Buildings and Sites

Hogyan Észleli Környezetét A Homo Aedificator?

A Műemlékek Pszichológiai Jelentésének Feltárása Felé
Építés - Építészettudomány
Authors:
Barbara Fogarasi
and
Andrea Dúll

: Cognitive Maps and Spatial Behavior – Process and Products . In: Image and Environment. Cognitive Mapping and Spatial Behavior . Eds.: Downs, Roger , M . – Stea, David. Aldine Publ. Co ., Chicago 1973 . 8 – 26 . Dúll , Andrea : A

Open access
Physiology International
Authors:
András Szabó
,
Dominika Szabó
,
Krisztina Tóth
,
Balázs Szécsi
,
Rita Szentgróti
,
Ádám Nagy
,
Csaba Eke
,
Ágnes Sándor
,
Kálmán Benke
,
Béla Merkely
,
János Gál
, and
Andrea Székely

psychologist to perform the cognitive mapping and assessments. The baseline questionnaires were completed 30 days before surgery. Basic anthropometric data, such as height, weight, age, and sex, were collected. Place of residence, education, marital and working

Open access